وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

مزاحم

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻮم آیت الله ﻗﺎضی ﺑﺮای دﻓﻊ دﺷﻤﻦ و برای خلاصی از شر مزاحم

 ﺣﻀﺮت آﻗﺎي ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ ـ قدس اﷲ روﺣﻪ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :«خواندن آیات: «کهیعص» «حم-عسق» «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا» برای دفع دشمن بسیار مفید است.

پشیمان شدن خواستگار بخاطر دوست پسر سابق

پشیمان شدن خواستگار بخاطر دوست پسر سابق مزاحمت دوست پسر سابق / مزاحمت دوست قبلی! پرسش 13. قبلاً با دو پسر دوست بودم. الآن با یک پسر خوب و با ایمان دوست شدم. این پسر ماجرای دو دوست قبلی را می‌‌‌دانست. اما اخیراً به خاطر مزاحمت از طرف دوست…