مرور رده

توحید و خداشناسی

نحوه ی انتزاع اسماء خدا از ذات

نحوه ی انتزاع اسماء خدا از ذاتحجت الاسلام ایمانیطبق مباحث سابق(مقالات با موضوع خداشناسی) معلوم شد که خدا یعنی وجود محض ، صرف ، بدون هیچ قید و حدّی ؛ و ثابت شد که چنین خدایی محقّق و موجود است. و روشن است که چنین وجودی ترکیب بردار…

سطوح مختلف تصور خدا

سطوح مختلف تصور خداحجت الاسلام ایمانی 1. خدای خالق و ایجاد کننده:ابتدایی ترین فهمی كه خداباوران از خدا دارند ، تصویر خدای خالق و ایجاد كننده است ؛ خدایی كه وجودش بر اساس ساده ترین براهین ، یعنی برهان حدوث قابل…

  تصورصحیح از خدا

تصوّر صحیح از خداحجت الاسلام ایمانیدر بحث خداشناسی ، باید متوجّه بود که واژه ی خدا و معادلهای متعدد آن در زبانهای گوناگون ، لفظی تک معنایی نبوده در هر فرهنگ و دین و مذهب و مکتبی معنایی خاصّ دارد. برای مثال خدای مدّ نظر مسیحیان…

آیا خداوند هم خالقی باید داشته باشد؟

آیا خداوند هم خالقی باید داشته باشد؟ در مباحث خداشناسى بعضي مى گويند شما مى گوئيد هرچيزى خالق و آفريدگارى دارد پس بگوئيد آفريدگار خدا كيست؟و عجب اينكه گاهى اين سؤالها در سخنان بعضى از فلاسفه غرب نيز مطرح شده كه نشان مى دهد تا چه حد در مباحث…

جبرواختیار/درس هجدهم عقاید آیت الله مصباح یزدی

جبرواختیار/درس هجدهم عقاید آیت الله مصباح یزدی مقدّمه چنانكه در درس پيشين، اشاره شد توحيد در تأثير استقلالى، از معارف ارزشمندى است كه نقش عظيمى در سازندگى انسانها دارد و به همين جهت، در قرآن كريم، مورد تأكيد فراوان واقع شده و با…

معانی توحید/درس هفدهم عقاید آیت الله مصباح یزدی

واژه توحيد كه از نظر لغوى به معناى «يگانه دانستن و يكتا شمردن» است در لسان اهل فلسفه و كلام و اخلاق و عرفان، به معناى گوناگونى بكار مى‌رود كه در همه آنها يگانه دانستن خداى متعال در حيثيّت خاصى لحاظ مى‌گردد. و گاهى به عنوان «اقسام توحيد» و يا…

دلایل عقلی یگانگی خدا

در درسهاى گذشته، ضرورت وجود خداى جهان آفرين، ثابت گرديد خداى دانا و توانايى كه پديده آورنده و نگهدارنده و تدبيركننده جهان است. و در درسهاى اخير، به بررسى جهان بينى مادّى پرداختيم و با بيان اشكالات انواع اين جهان بينى، روشن شد كه فرضِ جهانِ بى…