وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آداب دستشویی

پوشاندن سر هنگام دستشویی

پوشاندن سر هنگام دستشوییمستحبّات تخلی مسأله 78 مستحب ّ است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، (1) و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اول پای چپ، و موقع بیرون آمدن، اول پای راست را بگذارد. و هم چنین مستحب ّ است در حال تخلّی سر را به…