وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

دشمن

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻮم آیت الله ﻗﺎضی ﺑﺮای دﻓﻊ دﺷﻤﻦ و برای خلاصی از شر مزاحم

 ﺣﻀﺮت آﻗﺎي ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ ـ قدس اﷲ روﺣﻪ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :«خواندن آیات: «کهیعص» «حم-عسق» «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا» برای دفع دشمن بسیار مفید است.

دشمن داخلی از منظر قرآن

دشمن داخلی از منظر قرآن روش‌شناسی دشمن داخلی از نگاه قرآنقرآن بر مسئله دشمن شناسی تاکید ویژه‌ای دارد، زیرا بی‌شناخت دشمن نمی‌توان راه‌های مقابله با او را شناخت و اندیشه و روش و رویه عمل او را دانست. از نظر قرآن از آنجایی که دعوت اسلام و…

دعای دفع دشمن و مزاحم

دعای دفع دشمن و مزاحم دعاى 1 مرحوم شیخ «کفعمى» در کتاب «مصباح» دعایى را ذکر کرده و گفته است: «سیّد بن طاووس» این دعا را براى ایمنى از ستمِ حاکم ستمگر و ایمنى از بلا و سلطه دشمن و خوف از فقر و غم واندوه شدید، ذکر کرده است و این دعا، از دعاهاى…

دشمن شناسی از دیدگاه قرآن

دشمن شناسی از دیدگاه قرآن معیارهای قرآن برای شناخت دشمناندشمنى، مقابل دوستى و محبّت، به معناى كراهت، نفرت، عداوت و خصومت، نوعی رفتار برخاسته از قوه غضب است. انسان‌ها به سبب اموری چند چون هواهای نفسانی و جایگاه ویژه خلافت انسانی دارای…