وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا می توان نذر را تغییر داد

سؤال گاه نذرهایى انجام مى شود که قابل عمل نیست، مثلاً نذر کرده در عاشورا شربت دهد و الان زمستان است و این امر ممکن نیست، آیا تغییر آن جایز است؟

80

آیا می توان نذر را تغییر داد

فهرست این نوشتار:

آیا می توان نذر را تغییر داد

در نوشتار قبل «احکام نذر و عهد مطابق نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل تقلید

[انجام عین نذر بدون تغییر]

مسأله 2651 اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد پس اگر نذر کند که روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، (یا نماز اوّل ماه بخواند (1)) چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی‌کند. و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آن که خوب شود صدقه را بدهد کافی نیست.

این مسأله، در رساله آیات عظام: (بهجت) و (مکارم) نیست

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (گلپایگانی) و (صافی) نیست]

[اگر کیفیت نذر را مشخص نکند]

مسأله 2652 اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه یک روز روزه بگیرد کافی است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را معین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند (1) کفایت می‌کند (2) و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری برای خدا بجا آورد، در صورتی که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (سیستانی): یا نماز وتر را بخواند..

(2) (مکارم): [و] نذر سایر کارهای خیر نیز همین گونه است. [پایان مسأله]

[نذر روز معین]

مسأله 2653 اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و چنانچه در آن روز مسافرت کند قضای آن روز بر او واجب است.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست (گلپایگانی)، (اراکی): مسأله اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، ((گلپایگانی): باید همان روز را روزه بگیرد و) نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر بواسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد ((گلپایگانی): یعنی یک بنده آزاد کند یا به شصت فقیر طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد) ولی اگر ناچار شود که مسافرت کند یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض برای او پیش آید، قضای تنها کافی است.

(خوئی)، (تبریزی): مسأله اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد (و أظهر این است که کفّاره‌اش کفّاره مخالفت یمین است چنان که خواهد آمد) ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند و روزه را نگیرد و چنانچه در سفر باشد، لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد، لازم است روزه را قضا کند.

(صافی): و أحوط در کفاره نذر در مسأله [1672] گفته شد ولی در آن روز اختیاراً می‌تواند مسافرت کند یا اگر مسافر است قصد اقامه نماید اگر چه موافق با احتیاط ترک سفر یا قصد اقامه است.

(فاضل): و اگر در آن روز عذری داشت که نمی‌توانست روزه بگیرد، مثلًا حائض بود یا بیمار بود، آن روز را روزه نگیرد و تنها قضای آن را بگیرد و کفّاره ندارد. و همین طور می‌تواند در آن روز مسافرت کند، هر چند ناچار به آن مسافرت نباشد، ولی بعداً باید آن را قضا نماید و کفّاره ندارد.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (سیستانی) نیست]

(تبریزی): بلی، در آن روز..

(سیستانی): ولی کفّاره ندارد.

(مکارم): مسأله هرگاه نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، احتیاط واجب آن است که آن روز سفر نکند تا بتواند روزه خود را بجا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت کند، قضای آن روز بر او واجب است و احتیاط واجب آن است که کفّاره نیز بدهد.

(زنجانی): مسأله اگر نذر کند روز معیّنی را روزه بگیرد، باید همان روز را روزه بگیرد و نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر به واسطه مسافرت روزه نگیرد، باید گذشته از قضای آن روز کفّاره هم بدهد یعنی یک بنده آزاد کند، یا به شصت فقیر یک مدّ طعام دهد یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و اگر در آن روز در سفر باشد و نتواند در سفر روزه بگیرد ولی ناچار شود که مسافرت کند یا عذر دیگری مثل مرض یا حیض برای او پیش بیاید قضای تنها کافی است.

[نذر فقیر معین]

مسأله 2659 اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی‌تواند آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنا بر احتیاط (1) باید به ورثه او بدهد (2).

(1) [عبارت «بنا بر احتیاط» در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست] (2) (سیستانی): لازم نیست آن را به ورثه او بدهد.

[نذر زیارت امام]

مسأله 2660 اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان علیهم السلام مثلًا به زیارت حضرت ابا عبد اللّه علیه السلام مشرف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست و اگر بواسطه عذری نتواند آن امام علیه السلام را زیارت کند چیزی بر او واجب نیست.

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

تغيير نذر

پرسش 273 . آيا تغيير نذر جايز است؟ براى مثال كسى كه نذر كرده در روز عاشورا، به مردم حليم بدهد، آيا مى تواند به جاى آن خوراكى ديگرى بدهد؟ يا حليم را در روزهاى ديگر ماه محرم به مصرف برساند؟

همه مراجع: اگر نذر طبق صيغه معتبر شرعى بوده، تغيير آن جايز نيست ؛ بلكه بايد به همان صورت كه نذر كرده، عمل كند و در غير اين صورت تغيير مورد نذر، اشكال ندارد

منبع: هدانا، پرسمان. توضيح المسائل مراجع، م 2651 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2715 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2649 و خامنه اى، استفتاء، س 1072.


مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

تغییر و تبدیل در انجام دادن نذر

سؤال: آیا در شرایط فعلی کرونا می توان به جای نذر هر ساله در ایام محرم، پول آن را محاسبه و به موسسات خیریّه اهدا کرد؟

جواب: اگر صیغه نذر را به نحو صحیح بر زبان جاری نکرده است، تغییر و تبدیل در انجام دادن آن مانعی ندارد.

منبع: سیت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سؤال 131. گاه نذرهایى انجام مى شود که قابل عمل نیست، مثلاً نذر کرده در عاشورا شربت دهد و الان زمستان است و این امر ممکن نیست، آیا تغییر آن جایز است؟

جواب: آرى! مى توان آن را مثلاً به شیر گرم و مانند آن تغییر داد.

