وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مهمان

احترام به مهمان

احترام به مهمان اهمّيّت ميهمان‌دارى 1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «هر كس برادر مؤمنش ميهمانش شود و او را گرامى بدارد، گويى خداوند را گرامى داشته است».  2. از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود: «هر…

مهمان نوازی در اسلام

مهمان نوازی در اسلام ميهماندارى و فضيلت آن 1. در احاديث معتبر و بسيار آمده است كه: هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمان خود را گرامى بدارد.  2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «اگر كسى هزار درهم براى تهيّه غذايى…

اعلان نجاست غذا به ميهمان

اعلان نجاست غذا به ميهمان1-در نوشتار قبل «گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل «حکم فضله موش در برنج خشک و خیس شده » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل…

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهمان

گفتن نجس بودن فرش یا محل به مهماندر نوشتار قبل «اعلان نجاست غذا به ميهمان» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 144 اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس یا چیز دیگر کسانی که وارد…

آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهد

آيا فطريه ميهمان را صاحبخانه بايد بدهدنظر مراجع به صورت جامع در نوشتار قبل درباره زکات فطره مهمان مطرح شد، در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.۱- مطابق نظر آيت الله خامنه ايزکات فطره ميهمان 225. ميهمانى كه فقط…