وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا علما به حكومت و پادشاهان صفويه مشروعيت دادند

0

آيا علما به حكومت و پادشاهان صفويه مشروعيت دادند

آيا مى توان گفت كه علما به حكومت و پادشاهان صفويه مشروعيت دادند و يا اين كه (آنها هم مثل مأمون كه امام رضا(ع) با او همكارى كرد از روى مصلحت بودند) و صفويان هم طاغوت بودند؟

حكومت صفويه هم از نظر زمانى و هم از نظر پادشاهان داراى مراحل و كاركردها و موضوعات مختلفى بود كه قضاوت دقيق وموردى، نيازمند بررسى شرايط، نوع عملكرد هر يك از پادشاهان اين حكومت و نحوه تعامل علماء و بالاخره ميزان و محدوده همكارى علماء هر يك از اين پادشاهان مى باشد. اگر به صورت كلى بخواهيم به بررسى اين موضوع بپردازيم بايد گفت: پادشاهان صفويه خطوط اعتقاد شيعى داشتند، مخصوصا شاه اسماعيل موسس اين سلسله به مذهب تشيع معتقد بود و كوشيدند نه تنها در ديدگاه هاى تاريخى، عقايد و بينش شيعه ملاحظه شود بلكه در فقه حكومت دارى نيز فقه شيعه مبنا قرار گيرد، لذا براى دستيابى به اين هدف عالمان و فقيهان شيعه مورد نياز بود.(1)

شاه طمهاسب نيز سخت معتقد به تشيع فقاهتى بود، لذا روند نفوذ فقها در زمان طولانى سلطنت او بسيار سرعت گرفت.(2) و نوعى تقسيم بندى قدرت شده بود امور عرضى اداره كشور در اختيار سلطان و امور شرعى در اختيار مجتهد بود.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

بين روحانيت و دستگاه سلطنت رابطه متقابل بوده است و روحانيت در صدد كنترل دستگاه سلطنت جهت رعايت حدود مذهبى و اصول سياسى اسلامى بوده است. دستگاه سلطنت نيز براى پيشبرد اهداف سياسى خود به علما نياز جدى داشت.(3)

شاه طهماسب محقق كركى را به عنوان شيخ الاسلامى منصوب كرد و در فرمانى به او نوشت:

«شما به پادشاهى مستحق تريد، چون شما نايب اماميه و من فقط يكى از عاملان شمايم كه اوامر شما را اجرا مى كنم، افزون بر آن شاه به همگان دستور داد كه نواهى و اوامر شيخ را بدون كم و كاست به انجام رسانند». در يك عبارت خلاصه مى توان گفت روحانيت در چار چوب آموزه هاى اصيل اسلامى و مصالح جامعه اسلامى براى حكومت توليد مشروعيت مى كرد.(4)

(1) (صفويه از ظهور تا زوال، رسول جعفريان، موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، زمستان 1378، ص 47)
000 (2) (همان، ص 376 و 375)
000 (3) (پايان نامه، نقش روحانيت در دوره صفويه، ضابط پور، دانشگاه باقرالعلوم)
000 (4) (آراى سياسى فقهاى صفويه و قاجاريه، مرتضى شيرودى، نشريه رواق انديشه)

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.