سؤال 132. این جانب حدود بیست سال پیش در روز عاشورا دویست نان روغنى نذر کرده بودم و سال به سال افزایش داده و الان به حدود دوهزار و چهار صد نان روغنى و یک هزار و چهار صد کمپوت میوه و اسباب بازى و لباس جهت اهدا به پرورشگاه کودکان بهزیستى و بیمارستان ها و خانه سالمندان در روز عاشورا رسیده است. چندین سال است به علّت اینکه به بیماران ضرر مى رسد با اعتراض پزشکان روبه رو شده ام. آیا مى توانم معادل همان مبلغ مورد نذر، در همان روز، خرج دارو و درمان و یا خرج عمل جراحى یکى دو بیمار کنم؟

جواب: اگر براى آنها ضرر داشته باشد مى توانید آن را تبدیل به غذاى مناسب و اگر ممکن نشد تبدیل به دارو کنید; ولى خوب است چیز مختصرى از آنچه نذر کرده اید در اختیار آنها بگذارید.

سؤال 133. نذر داشتم امسال محرّم، مقدارى آش در یک ایستگاه صلواتى خاص پخش کنم، که با صحبت با مسئول آن، متوجّه شدم که ایستگاه امسال قادر به اداى نذر من نیست. آیا مى توانم نذر خود را به سال بعد یا در جاى دیگر و در امر دیگرى صرف کنم؟

جواب: در محل مناسب دیگرى نذر خود را انجام دهید.

سؤال 134. این جانب نذر کرده ام که به طور مداوم هر سال در شب تاسوعاى حسینى به مدّت ده سال که یک رأس گوسفند ذبح کنم; ولى امسال به علّت مشکلات مادّى و عدم توانایى پرداخت بدهى هاى بانکى و عقب افتادن آنها نمى توانم نسبت به انجام این کار اقدام نمایم. آیا لازم است گوسفند نسیه ذبح کنم، یا پول قرض کرده و گوسفند بخرم؟ براى حل مشکل مالى چه کنم؟

جواب: در صورتى که بتوانید به آسانى بدهى را ادا کنید، قرض کنید و گرنه واجب نیست.

سؤال 135. لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

الف) خانمى نذر کرده است که در روز تاسوعا و عاشورا روزه بگیرد، بعد فهمیده که روزه عاشورا، مکروه است. آیا باید به نذر خود عمل کند، یا روز دیگرى را در نظر بگیرد؟

ب) اگر این خانم در روز تاسوعا یا عاشورا عادت ماهانه شد، قضا کردن روزه کافى است؟

جواب: الف) باید به نذر خود عمل کند; ولى در آینده از این گونه نذرها بپرهیزد. و مکروه بودن روزه عاشورا به معنى این است که ثوابش کمتر است.

ب) بعداً قضاى آن را به جا آورد.

سؤال 137. این جانب سال ها است که در روز عاشورا نذر عدس پلو داشتم که چند سال است به آن مرغ نیز اضافه کرده ام. حال مى خواهم به جاى عدس زرشک بریزم. آیا مانعى دارد؟

جواب: باید همان طور که نذر کرده اید عمل کنید.

سؤال 138. ما حدود بیست نفر در هیئت عزادارى، هرساله براى دسته امام حسین(علیه السلام) گوسفند قربانى نذر کرده بودیم و هر سال هم دسته به درب خانه ها مى رفت و قربانى هرکس را جلوى خانه خودش سر مى بریدند. ولى بنا به دلایل سردى هوا، شلوغى خیابان ها، دورى راه و وقت کم، تصمیم گرفتند که همه کسانى که نذرى دارند هرچقدر که مى خواهند پول بدهند تا یک عدد گوساله خریدارى و به نیابت از همه جلوى مسجد ذبح شود. آیا اداى نذر گروهى، آن هم به جاى گوسفند گوساله، درست است یا اشکال دارد؟

جواب: اگر صیغه نذر را خوانده اند باید مطابق آن عمل کنند و الاّ مانعى ندارد.

سؤال 139. هر سال هم زمان با برپایى مجالس عزادارى در ماه هاى محرّم و صفر، سفره اطعام امام حسین(علیه السلام) گسترده شده و از عزاداران حسینى پذیرایى مى گردد. با توجّه به اینکه طبخ غذا به صورت یکجا در حسینیّه روستا انجام مى گیرد مقدار قابل توجّهى غذا اضافه مى ماند و با توجّه به اینکه نذورات، محدود به روزهاى خاصّى مثل: هفتم، هشتم، نهم و دهم محرّم مى باشد، بعضى از اهالى روستا پیشنهاد کرده اند که مقدارى از نذورات در روزهاى دیگر مثلاً پنجم و ششم یا شب هاى دیگر طبخ گردد تا از اسراف جلوگیرى شود. آیا این کار جایز است؟

جواب: در صورتى که عمل به نذر، در آن روز خاص باعث اسراف و تبذیر گردد مى توان در روز دیگر که این مشکل وجود ندارد به نذر عمل کرد.

سؤال 140. گاه نذورات براى اطعام و مانند آن به سبب احساسات پاک مردم به قدرى زیاد است که در محل مورد نذر قابل جذب نیست، چه باید کرد؟

جواب: مى توان آنها را به محل هاى محروم که به قدر کافى وسیله ندارند برد، البته محل هاى نزدیک بهتر است و اگر آن هم ممکن نشد در زمان دیگرى در ماه محرّم و صفر در همان مصارف صرف کنند.

سؤال 141. حکم اضافات نذورات نقدى و جنسى از قبیل روغن گوشت و… که بعضاً فاسد شدنى هستند، در ایّام عاشوراى حسینى یا دیگر ایّام چیست؟

جواب: مى توانید در مجالس دیگر مصرف کنید و اگر آنها هم نیاز ندارند آن را بفروشید و پول آن را در مجالس عزادارى آینده در همان مکان صرف کنید.

سؤال 142. گوسفندهایى را جلوى هئیت، جهت غذاى هیئت نذر مى کنند. اغلب هیئت ها بخشى از گوشت را به فروش مى رسانند و صرف نیازهاى دیگر هیئت مى کنند. با توجّه به نیّت نذرکنندگان، آیا اجازه چنین کارى را دارند؟

جواب: در درجه اوّل باید صرف غذاى هیئت و مجالس عزادارى شود. اگر واقعاً اضافى بود، مى توانند بفروشند و صرف بقیّه نیازهاى هیئت کنند.

