وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

لباس نجس

اگر بیمار با لباس خونی نماز بخواند آیا بعدا اعاده لازم است

اگر بیمار با لباس خونی نماز بخواند آیا بعدا اعاده لازم استمطابق نظر آيت الله خامنه اي پرسش: بيمارانی كه دچار شكستگى همراه با خونریزی شده ‏اند در حالى كه لباس آنها نجس بوده و نمى ‏توانسته اند آن را پاك و تطهیر كنند، و با همین حال نماز…

نماز کسی که فقط لباس نجس دارد

نماز کسی که فقط لباس نجس دارد نماز کسی که فقط لباس نجس داردحضرت آیت الله مکارم شیرازی مسأله 768ـ اگر غیر از لباس نجس و ابریشمى و طلا بافت یا لباسى که از مردار یا حیوان حرام گوشت تهیّه شده لباس دیگرى ندارد باید با همان نماز بخواند، ولى…

حکم فروختن لباس و چیز نجس

حکم فروختن لباس و چیز نجس حکم فروختن لباس و چیز نجس در نوشتار قبل «اگر لباس یا چیز امانی را نجس کند » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.  مسأله 142 فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می‌شود آن را آب کشید اگر…

اگر جایی که نجس شده مشخص نباشد

اگر جایی که نجس شده مشخص نباشدمسأله 124 اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها استفاده می‌کند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند (1)، بلکه اگر مثلًا نمی‌داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده…

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی داردمسأله 849 اگر در بدن یا لباس نمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دُمَل باشد (چنانچه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس برای بیشتر مردم یا برای خصوص او سخت است (1))، تا وقتی که زخم یا جراحت…

اگر در نماز بدن یا لباس نجس شود

اگر در نماز بدن یا لباس نجس شودمساله 804 کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز، بدن یا لباس او نجس شود (1) و پیش از آن که چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود که نجس شده، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است (2) و شک کند که…

فراموش کند که لباس یا بدن نجس بوده

فراموش کند که لباس یا بدن نجس بودهمسأله 803 اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن (1) یادش بیاید (2) باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. (1) (زنجانی:) قبل از گذشتن وقت، یادش بیاید نماز را…

بعد از نماز بفهمد لباس نجس است

بعد از نماز بفهمد لباس نجس استمسأله 802 اگر (1) نداند که بدن یا لباسش نجس است (2) و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او صحیح است (3)، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند. (1) (زنجانی:) اگر با آگاهی از مسأله…

نجس بودن لباس نمازگزار

نجس بودن لباس نمازگزارمسأله 800 کسی که نمی داند (1) با بدن و لباس نجس نماز باطل است (و مقصّر در ندانستن حکم مسأله باشد (2)) اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل می باشد (3) . (1) (خوئی، بهجت:) کسی که از روی تقصیر نمی داند.. (2)…

شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع

شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع در نوشتار قبل «شرایط لبِاس نمـازگزار از منظر رهبری » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 798 لباس نمازگزار شش شرط دارد: اوّل : آن…

دادن لباس به خشكشويي غير مسلمان ها

دادن لباس به خشكشويي غير مسلمان ها دادن لباس به خشكشويي غير مسلمان هاس 291: لباسهایی که به خشکشویی ‏ها داده می‏شود از نظر طهارت چه حکمی دارد؟ لازم به تذکر است که اقلیتهای دینی (یهود ونصاری و...) هم لباسهای خود را برای شستشو و اتو کردن…

دادن لباس نجس به خشكشويي

دادن لباس نجس به خشكشويي دادن لباس نجس به خشكشوييس 277: اگر لباس جنب با منی نجس شود، اولاً: حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چیست؟ ثانیاً: آیا جایز است جنب لباسهای خود را برای آب کشیدن به کس دیگری بدهد؟ آیا شخص محتلم باید نجس بودن لباس…

لباس نمازگزار مطابق نظر آيت الله خامنه ای

لباس نمازگزار مطابق نظر آيت الله خامنه ای لباس نمازگزار مطابق نظر آيت الله خامنه ای در نوشتار قبل « شرایط لبـاس نمـازگزار از نظر 10 مرجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 428:…