وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام متفرقه

اولیای تصرف

اولیای تصرف در فقه شیعه، افرادی ممنوع از تصرف در اموال خود هستند که اصطلاحاً به آنان محــجور گفته می‌شود. افراد محجور عبات‌‌اند…

حکم کمک به ظالم

حکم کمک به ظالم کمک به ظالم کمک به ظالم دو فرض دارد: ۱. کمک به ظالم در ظلمی‌‌که می‌‌کند: هر چیزی‌‌که از نظر عرف، کمک به…

حکم شرعی قمار

حکم شرعی قمار قمار   قمار به معنای بازی‌‌ای است که در آن رهان(۱) هست. (مکاسب محرمه، ج۳۸۷، ص۶)   اعمّ از اینکه آن بازی…