سؤال 143. در صورتى که مثلاً نذر برنج زیاد باشد و نذر گوشت کم، آیا مى توان مقدار اضافى را فروخت و جنس مورد نیاز را تهیّه کرد؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 144. هیئتى اعضاى بسیارى دارد. در دهه اوّل محرّم هر عضو به سهم خود مبلغى به صندوق هیئت جهت شام و عزادارى مى پردازند و نذورات دیگرى هم به صندوق واریز مى شود. حمّام عمومى محل، نیاز مبرم به تعمیر دارد، اجازه مى فرمایید متصدّیان امر از محل درآمد هر هیئت مقدارى به حمّام عمومى کمک کنند؟

جواب: از وجوهى که جهت اطعام و عزادارى داده مى شود نمى توان صرف حمّام کرد; ولى چنانچه نذوراتى باشد که جهت مطلق کارهاى خیر نذر شده باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 145. چند قطعه زمین چند سال قبل در روستا، وقف سیّدالشّهد(علیه السلام)شده است تا اجاره آن را هر ساله دهه اوّل محرّم در مسجد اطعام دهند. این مسجد داراى نذورات و موقوفات کمى است و به علّت اینکه در دهه دوم و سوم محرّم، روستا از سکنه خالى است و اطعام میسّر نمى باشد مقدارى از اجاره هاى فوق الذکر باقى مانده است. نظر به اینکه مسجد، قدیمى است و نیاز مبرم به تعمیرات اساسى دارد و فاقد سرویس بهداشتى و وضوخانه هم مى باشد، آیا هیئت امناء مسجد مى توانند اجاره هاى باقى مانده را صرف تعمیرات فوق نمایند؟

جواب: باید صرف اطعام گردد. اگر در این موقع میسّر نیست، در مواقع دیگر این کار انجام شود.

سؤال 146. در شهر زنجان مسجدى است که در ایّام عزادارى امام حسین(علیه السلام)در مقابل دسته هاى عزادارى گاو و گوسفند زیادى قربانى مى گردد. قسمتى از این گوشت ها صرف اطعام و قسمتى بین مردم تقسیم مى شود و اضافه آن را جهت توسعه بناى مسجد و احداث درمانگاه و مانند آن، زیر نظر هیئت امناء به فروش مى رسانند. آیا این عمل جایز است؟

جواب: هرگاه مردم از این جریان قبلاً باخبر باشند و با رضایت به این امور، قربانى کنند اشکالى ندارد. و اگر باخبر نیستند باید گوشت ها را صرف در مصارف عزادارى کنند.

سؤال 147. همه ساله در روز تاسوعا و عاشورا، مردم محل، گوسفندهایى را به عنوان نذر در جلوى هیئت سینه زنى و علامت هایى که به نام حضرت ابوالفضل(علیه السلام) برپا مى گردد ذبح مى کنند و وجه آن توسّط هیئت امناى حسینیّه در مرمت و گسترش آن مکان مقدّس هزینه مى شود. آیا مى توان پول این گوسفندهاى قربانى را در مسجدى که به نام حضرت ابوالفضل(علیه السلام) در کنار جاده جهت عبادت و رفاه حال مسافران و رهگذران در حال احداث است خرج کرد، در صورتى که خود آن حسینیّه نیز احتیاج مبرم به بازسازى دارد؟

جواب: احتیاط آن است که این گوسفندان را صرف اطعام عزادارن نمایند. مگر اینکه از قراین معلوم شود که نذر کنندگان هدف دیگرى داشته اند.

سؤال 148. آیا با نذوراتى که به هیئات مذهبى داده مى شود بعد از تأمین نیازهاى خود هیئت، مى توان صندوق قرض الحسنه اى درست کرد و به اعضاى هیئت وام داد؟

جواب: چنانچه نذر خاصى باشد باید در همان راهى که نذر کننده نیّت داشته صرف شود و اگر نذر، مطلق کارهاى خیر بوده، این کار اشکالى ندارد.

سؤال 149. آیا جایز است از پولى که در ماه محرّم، براى هزینه هاى مسجد و عزادارى جمع مى شود، جهت هیئت قرآن، کلاسهاى مسجد و تخته سیاه و لوازم دیگر استفاده کرد؟

جواب: اگر براى عزادارى باشد نمى شود براى کار دیگرى مصرف کرد; ولى اگر براى هزینه هاى مسجد باشد، مانعى ندارد.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

 

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/fafRMS

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام متفرقه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

80 نظرات
 1. معصومه می گوید

  سلام چندسال پیش ، مادر و خواهر زادم در بیمارستان بستری بودن و چون هرساله به حرم حضرت معصومه میرفتن و اون سال نتونستن (بخاطر مریضیشون)برن من برای شفای این عزیزانم ده بسته خرما نذر کردم ، ولی بعد از مدتی بین من و خواهرم دعوایی پیش اومد و قهر هستیم چجوری میتونم نذرمو ادا کنم چون نذر کرده بودم خوب شدن خودشون خرما رو پخش کنن تو حرم لطفا راهنماییم کنید😔

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر نخوانده اید، نذر واجب نیست اما بهتر این است خودتان پرداخت کنید. اما اگر نذر واجب داشته اید، با دفتر مرجعتان تماس بگیرید تا راهنمایی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. فاطمه می گوید

  سلام پدرومادرمن پیرهستندونمیتواننددیگرحلیم بپذنآیامیشودبه جای نذرحلیم هزینه آن رابه مسجدبدهیم برای خرج عاشورا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همانطور که صیغه نذر بوده باید انجام بدهند، اگر نذر برای انجام خودشان نیست، هزینه اش را بدهند تا دیگران انجام بدهند.
   و اگر به هیچ وجه نمی توانند نذر ساقط است. بستگی به نوع نذر دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. امیر می گوید

    سلام نذر گوسفند کرده ام. اما بابت گرانی میتوانم آن را به خروس تغییر دهم؟ در مورد پول خرید گوسفند آن را دارم، ولی اگر بتوانم برای به جا آوردن نذر آن را به خروس تغییر دهم هزینه بیشتر شامل حال من نمیشود. آیا این کار مقدور است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر نذر شرعی کرده اید نمی توانید تغییر بدهید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 3. M می گوید

