وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

مردم به دین حاکمان خود هستند

مردم به دین حاکمان خود هستند آيا تغييرات بايد از بالا شروع شود يا پايين؟ « الناس بدين ملوكهم» پس « تغير نفسهم» پس تغييرات بايد از…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

جریان شناسی سیاسی:

فتنه و دشمن شناسی:

🔗 لینک کوتاه