وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

اولیای تصرف

اولیای تصرف در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته می‌شود. افراد محجور عبات‌‌اند…