  سلام من پارسال نذر برای سلامتیم کردم که اگه خوب شدم یه روز روزه بگیرم برام سخته
  الان نمیدونم بر زبون اووردم یا نه یادم نیست میشه بگید تکلیفم چیه آیا میتونم به جاش صلوات بفرستم یا نه؟ چندروزیه فکرم درگیر این موضوع شده بود ممنون میشم پاست بدید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر شک در خواندن صیغه دارید، چیزی بر شما واجب نیست. هر چند بهتر است که این کار را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید من خواسته ای داشتم ک بهش رسیدم و نذر کرده بودم ک هرسال شهادت حضرت فاطمه اندازه توانم آش مخصوص خودشون رو بزارم حالا با توجه به این گرونی و چیزای دیگ توانش ک خودم بزارم رو ندارم میتونم اندازه توانم پولو بدم کسی ک داره آش میزاره منم توش سهیم باشم؟امکانش هست نذر تغییر داد؟یا آش دیگ ای درست کرد؟چون واقعا الان توانشو ندارم…صیغه نذر هم نخوندم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر نخوانده اید شرعا واجب نیست. اما خوب است در حد توان به میزانی که می توانید مطابق نذر عمل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. یامهدی می گوید

  سلام من حاجتی داشتم و گفتم اگر بهش برسم برای کسی زیارت عاشورا به روش حق شناس می خونم ولی الان که فکر میکنم میبینم خیلی سخته و نمیتونم از پسش بربیام. البته اینو هم بگم که هنوز به حاجتم نرسیدم . الان که هنوز به حاجتم نرسیدم میتونم از نذرم صرف نظر کنم و وقتی به حاجتم رسیدم انجام ندم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله اگر هنوز به حاجت خود نرسیده اید می توانید نیت کنید و نذر را تغییر بدهید.
   وفقک الله لکل الخیر

 6. محمد می گوید

  سلام ببخشید من برای قبول شدن در کنکور نذر کردم که برای امام حسین علیه السلام ۱ مرغ به فقیر بدهم و برای امام حسن عسکری علیه السلام ۳ مرغ به فقیر بدهم ، خب حالا میتونم بجای مرغ که نذر کردم به ازای ان همان قیمتش به فقیر بدم ؟ یا نه باید مرغ بدم ؟ متشکرم میشم اگر جوابم بدید .
  یا علی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همانطور که نذر کرده اید باید همان طور عمل کنید و نمی توانید تغییر بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. مجید صفری می گوید

  باسلام
  بنده یه چندتا سوال دارم اگه لطف کنین وای سولات را پاسخ بدین ممنون میشم

  اول اینکه اگهما نذر مون رو کرده باشیم بدون خوندن صیغه نذر وبعد متوجه بشیم که حتما صیغه نذر باید خونده بشه نذر ما صحیح است ؟ وما به صورت واجب باید ان را ادا کنیم؟

  سوال بعدی :مثلا وقتی ما صلوات نذر میکنیم ولی به جا نمی اوریم چقدر باید کفاره بدیم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر کسی حنث نذر کند، باید یا ده فقیر را اطعام کند یا آنان را لباس پوشاند و در صورتی­که مقدور نباشد، سه روز پیاپی روزه بگیرد.

   اگر صیغه نذر نخوانده باشید و بر زبان جاری نکرده باشید، ادای نذر شرعا کفار ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. معصومه می گوید

  سلام همسر من نذر کرده که ۷ سال محرم قمه بزنه ۳سال زده الان چون گناهه میتونه نذرش رو تغییر بده و غذانذری بده؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق فتوای مراجعی که قمه زدن را جایز می دانند، اصل نذر محل اشکال هست. در این صورت بله می توانند جایگزین عمل دیگری را انجام بدهند و پسندیده است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. اسما می گوید

  اگر یک نفر نذر کرده باشد ک در ماه محرم ابگوشت بدهد ایا میشه ک بجای ابگوشت گوشت بدهد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   متن نوشتار بالا را محبت کنید یک بار دیگر با دقت بخوانید!
   اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد، لذا اگر نذر آبگوشت کرده نمی تواند گوشت بدهد مگر اینکه برای گیرنده شرط کند که حتما به نیابت از شما آبگوشت درست کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. مهدی می گوید

   سلام وقت بخیر بنده 13 سال پیش نذر گوسفند کردم که برم مشهد بکشم تا الان نتونستم برم قسمت نشده آیا میتونم در محل زندگی خودم ندارم را ادعا کنم با خیر

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    اگر نذر شرعی کرده اید، نمی توانید آن را تغییر بدهید. باید در همان مکان باشد.
    وفقکم الله لکل الخیر

 10. بهار می گوید

  سلام من نذر کردم هرسال تاسوعا ۴ کیلو شکر رو شربت درست کنم اما الان بودجه شو دارم ک شله زرد درست کنم با همان ۴ کیلو شکر ایا اشکال دارد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد و نمی تواند تغییر بدهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. حمزه می گوید

  سلام بنده از خدا خواستم اگه مشکلم حل بشه روز عاشورا گوسفند قربانی کنم تا زمانی که زنده هستم .. اما امسال به خاطر بیماری کرونا خانمم به من میگه امسال به خاطر مریضی قربانی نکنیم پولشو به یک خانواده آبرومند بدیم تا برای بچه هایش لوازم مدرسه بگیره آیا میتوانم این کار رو انجام بدم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر نذر کرده اید نمی توانید تغییر بدهید.
   برخی از مراکز مثل بهزیستی یا … برای ایتام هست، هماهنگ می کنید گوسفند را می دهید و آنها تمام مراحل را انجام می دهند و نذر شما هم به خوبی انجام می شود. اگر بتوانید یک مراسم عزاداری مختصر هم بگیرید که عالی هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. Amir می گوید

  سلام من نزر کردم هر سال شله زرد تو اشورا بدم برای سلامتی پسرم بود مریض بود پسرم خوب شد و امسال بخاطر کرونا چجور نزرم و عدا کنم لطفا راهنمای کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در مورد سؤال اگر نذری ها زمان معین دارد و الان مقدور نیست (هر چند به مقدار حداقلی) تکلیف ساقط است.، بنابراین مصرف آن پول ها در پرداخت به فقراء مانعی ندارد.

   اینجا کلیک کنید و بیشتر بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. ففف می گوید

  سلام من چند وقت پیش نذری کردم قرار بود پلاکمو بدم به امام رضا بعدش پشیمون شدم گفتم دیگه امام رضا که نیاز نداره فروختم و پولشو دادم به محک وکمی هم به خانواده ایی که میشناختم کار من ایراد داره؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر خوانده باشید، نمی توانید جای دیگر هزینه کنید باید مجدد نذر را ادا کنید و اگر صیغه نذر نخوانده اید اشکالی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. فاطمه سادات حسینی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  سوالی شرعی داشتم از آیت الله
  متشکر میشم اگر جواب من رو بدید
  شخصی از من خواست که این سوال بپرسم
  این شخص ۱ میلیون صلوات نذر کردن و بعد از سال ها به نذرش رسید
  ولی توان گفتنش رو الان نداره و با توجه به وضعیت موجود ترس این رو دارن که قبل از ادا کردن نذر از دنیا برن
  شخصی هم پیدا نشد که با دریافت مبلغی نذر و ادا کنه
  هیچ فردی هم قبول نکرد ختم ۱ میلیون صلوات رو بگیره
  برای همین تصمیم گرفتن که کفاره این نذری رو بدن یا نذر و تغییر بدن
  میخواستم بدونم کفاره ۱ میلیون صلوات نذری چقدر میشه تا کفاره رو پرداخت کنن و اگر نذر و بخوان تغییر بدن چجوری تغییرش بدن
  خیلی ممنون میشم که جواب من رو در اسرع وقت بدید
  با تشکر
  یا علی

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   انجام ندادن نذر گناه هست و انتخابی نیست که کفاره را پرداخت بکنید!. خیلی راحت هست، روزی دو هزار مرتبه این ذکر را داشته باشید راحت ان شاالله تمام می کنید.
   گر ترس از دنیا رفتن رو داره ترس درستی نیست و ظاهرا نذر ساقط هست. (هر چند میتونه وصیت کنه که مابقی نذر رو بگویند).
   نذری هم که صیغه آن خوانده شده باشد نمی توان تغییر داد.
   بحث بعدی این هست که واقعا توان این کار رو نداره و از اول هم نداشته و تنبلی هم نیست، نذر ساقط هست، اما با این توصیفات که نوشته اید نذر مقدور هست و می توان آرام آرام در طی چند سال ادا کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 15. سپیده می گوید

  سلام من از چندسال پیش علاقه داشتم که کودکی رو به فرزندی قبول کنم اما به د گاه حق گفتم تگر وضعیت مالیم تعقییر پیدا کند انجام میدهم،اما در زمان بیماری خواهرم که خیلی خطرناک بود نذر کردم کودکی به فرزندی بگیرم اگر خوب شدند حالا خواهرم خوب شدند ولی بنده به دلیل وضعیت مالی واینکه دختر هستم امکان این امر نیست ایا میشود نذرم را تعقییر بدهم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر را نخوانده اید می توانید تغییر بدهید. اگر کیفیت قبول فرزند را مشخص نکرده اید، توصیه می کنیم از طریق کمیته امداد با توجه به وضعیت مالی خود ماهانه کمکی را به فرزندان یتیم داشته باشید.
   اما اگر صیغه خوانده شده مطابق آن باید عمل کنید و اگر الان توانایی ندارید هر زمان که توانایی مالی حاصل شد باید نذر خود را ادا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. ط م می گوید

  با سلام سوالی داشتم چند سال پیش برادرم تصادف کرد ومنجر به مرگ یک نفر شد من هم بسیار شوکه شدم و حالم خیلی بد بود در همون حال خیلی بد روحی روانی نذر کردم که روزی ۵۰ ایه قران بخونم وصیغه نذر خوندم ولی اثلا توی اون حال بدم متوجه نبودم که شاید بعضی روزا یادم بره بخون ای کاش صیعه نذر نخونده بودم حالا اون روزایی که نخوندم باید چه کار کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مرجع تقلید شما مشخص نشده است.
   توصیه می کنیم در این مسئله با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. نگار می گوید

  با سلام و احترام
  بنده بعلت مشکلاتی که در بارداری داشتم نذر کردم که در اولین محرم و صفری که فرزندم سالم در آغوشم بود،سه روز در منزلم روضه بگیرم و هر روز با نان و ماست و سبزی پذیرایی کنم و بدون گفتن به همسرم صیغه ی نذر را هم خواندم،الان همسرم موافق با روضه و مخالف با نحوه ی پذیرایی هستند،سوال من اینست که آیا میشود روضه را انجام دهم و برای پذیرایی طبق خواسته ی شوهرم چیزی غیر از نان و ماست و سبزی بدهم ؟
  ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ابتدا هنگام نذر شوهر راضی به این نذر بوده واجب الوفا است و نمی توانید تغییر بدهید اگر صیغه نذر خوانده اید. می توانید از دفتر مرجعتان نیز سوال نمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 18. سمیرا می گوید

  با سلام وخسته نباشید.من و همسرم سالهاست نذر داریم و قیمه میدیم در محرم.ولی امسال از طریق کمیته امداد پسری رو به ما معرفی کردن که بیماری صعب العلاج داره.میخواستیم پول غذای نذری رو بدیم به داروی این بیمار .اشکال دارد این کار یا نه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر خوانده باشید نمی توانید نذر را تغییر بدهید و پول آن را صرف چیز دیگری کنی.
   می توانید در این زمینه با دفتر مرجعتان نیز تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 19. سارا می گوید

