وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

حکم خرید و فروش آلات قمار

حکم خرید و فروش آلات قمار آلات قمار الف) توضیحی در مورد آلات قمار مقصود معامله اشیائی است که برای قمار کردن است؛ چه ساخت انسان باشد، مانند ورق‌، تخته‌‌نرد و ... و چه ساخت طبیعت (آنچه به حسب متعارف فایدۀ آن فقط قمار است) مثل…

حکم خرید و فروش بت

حکم خرید و فروش بت بت و صلیب اگر بت و صلیب(۱) برای عبادت معامله شود← معامله حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۸۲، ص۳) و اگر برای غیر عبادت معامله شود ← اشکال ندارد. • مثال: بتی ‌‌را که روزی به قصد عبادت تراشیده شده بود، بعد از گذشت سالیان…

حکم چهارشنبه سوری +نظر مراجع

حکم چهارشنبه سوری +نظر مراجع مطابق نظر آيت الله خامنه اي چهارشنبه سوری س. چهارشنبه سوری و شرکت در آن مراسم چه حکمی دارد؟ ج. چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد، و مراسم آن اگر مستلزم ضرر و فساد یا همراه ترویج اعتقادات باطل…

فاطمیه اول و دوم چند روز است +نظر مراجع

معروف در عزاداری فاطمیه، سه روز 13 و 14 و 15 جمادی الاول و سه روز 1و 2 و 3 جمادی الثانی است. كه همواره بين اهل ولا متداول بوده است. البته در برخي از شهر ها و مناطق، مومنين فاطميه اول را پنج روز و فاطميه دوم را نیز پنج روز به اقامه عزا می…

حکم گناه قبل از سن تکلیف

حکم گناه قبل از سن تکلیف حضرت آیت الله مکارم شیرازی گناهان قبل از بلوغ : برخى گناهان كه قبح و زشتى آن از نظر عقلى واضح است بر او نوشته مى‌شود؛ بنابراين، خوب است از همه آنها توبه كند. منبع: هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی…

نظر فقهی آیت الله خامنه ای درباره فعالیت اجتماعی بانوان

نظر فقهی آیت الله خامنه ای درباره فعالیت اجتماعی بانوان فعالیت اجتماعی بانوان سؤال۷: فعالیت اجتماعی بانوان در امور فرهنگی و مذهبی، چه حکمی دارد؟ جواب: حضور زن در فعالیتهای اجتماعی، اگر با حفظ ضوابط و جهات شرعی باشد و بدون خوف وقوع در حرام…

حکم شارژ تلفن همراه با برق مسجد و اماکن عمومی

حکم شارژ تلفن همراه با برق مسجد و اماکن عمومی  استفاده از امکانات مسجد در امور شخصی و مخالف با جهت وقف، جایز نیست، ولی اگر در موردی اطمینان به رضایت واقف و متولی شرعی مسجد باشد، اشکال ندارد. مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتاء…

شرایط قطع ارتباط با فامیل چیست؟

شرایط قطع ارتباط با فامیل چیست؟ قطع رحم پرسش ۵۰۹ . خویشاوندانى که قطع رحم با آنان جایز نیست، چه کسانى اند؟ همه مراجع: ارحام کسانى اند که در مراتب ارث واقع مى شوند ؛ مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان آنان و نیز عمو، عمه، خاله، دایى و…

حکم شرعی تقلب در آزمون استخدامی و دریافت حقوق از آن

حکم شرعی تقلب در آزمون استخدامی و دریافت حقوق از آن حضرت آیت الله العظمی خامنه ای استخدام شدن با رابطه سؤال۱: کسی که با پارتی و رابطه استخدام می شود، آیا حقوق دریافتی او حرام است؟ جواب: اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که…

حلالیت طلبیدن و اعاده حیثیت از غیبت شونده

حلالیت طلبیدن و اعاده حیثیت از غیبت شونده حکم غیبت پرسش ۵۰۶ . کسى که از شخصى غیبت کرده یا شنیده است، آیا باید رضایت فرد غیبت شده را به دست آورد؟ همه مراجع (به جز بهجت): خیر، کسب رضایت او واجب نیست ؛ ولى باید از این گناه توبه کند.…

حکم جواب ندادن به سلام کسی که فعل حرام انجام می دهد

حکم جواب ندادن به سلام کسی که فعل حرام انجام می دهد خودداری از جواب سلام سؤال: آیا جواب ندادن به سلام کسی که فعل حرام انجام می دهد، برای تنبیه او جایز است؟  جواب: جوابِ سلامِ مسلمان شرعاً واجب است، ولی اگر بر خودداری از جواب…