وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

حکم شرعی سب مؤمن

حکم شرعی سب مؤمن گفتار دهم: سب مؤمن(۱) تعریف: سب در جایی است که کسی را به امر قبیحی بنامند که در آن اهانتی وجود دارد، یا او را…

حکم خرید و فروش آلات قمار

حکم خرید و فروش آلات قمار آلات قمار الف) توضیحی در مورد آلات قمار مقصود معامله اشیائی است که برای قمار کردن است؛…

حکم خرید و فروش بت

حکم خرید و فروش بت بت و صلیب اگر بت و صلیب(۱) برای عبادت معامله شود← معامله حرام و باطل است. (مکاسب محرمه، ج۸۲، ص۳) و اگر…

حکم گناه قبل از سن تکلیف

حکم گناه قبل از سن تکلیف حضرت آیت الله مکارم شیرازی گناهان قبل از بلوغ : برخى گناهان كه قبح و زشتى آن از نظر عقلى واضح است…

شرایط قطع ارتباط با فامیل چیست؟

شرایط قطع ارتباط با فامیل چیست؟ قطع رحم پرسش ۵۰۹ . خویشاوندانى که قطع رحم با آنان جایز نیست، چه کسانى اند؟ همه مراجع: ارحام…