  سلام خسته نباشید.
  من سیزده سالمه. و خیلی چیزا رو نمی‌دونم. ولی تا اون‌جایی که تونستم سوالات بقیه رو خوندم تا به جواب سوالام برسم اما با این حال چند تا سوال داشتم ازتون.
  من یه روز یه خواب بد درباره یکی از اعضای خانوادم دیدم که مشکلاتی داره. نذر کردم اگر حالش خوب بشه و اون اتفاقات توی خوابم براش نیفته، دویست و پنجاه تا صلوات بفرستم. ( با خودم گفتم اگر زیادتر هم شد حتما می‌فرستم.) بعد دیدم خیلی کمه و با خودم گفتم که نمازام رو هم می‌خونم.
  بعد الان دیدم که از پس نماز خوندن بر نمیام یعنی بعضی وقتا قضا میشه بعضی وقتا… خلاصه کلا نمی‌تونم.
  می‌خواستم نذرم رو تغییر بدم. مثلا می‌تونم به جای نماز به تعداد صلوات‌هام اضافه کنم؟
  بعد من همیشه وقتی نذر می‌کردم یا بعد از قبول شدن نذر یا قبل از اون صلوات می‌فرستادم یا حالا هر کاری که نذر کرده بودم رو انجام می‌دادم. الان حس کردم چیزی که از متن بالا فهمیدم اینه که بعد از قبول شدن نذر باید هر چیزی که گفتیم رو انجام بدیم. یعنی الان کار من اشتباه بود؟
  یه سوال دیگه هم داشتم، من الان تو دلم گفتم این دو تا کار رو می‌کنم، یعنی صیغه نذر خوندم؟ یعنی به همین آسونیه صیغه نذر خوندن؟
  ببخشید یکم زیاد شد سوالام ولی واقعا به جواباشون نرسیده بودم.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خواندن نماز واجب هست.
   در نذر اگر صیغه نذر خوانده شده است نمی توان آن را تغییر داد.
   اگر کسی نذر را بر زبان نیاورد، صیغه نذر محقق نشده و نیازی نیست که به نذر عمل کند هرچند که بهتر است به آن عمل کند.
   وفقکم الله لکل خیر

 20. حمیده می گوید

  با سلام و خسته نباشید …من چنتا سوال داشتم درباره نذر هایی که کردم ..من نذر کرده بودم واسه جد مادر بزرگکه اگر مشکلم حل شد برای شادی روحش خرما پخش کنم ..مشکلم حل شد ولی بجای خرما حلوا پخش کردم آیا نذرم درسته؟ یا خیر …برای یک امامزاده هم قرآن نذر کردم مشکلم حل شد آیا میتونم بجای قرآن کتاب مفاتیح الجنان بگیرم؟ …و یکبار هم نذر کردم اگر کار مناسبی پیدا کردم با اولین حقوقم سفره امام زمان )عج( بزارم نیمه شعبان سر چنتا کار رفتم ولی بعد از چند ماه چون مناسب نبود نرفتم در حال حاضر بیکار هستم و توان مالی ندارم تا سفره بزارم آیا میتونم بجای سفره مبلغی رو به خیریه بدم؟  

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر خوانده اید، باید همانطور که نذر کرده اید عمل کنید و خرما بدهید.
   اگر زمانی که کار داشته اید و به نذر عمل نکرده اید، هر زمان پول داشتید نذر خود را ادا کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 21. ح می گوید

  باسلام چرا عده زیادی هرساله پول زیادی خرج اش پختن وغیره میکنندواین اش وغذارامعمولا گیرکسانی میایدکه شاید نیازی ب ان نداشته باشد واصراف میشودچرا نبایدبجای ان پولش را به فقیری که حتما هرکسی سراغ داردبدهیم تابتواندلباسی برای بچه اش تهیه کند این که نمیشودنذرراتغییر دادبه نظرم اشتباهه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   چرا مسائل را با هم خلط می کنید، اصلا در نذری صرفا بحث نیاز نیست، بلکه بحث تبرک و آثار غذای امام حسین علیه السلام است. آرزوی بسیاری از مومنین این هست که حتی یک دانه هم که شده برنج و غذای هیئت را از باب تبرک و نورانیت خودشان و خانواده شان میل کنند. این چیزها را شاید افرادی که بهانه گیر هستند و چشمشان فقط همین دنیای کوچک را می بیند شاید نبینند و نفهمند.
   ثانیا: اکثر این نذرها صرف فقرا می شود و این فقرا هستند که با عزت در کنار بقیه از این نذر ها استفاده می کنند، اسراف هم نیست شما غصه این چیزها را نخورید. و حتی گاهی همین نذر ها را همین افرادی که متوسط، یا کم درآمد هستند می دهند و باعث افتخار خود می دانند، گاهی در طول سال پس انداز می کنند که در این ایام جان و مال و فرزندان و وقت خود را وقف عزای امام حسین می کنند. شما واقعا اگر اینهمه مومن هستید و دغدغه اسراف را دارید محبت کنید بجای اینکه اصل این شعائر را که باعث تالیف قلوب هست، ندانسته یا دانسته زیر سوال ببرید، خودتان پیش قدم بشوید و در کنار این سیل خروشان شما هم کاری بکنید، مثلا هر سال به مناطق فقیر نشیر در این ایام غذا بدهید که ثوابی چند برابر دارد، هم به فقرا کمک کرده اید هم در تعظیم شعائر کوشا بوده اید و آثار این کار برای خود شما و نسل شماست. تغییر نذر هم احکام خاص به خود را دارد. کسی کهه بخواهد کمک بکند در کنار نذر هایی که دارد دستش به خیر باز هست، از همه اینها بگذریم سوال اینجاست چرا ما حرف آن شیاطین و یزیدیانی را بزنیم که می خواهند نور مکتب امام حسین ع را کم فروغ کنند؟ چه بر سر ما آمده که این حرفها از زبان ما خارج می شود؟ جای افسوس و نگرانی اینجاست، باید به حال خود نگران باشیم.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. ح می گوید

    من باچشم خودمیینم خیلیها فقط برای خودنمایی این کارها رومیکنندبرای مثال من کسی رامیشناسم که درفقرکامل است من درصدد جمع کردن مقداری کمک برامدم جالب اینجاس همان که بریزبه پاش کرده بوددراین ایام دریغ ازیک ریال وبه جرات میگویم نوددرصدنذرش به کسانی رسید که کوچکترین نیازی نداشتند..

