وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

ترس از دشمن و آثار آن

ترس از دشمن و آثار آن خوف و ترس به معنای «انتظار چیزى ناخوشایند به واسطه علایم و نشانه‌های ظنّى یا علمى»، همان‌طوری که در ارتباط…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

جریان شناسی سیاسی:

فتنه و دشمن شناسی: