وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

 1. درچه مواردی باید بجای وضو و غسل تیمم کرد[اینجا کلیک کنید]
 2. اگر آب وضو و غسل ضرر داشته باشد [اینجا کلیک کنید]
 3. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است [اینجا کلیک کنید]
 4. شرایط تیمم [کلیک کنید]

رساله توضیح المسائل طهارت

دستور تیمّم

[در تیمّم چهار چیز واجب است]

مسأله ۷۰۰ در تیمّم (۱) چهار چیز واجب است:

اول: نیّت.

دوم: زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمّم به آن صحیح است (۲).

سوم: کشیدن کف هر دو دست (۳) به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می روید، تا ابروها و بالای بینی و بنا بر احتیاط واجب باید (۴) دستها روی ابروها هم، کشیده شود.

چهارم: کشیدن کف دست چپ (۵) به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست (۶) به تمام پشت دست چپ.

(۱) (گلپایگانی، صافی:) در تیمم بدل از وضو..

(خوئی، زنجانی، تبریزی:) در تیمم بدل از وضو یا غسل..

(۲) (زنجانی:) زدن یا قرار دادن کف دو دست بر چیزی که تیمم به آن صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که کف هر دو دست با هم به زمین زده شود..

(بهجت:) دوم: زدن تمام کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است و بنا بر احتیاط واجب همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافی نیست..

(۳) (گلپایگانی، صافی:) تمام کف هر دو دست..

(۴) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی:) احتیاطاً باید..

(نوری:) بنا بر احتیاط مستحب..

(۵) (گلپایگانی، صافی:) تمام کف دست چپ..

(۶) (گلپایگانی، صافی:) تمام کف دست راست..

(مکارم:) مسأله برای تیمّم باید اول نیّت کند، بعد تمام دو کف دست را با هم بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند، سپس هر دو را بنا بر احتیاط واجب به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی بکشد و احتیاط واجب آن است که روی ابروها را نیز مسح کند، سپس کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست می کشد و بعد از آن، کف دست راست را بر تمام پشت دست چپ.

(سیستانی:) مسأله در تیمم بدل از وضو یا غسل سه چیز واجب است: اوّل: زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزی که تیمم با آن صحیح است، و بنا بر احتیاط لازم این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد. دوّم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی از جائی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی و هم چنین دو طرف پیشانی بنا بر احتیاط واجب و احتیاط مستحب آن است که دستها روی ابروها هم کشیده شود. سوّم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست است و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ و احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود. لازم است تیمم را با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان گونه که در وضو گذشت.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

تیمم

 

شرایط تیمم:

شرایط تیمم


مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

کیفیت تیمم
۱. نیت کردن.
۲. زدن کف دو دست بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.
۳. کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی.
۴. کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ.
۵. و بنابر احتیاط واجب زدن بار دیگر دستها به زمین و سپس کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ.
توجه:
ترتیب فوق در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است.
اگر قسمتی از پیشانی یا پشت دست را حتی اندکی از آن را مسح نکند تیمم باطل است، چه عمداً یا از روی جهل به مسأله یا فراموشی باشد، البته دقت زیاد هم لازم نیست و همین اندازه که بگویند همه‌ی پیشانی و پشت دست‌ها مسح شده کافی است.
 این که یقین کند که تمام پشت دست را مسح کرده باید اندکی بالاتر از مچ را هم مسح کند، ولی مسح بین انگشتان لازم نیست.

* تیمم جبیره‌یی
کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر محلی که باید بر روی آن مسح کند یا دستش که باید با آن مسح کند، به واسطه‌ی زخم و امثال آن بسته باشد، به همان ترتیب تیمم می‌کند یعنی محل زخم‌بندی شده را به جای پوست بدن قرار می‌دهد.

رساله آموزشی.

حتما بخوانيد

 1. کیفیت تیمم چگونه است
 2. فلسفه و فوايد تيمم چيست
 3. زدن يا گذاشتن دست در تيمم
 4. احکام تیمم
 5. احكام تيمم بدل از غسل و وضو
 6. تیمم بر چه چیزهایی صحیح است
 7. تيمم و وسعت وقت
 8. تيمم براي كسي كه آب برايش ضرر دارد
 9. كم رويى و خجالت در غسل
 10. تيمم و مسجد
 11. احكام تيمم مريض
 12. آيا عروس با آرايش مي تواند تيمم كند
 13. تيمم و جبيره
 14. نماز با تيمم خوانده شده را بايد قضا كرد
 15. مبطل تيمم


کلید: آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.