وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر نظر ۱۰مرجع

پرسش . مرد تا چه اندازه مى تواند به بدن زن، هنگام خواستگارى نگاه كند (البته با رعايت شرايط خاص خود)؟

احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر

احكام نگاه در خواستگاري و حد پوشش دختر

نگاه خواستگارى

پرسش ۱۰ . مرد تا چه اندازه مى تواند به بدن زن، هنگام خواستگارى نگاه كند (البته با رعايت شرايط خاص خود)؟

آيات عظام امام، خامنه اى و فاضل: مى تواند به بدن دختر نگاه كند؛ هر چند احتياط مستحب است كه تنها به دست و صورت و پاها، مو و مقدارى از بدن (مانند گردن و بالاى سينه) اكتفا كند.

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى و مكارم: تنها مى تواند به دست و صورت، پاها، مو و مقدارى از بدن (مانند گردن و بالاى سينه) دختر نگاه كند.

آيه اللّه  صافى: بنا بر احتياط واجب، تنها به صورت و دست ها تا مچ اكتفا كند.[۳]

آيه اللّه  نورى: مى تواند به دست و صورت، پاها، مو و مقدارى از بدن (مانند گردن و بالاى سينه) دختر نگاه كند و اگر نتواند از خصوصيات ساير بدن، از روى لباس آگاهى يابد، نگاه به تمام بدن جايز است.[۴]

 

نگاه خواستگارى

پرسش ۱۷. در چه صورت مى توانم به چهره، گردن و موهاى دخترى كه قصد ازدواج با او را دارم، نگاه كنم؟

همه مراجع (به جز صافى): نگاه به دختر مورد نظر با شرايط ذيل جايز است:

 1. به قصد لذت و ريبه نباشد [هر چند بداند با نگاه لذت قهرى پيدا مى شود].
 2. براى آگاهى از وضع جسمانى دختر باشد (پس اگر از حال او آگاه است، نگاه او جايز نيست).
 3. مانعى از ازدواج در ميان نباشد (براى مثال دختر شوهر نداشته باشد).
 4. احتمال بدهد دختر او را رد نمى كند.[۵]

آيه اللّه  صافى: با رعايت شرايط ياد شده، بنابر احتياط واجب تنها به صورت و دست ها تا مچ اكتفا كند.[۶]

پرسش ۱۸. مى خواهم با دخترى ازدواج كنم آيا مى توانم، به طور پنهانى به موها و گردن او نگاه كنم يا اينكه در اين نگاه رضايت و اجازه او شرط است؟

همه مراجع: اگر شرايط نگاه جايز را داشته باشد، رضايت دختر در آن شرط نيست.[۷]

نگاه هاى خيابانى

پرسش ۱۹. شخصى قصد ازدواج دارد؛ آيا مى تواند بدون قصد لذت به چهره و موهاى خانم ها (مثلاً در خيابان) نگاه كند تا كسى را بپسندد و بعد از او خواستگارى كند؟

همه مراجع: اين نوع نگاه ها جايز نيست.[۸]

تبصره. نگاه به دختر به منظور ازدواج با او، شرايطى دارد كه با رعايت آن جايز مى شود. (ر.ك: پرسش ۱۷).

نگاه به نامزد

پرسش ۲۰. آيا نگاه به بدن نامزد خود كه هنوز نامحرم است ـ ولى محرم شدن قطعى است ـ جايز است؟

همه مراجع: خير، نامزد نامحرم با ساير زنان تفاوتى ندارد.[۹]

نگاه خواستگارى به عكس

پرسش ۴۳. آيا مرد مى تواند براى آگاهى از خصوصيات جسمى و زيبايى دخترى كه مى خواهد با او ازدواج كند، عكس يا فيلم او را مشاهده كند؟ در صورتى كه دختر، فاميل و آشنا باشد، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت باشد، اشكال ندارد؛ هر چند آن دختر از فاميل و آشنايان باشد.[۱۰]

