وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حج

طواف از شاذروان

طواف از شاذروان6- خروج از خانه‏ ششم- خروج طواف كننده از خانه و آنچه از آن محسوب است. حكم شاذروان‏669- پيش‏ آمدگىِ اطراف ديوار كعبه- كه «شاذروان» نام دارد- جزو كعبه است،و طواف بايد از بيرون آن انجام شود؛ و اگر- به فرض امكان-…

حكم طواف از طبقه دوم‏

حكم طواف از طبقه دوم‏حكم طواف از طبقه دوم‏668- طواف از طبقه دوّم چه حكمى دارد؟( 1). آيت‏ اللَّه بهجت: در صورت عدم امكان با رعايتِ الأقرب فالأقرب، كفايت مى‏كند؛ واللَّه العالم.آيت‏اللَّه تبريزى: احتياط واجب اين…

اگر زنى قادر بر طواف نباشد

اگر زنى قادر بر طواف نباشد طواف بانوان عاجز667- اگر زنى قادر بر طواف نباشد و امر دائر است بين اين‏كه او را با چرخ و مانند در خارج مَطاف طواف دهند و يا نامحرم او را پشت كند و در مَطاف طواف دهد، بايد او را در مَطاف طواف…

شك در صحت شوط طواف

شك در صحت شوط طوافشك در صحت شوط665- اگر طواف كننده در صحت شوط سابق، يا جزئى از همين شوطى كه فعلا مشغول است و محل آن جزء گذشته، شك كند، مثلًا نمى‏ داند كه هنگام عبور از مقابل حِجْر، از حدّ مطاف، خارج شده يا نه، اگر حكم را مى…

هول دادن در طواف

هول دادن در طوافرعايت مطاف با يقين به هل خوردن‏663- يقين به هل خوردن مصداق عدم امكان طواف در محدوده نيست‏ و مجوّز براى طواف در خارج آن نمى‏شود؛ و همچنين است يقين به برخورد به اجنبى يا اجنبيّه در مطاف.( 1). به ذيل…

شك در خروج از طواف

شك در خروج از طوافشك در خروج از مطاف‏664- كسى كه به حدود مطاف آگاهى ندارد، اگر بعد از فراغ از طواف، شك كند كه طواف او در مطاف بوده يا نه:اگر از اول در مطاف بوده و شك در خارج شدن دارد، طوافش صحيح است؛ و اگر شك دارد كه از اول…

افراد ناتوان و ضعيف كه هنگام ازدحام نمى‏توانند بين مقام و بيت طواف كنند

افراد ناتوان و ضعيف كه هنگام ازدحام نمى‏توانند بين مقام و بيت طواف كنندطواف در حال ازدحام‏661- افراد ناتوان و ضعيف كه هنگام ازدحام نمى‏توانند بين مقام و بيت طواف كنند، اگر مى‏توانند- ولو در وقت خلوت- در مطاف طواف كنند، بايد…

هنگام نظافت مسجدالحرام اگر طواف‏ كننده از مطاف خارج شود

هنگام نظافت مسجدالحرام اگر طواف‏ كننده از مطاف خارج شودخروج از مطاف هنگام نظافت‏660- هنگام نظافت مسجدالحرام، اگر طواف‏ كننده از مَطاف خارج شود، اگر امكان طواف در محدوده باشد، بايد صبر كند و داخل محدوده طواف كند؛ و با فرض امكان،…

محدوده طواف در طرف حجر اسماعيل‏

محدوده طواف در طرف حجر اسماعيل‏محدوده طواف در طرف حجر اسماعيل‏659- در طرف حجر اسماعيل عليه السلام محل طواف تنگ مى‏شود، زيرا مقدار حِجْر از آن كاسته‏  مى‏شود و تقريباً شش ذراع و نيم براى محل طواف، باقى مى‏ماند؛ بنابراين طواف…

طواف از پشت مقام ابراهيم

طواف از پشت مقام ابراهيمطواف از خلف مقام‏658- طواف از پشت مقام ابراهيم باطل است؛ و اگر طواف كننده بعضى از دورها را از پشت مقام طواف كند، بايد آن دور را با اعاده همان جزء تمام كند و احوط اعاده طواف است، اگرچه ظاهراً لازم نيست،…

مراد از طواف بين مقام و بيت‏

مراد از طواف بين مقام و بيت‏657- مراد از طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم عليه السلام در همه اطراف خانه كعبه است، به گونه‏اى كه طواف كننده، از اين فاصله- كه گفته‏اند تقريباً بيست و شش ذراع و نيم است‏-…

محدوده طواف از کجاست

محدوده طواف از کجاست5- محدوده طواف‏ پنجم- محدوده طواف‏ 656- طواف بايد از همه اطراف، بين‏ خانه كعبه و مقام حضرت ابراهيم واقع شود.( 2)- آية اللَّه خويى: به حاشيه مسأله بعد مراجعه شود.آية اللَّه فاضل: ولى چنانچه ضرورت عرفى…

يك شوط طواف را از درون حجر اسماعيل بجا آورد

يك شوط طواف را از درون حجر اسماعيل بجا آورد654- اگر كسى يك شوط طواف را از درون حجر اسماعيل بجا آورد و بقيه اعمال را انجام دهد، بايد آن شوط و نماز طواف را اعاده كند؛ و اگر با اعتقاد صحّت بوده، بقيه اعمال صحيح است.( 1)- آية…

طواف از داخل حجر و علم بعد از حج‏

طواف از داخل حجر و علم بعد از حج‏طواف از داخل حجر و علم بعد از حج‏653- اگر حج‏گزار پس از انجام اعمال حج تمتع بفهمد كه در طواف عمره يا حج، چند شوط را از داخل حجراسماعيل دور زده، حج او صحيح است ولى بايد طواف را اعاده‏ كند.…

طواف در مقابل حجر اسماعيل‏

طواف در مقابل حجر اسماعيل‏طواف در مقابل حجر اسماعيل‏651- هنگام طواف در مقابل حجر اسماعيل، بايد طورى حركت كند كه به نحو متعارف باشد و طواف بيت، صادق باشد.652- حجر اسماعيل جزو بيت نيست، هرچند بايد در خارج آن طواف كرد.منبع:…