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     خیلیها!، … . خیلیها را هم بنده دیده ام که به برکت همین ایام علاوه بر توزیع غذای عمومی و تبرکی، توزیع غذا بین فقرا را دارند.
     خیلی خوب هست که دغدغه فقرا را دارید. حتما ما هم از اینجا سفارش می کنیم که اولویت اصلی باید فقرا باشد. گاهی اگر می بینیم دیگران عمل نمی کنند خوب است خود شما این کار را بکنید، یعنی در این ایام هم به نیت محرم و هم به نیت فقرا کاری بکنید و در این شبها به آنها برسانید.
     عرض شد صرفا نیاز نیست، گاهی از باب تبرک هست ما نباید کاری کنیم که این شعائر تعطیل بشود و جامعه را از این فیض محروم کنیم، در کنارش باید آنقدر به فقرا برسیم که این شبهات اصلا مطرح نشود.
     آنچه من دیده ام این هست که یک عده بهانه گیر که قلبشان را ظلمت گرفته و چشم دیدن هیئت و دستگاه امام حسین علیه السلام را ندارند در این ایام فقرا را بهانه می کنند. خودشان هم دریغ از یک ریال خرج کردن، فقط می ماند نق زدن و بهانه گرفتن از دستگاه امام حسین. افسوس اینکه همین حرفها از زبان برخی به ظاهر مسلمان ها هم دیده می شود!. کل سال حرف فقرا نیست، تعطیلات و نوروز و سایر خرجها هیچ دغدغه فقیر نیست، حالا که بحث نشاط معنوی جامعه می رسد بلندگوهای شیطان فعال می شود، افراد ساده لوح هم اصلا فکر نمی کنند و همان حرف ها را تکرار می کنند. بله اگر کسی در کنار هیئت و تعظیم شعائر به دنبال فقرا هم بود این می شود همان هدف امام حسین علیه السلام، حالا ما و شما خود را با این معیار بسنجیم.
     لذا خوب است شما هم در کنار بسیاری از مومین و هیئت ها خودتان دست به کار شوید و برای فقرا کاری بکنید، اینطور زیبا نیست؟.
     وفقکم الله لکل خیر

 22. پدرام می گوید

  سلام من نذرکرده بودم ۱۰روزماه محرم را تا آخر عمرم به دسته عزاداری یک محل معین بروم،اما۲سال است که ازدواج کرده ام و همسرم از انجام کار من ناراضی است بخاطر اینکه همسر قبلی ام برای دیدن من به آنجامیرود،آیامیتوان نذرم را تغییر دهم و به محل دیگربروم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر را نخوانده اید، می توانید عوض کنید و اگر غیر از این هست و رفتن شما مفسده دارد، با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید و کسب تکلیف کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 23. Asma می گوید

  سلام من نذرکرده بودم حدودا۳سال پیش درمراسم شیرخوارگان برم کربلاسال بعدش پستونک بخرم برانوزادها که متاسفانه سال بعدش نتونستم بخرم وکربلاهم رفتم امسال میخوام تهیه کنم ولی گرون قیمت هستن توان مالی زیادی ندارم که تهیه کنم میتونم به جای پستونک یه وسایل ارزون قیمت تهیه کنم؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر به هیچ عنوان توان مالی ندارید، و نذر معین و در زمان مشخص بوده و در این زمان توان ندارید، نذر شما ساقط هست.
   اما اگر نذر شما کلی بوده که چنین کاری انجام بدهید و الان توان ندارید بر شما واجب هست هر زمان تمکن مالی پیدا کردید مطابق نذر عمل کنید، نمی توانید به چیز دیگر تغییر بدهید.
   وفقکم الله لکل خیر

 24. مهدی محسنی می گوید

  سلام ممنون که پاسخ گو بودین، من صیغه خاصی نخوندم ، همینطوری زبونی گفتم ، خدایا اگه فلان مشکلم برطرف بشه نذر کردم فلان کار رو 40 روز انجام ندم، آیا قابل تغییر یا کفاره هست لطفا طریقش رو بهم بگین ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   صیغه نیاز نیست که حتما به عربی باشد، همینطور هم که به فارسی گفته اید صیغه هست و باید نذر را انجام بدهید. و قابل تغییر هم نیست.
   وفقکم الله لکل خیر

 25. مهدی محسنی می گوید

  من نذر کردم عملی را به مدت 40 روز انجام ندهم اما بیشتر از 10 روز توان انجام ندادن آن را ندارم میشود نذر را تغییر داد یا کفاره ای پرداخت کرد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر را خوانده اید نمی توانید تغییر بدهید، یا نذر را ترک کنید گناه است.
   وفقکم الله لکل خیر

 26. سوگل می گوید

  کسی نذر کند اگر کار گناهی انجام دهد فلان مبلغ را به فقیری بدهد و صیغه هم بخواند بعد از مدتی به علت ترک نکردن کار گناه مبلغ را ببرد بالاتر و بعدا پشیمان شود تکلیف چیست؟همان مبلغ اول صحیح است یا باید دومی را بپردازد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر برای مبلغ دوم صیغه نخوانده، دادن مبلغ اضافی واجب نیست.
   وفقکم الله لکل خیر

 27. امیر می گوید

  با سلام نذر کرده ام که مقداری غذا بپزم وپخش نمایم در محل زندگی وازطرفی میدانم وضعیت زندگی خواهرم خوب نیست آیا میشود این مقدار معین برنج و مرغ را بصورت خام بدست خواهرم برسانم پایان نذر من باینصورت ادا میشود قبول یاخیر.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر خوانده اید، نمی توانید آن را تغییر بدهید و باید به همانگونه که نیت داشته اید ادا کنید.
   اگر هنوز نذر شما متحقق نشده می توانید عوض کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 28. مبینا می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید من ۱۵ سال دارم و نمی دانم صیغه ی نذر یعنی چه و فقط هنگام نذر کردم در دلم گفتم خدایا اگر مشکلم حل شود هزار زیارت عاشورا می فرستم و الان می خواستم ببینم نذرم قبول است یا نه ؟؟ و اگر قبول است می توانم نذرم راتغییر دهم یا در برابرش کاری را انجام دهم که نذرم ادا شود ؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نمی توان نذر را تغییر داد.
   صیغه نذر هم فارسی می تواند باشد و هم عربی. مثلا بگوید:
   لله علیّ ان اصلّی صلاة اللیل”؛ “برای خدا بر من است که نماز شب بخوانم” یا “لله علیّ ان اترک الغیبة”؛ “برای خدا بر من است که غیبت نکنم”.
   اگر نذر را بر زبان جاری نکرده اید بنا بر احتیاط واجب ظاهرا واجب نیست، در این مسئله باید از دفتر مرجعتان سوال بفرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 29. زهرا می گوید