 • [۱]. امام، تحريرالوسيله، ج ۲، النكاح، م ۲۸؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج۲، النكاح، م۲۶ و خامنه اى، استفتاء، س ۵۲۵.
  [۲]. مكارم، تعليقات على العروة، النكاح، م ۲۶؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۲، النكاح، م ۲۸؛ تبريزى، استفتائات، س ۱۵۸۰؛ النكاح، م ۲۸؛ بهجت، توضيح المسائل، م ۱۹۴۴.
  [۳]. صافى، هداية العباد، ج ۲.
  [۴]. نورى، تعليقات على العروة، النكاح، م ۲۶. (احکام ازدواج، پرسمان)
 • [۵]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۲، النكاح، م ۲۸؛ امام، فاضل، نورى، مكارم، تعليقات على العروة، النكاح، م ۲۶؛ بهجت، توضيح المسائل، م ۱۹۴۴؛ خامنه اى، استفتاء، س ۵۲۵؛ دفتر: تبريزى.
 • [۶]. صافى، جامع الاحكام، ج ۲، س ۱۷۰۹.
 • [۷]. امام، فاضل، مكارم، نورى، تعليقات على العروة، النكاح، م ۲۶؛ بهجت، توضيح المسائل، م ۱۹۴۴؛ دفتر: صافى، وحيد، تبريزى و خامنه اى. 
 • [۸]. مكارم، تعليقات على العروة، م ۲۶، و استفتائات، ج۱، س ۸۱۶؛ فاضل، تعليقات على العروة، ج ۲، النكاح، م ۲۶؛ صافى، هداية العباد، ج۲، النكاح، م۲۸؛ امام، تحريرالوسيله، ج۲، النكاح م۲۸؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج۲، النكاح، م۲۸؛ تبريزى، صراط النجاة، ج ۶، م ۹۴۸؛ دفتر: وحيد و خامنه اى.
 • [۹]. توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۳۳؛ العروة، ج ۲، النكاح، م ۲۶؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۲۴۴۲؛ نورى، توضيحالمسائل، م ۲۴۲۹ و خامنه اى، استفتاء، س ۵۲۵.
 • [۱۰]. با استفاده از منابعى كه در عنوان «نگاه خواستگارى» آمده است.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مقدار مجاز نگاه كردن در ازدواج

۳۵۵. كسى كه مى‌خواهد با زنى ازدواج نمايد براى اطلاع و آگاهى از او مى‌تواند به صورت، دست، مو و محاسن او بدون قصد لذّت نگاه ‏كند ـ اگر چه قهراً لذّت حاصل شود ـ مشروط بر اينكه اولاً اطلاع و آگاهى قبلى نداشته باشد و ثانياً علم نداشته باشد كه به او جواب ردّ ‏مى‌دهند. استفتائات جديد .

پوشش دختر در مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟
دختری که هنوز عقدش با پسری که به خواستگاری او آمده خوانده نشده -ولو انگشتر هم آورده باشند- بنا بر حکم اولی نامحرم هستند و حدود و ثغور شرعی در رابطه با حجاب، نگاه و حتی صحبت باید رعایت شود، اما یک استثنائی وجود دارد؛ زمانی که خواستگار آمده، همه‌ی صحبت­‌ها شده و توافق صورت گرفته، فقط مانده که پسر نامزدش را خوب ببیند که آیا کاملاً مورد پسند است یا خیر؛ گفته‌اند یک نگاه به مو و اینها اشکالی ندارد آن هم احتیاط این است که لباس توری داشته باشد و از روی آن ببیند اما این بدان معنا نیست که هر روز خواست صبح و شب راه بیفتد دخترها را ببیند بعد راجع به شرایط صحبت بکند.

