عده زن حامله چقدر است

۱۷/فروردین/۱۳۹۵|احكام بارداري و نفاس, ازدواج و طلاق|

عده زن حامله چقدر است عده زن باردار پرسش 231 . اگر شوهر، زن باردار را طلاق دهد، عده او [...]