  سلام من نظر کردم که اگر موبایلی رو که تازه خریدم دریت شود هزار زیارت عاشورا بفرستم اماالان فقط صد تا را فرستادم و بقیه رادنمی توانم بفرستم آیا می توانم نذرم را تغییر دهم ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه نذر خوانده شده باشد نمی توان تغییر داد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. سوگل می گوید

    اگه تا الان همون مبلغ اولیو داده بشه و خاطرش نباشه چند بار اینکارو کرده تکلیفش چی هست؟( با فرض اینکه برای دومی هم صیغه خوانده شده اما فکر میکرده چون نمیشه نذر رو تغییر داد همون اولیو پرداخت کرده)

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر در نیتتان این بوده که نذر را افزایش بدهید و صیغه هم خوانده اید باید قیمت بالاتر را ادا کنید و اگر قبلا کمتر داده اید، جبران کنید.
     وفقکم الله لکل خیر

 30. سوگند می گوید

  سلام خسته نباشین ببخشین سوالی داشتم دخترم مریض بود نذر کردم اگر خوب شود پول به فقیری دهم ااان دخترم خدارو شکر خوب شده ولی شوهرم قبول نمیکند پول دهد تا من نذرم انجام بدم میخاستم میشه بجاش چی کار میتونم انجام بدم تا نذرم ادا بشه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   برخی از مراجع می فرمایند: اگر شوهر از اول رضایت نداده یا بعدا فهمیده و راضی به نذر نیست، بر زن واجب نیست که نذر را بدهد. هرچند که اگر زن مالی دارد می تواند خودش بدهد و اگر هم ندارد. انجام نذر بر گردن او نیست.
   در کل همسر شما باید بداند کمک به فقرا دفع بلا می کند! از خود ایشان و سایر اعضای خانواده.
   وفقکم الله لکل الخیر

 31. بهنام می گوید

  باسلام بنده برای شفای مریض نذر کردم ۵۰۰ رکعت نما رو در یک روز بخوانم ولیمانش برام کم بود و طی ۲رو ونیم خواندم الان نذرم قابل قبوله یا باید کفاره بدم یا دوباره بخوانم لطفا راهنماییم کنید با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عادتا در توان شما نبوده، و در طی دو روز خوانده اید اشکال ندارد. اما اگر می توانسته اید در یک روز بخوانید و کوتاهی کرده اید بحث دیگری است(می توانید از دفتر مرجعتان هم سوال کنید).
   وفقکم الله لکل الخیر

 32. بنده خدا می گوید

  سلام
  من نذر کردم اگه کارم درست بشه یک سوم حقوق یک سالمو به یک خانواده نیازمند که میشناسمشون بدم
  نذر بزرگی انجام دادم البته هنوز مشکلم حل نشده
  مشکلم الان اینه که خانوادم ممکنه با نذرم مخالفت کنن، چیکار کنم میتونم نذرمو کمتر کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر هنوز نذر شما محقق نشده می توانید تغییر بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 33. simin می گوید

  با سلام . بنده نذر کرده بودم در صورتی که جواب نمونه برداری مادرم خوب باشد یک گوسفند به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان قربانی کنم . جواب آزمایش را گرفتم . و در حال حاضر مادرم جارو برقی منزلش خراب است آیا میتوانم ۵۰۰ هزار تومان را یک جارو برای مادرم بخرم یا باید همان گوسفند را قربانی کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر نذر چیز خاصی مثل گوسفند کرده اید نمی توانید در جای دیگر مثل خرید جاروبرقی هزینه کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 34. فاطمه می گوید

  سلام من نذر سفره حضرت ابالفضل كردم چون منزل بنده خيلي كوچك است براي مزاحمت نداشتن اطرافيان خواستم ك تغييرش دهم آيا مانعي ندارد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر صیغه شرعی نذر نخوانده اید، یا هنوز نذر محقق نشده می توانید تغییر بدهید.
   اما در غیر این صورت لازم هست همانطور که نذر شده عمل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. میلاد می گوید

    سلام من نذر کردم که اگه دوست دخترم برگرده یبار یرآنو تا اخرش بخونم ولی بلشم گفتن اگه بتهم ازدواج کردیم اون مدقع نماز بخونم اخر تا باهمیم میخام این نمازو تغییر بدم اخریرو تغییر بدم باید چی جاش نذر کنم چیکار کنم راهز هست یا نه

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     دوست دختر!!! نذر!!؛ خجالت…

     داشتن دوست دختر حرام و گناه است.
     و نذر در کار حرام باطل است از اساس…در این شبهای قدر از این دوستی ها توبه کنید. مطالعات دینی خود را هم قوی تر کنید.
     اعاذنا الله من شرور انفسنا

     1. نرگس می گوید

      سلام ببخشید من پدرم چن سال پیش* ***رو دیده بعد نذر کرده که به چند تا نیازمند نذری بده (مثلا از اون سال تا الان برنج و مرغ داده) ولی الان هم به نیازمندا و هم به اونایی که از لحاظ مالی مشکلی ندارن نذری میده ولی نیتش فقط افراد نیازمند بوده حالا دو تا سوال براش پیش اومده یکی این که چون نیت کرده بوده به افراد نیازمند بده اشکالی نداره که به افرادی که نیازمند نیستن هم بده؟از اون برنج خانواده ی خودمونم میتونیم بخوریم یا فقط باید با توجه به نیتش به نیازمندا برسه؟ دوم این که میخواد به جای برنج و مرغ پخته چند کیلو برنج با یه مقدار مرغ به صورت نپخته به نیازمندا بده میتونه چنین کاری کنه؟

     2. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

      سلام علیکم
      اگر صیغه نذر شرعی به فارسی یا به عربی نخوانده می تواند چنین کند.
      اما اگر صیغه نذر را خوانده است نمی تواند تغییر بدهند و باید عینا همان طور که نذر کرده عمل کند، مثل نذر کرده ۱۰ کیلو برنج پخت کند و به فقیر بدهد، تمام این برنج را باید به فقیر بدهد. اما اگر نذر کرده که فقط سفره اطعام داشته باشد برای فقرا، می تواند هم به فقرا و هم به سایر مومنین اطعام بدهد اشکال ندارد و شما نیز می توانید استفاده کنید.
      وفقکم الله لکل خیر