منبع: پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده، سایت رسمی khamenei.ir.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 

حدّ پوشش در خواستگارى : اگر ممكن باشد اين كار (ديدن دختر) را زنان محارم پسر انجام دهند. در غير اين صورت اگر پسر به خواستگارى رفته و گفت‌وگوهاى مقدّماتى انجام شده و قصد ازدواج قطعى است، دختر مى‌تواند با هماهنگى خانواده به مقدار لازم بدون حجاب (سر و صورت و گردن و مقدارى از دست‌ها و بازو و مقدارى از پاها) در برابر خواستگار ظاهر شود. احکام ویژه ( ۶۰۰ مسئله كثير الابتلاء) > پوشش، نگاه و ارتباط، آيت الله مكارم شيرازي .

حضور بدون حجاب در برابر خواستگار 

پرسش :آیا در حضور خواستگار برای بار اول آشنایی، من میتوانم همینطور بدون چادر یا روسری با لباس پوشیده وارد شوم؟آیا این کار گناه دارد یا باید با چادر بروم ؟

پاسخ :اگر صحبت های مقدماتی انجام شده و قصد ازدواج جدی است می تواند برای لحظاتی بدون حجاب در برابر خواستگار ظاهر شود.

مشاهده دختر با لباس نازک هنگام خواستگاری [خواستگاری]

پرسش :اینکه خواستگاران مختلف درخواست نمایند که دختر مورد نظر خود را با لباس نازک مشاهده نمایند، این مساله برای پسری که از دختران متعدد خواستگاری می کند چه حکمی دارد؟ برای دخترانی نیز که در معرض خواستگاران متعدد قرار می گیرند چگونه است؟

پاسخ :درخواست خواستگاران برای مشاهده دختران مورد نظر با لباس نازک شرعاً مانعی ندارد ولی این کار تنها در صورتی مجاز است که طرفین بر مسایل دیگر ازدواج توافق کرده باشند نه این که پسران برخیزند و اندام نیمه برهنه دختران متعدد را به عنوان خواستگار مشاهده کنند. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسئله۳۸۹ـ مردی که می خواهد با دختر یا زنی ازدواج کند قبل از خواستگاری می تواند به زیبایی های او نظر اندازد و با وی هم صحبت شود و از جمله زیبایی های : صورت،مو،گردن، دست،پا بازوان،و دیگر جاهای زیبایی به شرط اینکه به قصدلذت جنسی نباشد.فقه برای غرب نشینان، آيت الله سيستاني.

 مسئله۴۱۹ـ آیا به اندام کسی که می خواهیم با ازدواج کنیم، می توانیم با دقت تمام با قصد لذت و یا بدون آن، جز آلت تناسلی ، نگاه کنیم؟

جواب: می توان به زیبایی های مانندصورت،مو،دست ها، بدون قصدلذت،نگاه کرد هر چند بداند که چنان لذتی نا خود آگاه حاصل خواهد شدو پس از آنکه وضع را بایک نگاه فهمید، تکرار جایز نیست.

پرسش: آیا دوشیزه گان می توانند با آرایش خفیف و استفاده از پودرهای زیبایی برای جلب توجه بانوان در مجالس ویژه و یا برای زیبایی بیشتر، حاضر شوند و قصدشان آن باشد که خواستگار پیدا شود و آیا چنین کاری عیب پوشی به حساب می آید؟

پاسخ: آن چنان آرایشی را جایز است انجام دهند و آن، پنهان کردن عیوب،محسوب نمی شودبا این وجود اگر عیب پوشی هم به حساب آید باز هم حرام نیست مگر آنکه فریبکاری برای خواستگاران تلقی شود.

پرسش: بر سر گذاشتن کلاه گیس به نیت خوشگل تر شدن ومورد توجه بانوان قرار گرفتن در مجالس ویژه خانمها جهت پیدا شدن خواستگار، جایز است؟ و آیا چنان کاری عیب پوشی به حساب می آید؟

پاسخ: اگر تنها به نیت آرایش باشد و نه فریبکاری و عیب پوشی از چشم خواستگاران، چنان کاری اشکال ندارد. استفتائات آيت الله سيستاني.حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.