وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حج

حکم گرفتن وام به قصد خرید فیش حج

حکم گرفتن وام به قصد خرید فیش حج وام برای خرید فیش حج س۱۱. گرفتن وام به قصد خرید فیش حج اشکال شرعی دارد یا خیر؟ ج. کسی که هزینه ی رفتن به حج را در اختیار ندارد، اما می تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی قرض خود را ادا کند، واجب…

حکم نیابت از چند نفر در حج

حکم نیابت از چند نفر در حج نیابت از چند نفر در حج س۱۰. آیا من می توانم در یک سفر حج ، به جای افراد مختلف و به عنوان نایب آنان حج بجا آورم؟ و البته هزینه های متعارف را هم آنان متقبل می شوند ؟ ج. نیابت از چند نفر برای انجام حج…

تکلیف پسر به حج مادر

تکلیف پسر به حج مادر تکلیف پسر به حج مادر س۹. خانمی در زمان حیات به استطاعت رسیده، و فیش حج نیز خریداری نموده اند .پس از چندی ایشان فوت می نمایند. ورثه فیش را فروخته و مال را تقسیم می نمایند . این خانم فرزند پسری دارند که ۳۰ ساله…

حکم عبور از میقات بدون احرام

حکم عبور از میقات بدون احرام عبور از میقات بدون احرام س۸. فردی که در سفر حج یا عمره اصلاً مُحرم نمی شود، ولی هنگام انجام اعمال طواف و سعی و تقصیر انجام می دهد، آیا وظیفه ای بر ذمه اش قرار می گیرد؟ ج. اگر بدون عذر این کار را…

حكم گمان در طواف‏

حكم گمان در طواف‏ شك در طواف مستحب‏ 707- اگر در طواف مستحب، در عدد دورها شك كند، بنابر اقل بگذارد و طوافش صحيح است. حكم گمان در طواف‏ 708- گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و در حكم شك است. ( 1)- آية اللَّه…

وسوسه در طواف‏

وسوسه در طواف‏ 706- در انجام اعمال نبايد به وسوسه اعتنا كرد؛ و اگر قسمتى از طواف اشكال پيدا كند، همان قسمت بايد تصحيح شود و ادامه بعد از آن به قصد طواف، بدون تصحيحِ آن قسمت، موجب اشكال در طواف مى‏شود و با آوردن يك شوط بعد از طواف…

كثيرالشك در طواف

كثيرالشك در طواف‏ 702- كسى كه در عدد اشواط، كثير الشك است، به شكش اعتنا نكند و احتياط آن است كه كسى را وادار كند كه عدد را حفظ كند. ( 1)- آية اللَّه بهجت: كثير الشكّ در طواف مثل كثير الشك در نماز است و همان وظيفه را…

اعتماد به ديگرى در اشواط طواف و سعى‏

اعتماد به ديگرى در اشواط طواف و سعى‏ 701- اعتماد به ديگرى در عدد اشواط طواف و سعى، و عدد سنگ‏هاى رمى، با حصول اطمينان به عدد، مانع ندارد. ( 4)- آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: يا آن شخص ثقه باشد. آية اللَّه…

علم به عدد طواف مشكوك در اثناى طواف اعاده ‏اى‏

علم به عدد طواف مشكوك در اثناى طواف اعاده ‏اى‏ 700- اگر بعد از شك در اشواط طواف و بناى بر بطلان، طواف اعاده شود و در اثناى آن معلوم شود كه طواف اول مثلًا شش شوط داشته، اكتفاى به اين طواف مشكل است و احتياط لازم است. (…

شك در شروع طواف از محل قطع شده‏

شك در شروع طواف از محل قطع شده‏ شك در شروع طواف از محل قطع شده‏ 699- اگر طواف كننده- به خاطر بوسيدن و لمس بيت‏ اللَّه الحرام و مانند آن- از مسير خود منحرف شده و نمى‏داند در بازگشت، آيا طواف را از همان نقطه كه رها كرده،…

شك در ۷ و ۸ قبل از حجَر

شك در 7 و 8 قبل از حجَر 696- اگر قبل از رسيدن به حجرالاسود، شك كند كه اين دور، هفتم است يا هشتم، طوافش باطل است. ( 2)- آية اللَّه بهجت: احوط بطلان طواف است. آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى: ظاهر اين است كه طوافش…

شك در صحت بعد از طواف‏

شك در صحت بعد از طواف‏ 694- اگر بعد از طواف، در صحت آن شك كند، مثلًا احتمال بدهد محدث بوده، يا از داخل حجر اسماعيل عليه السلام طواف كرده، يا شانه او منحرف شده، اعتنا نكند، و طوافش صحيح است اگرچه در محلِ طواف باشد و از آنجا منصرف…

شك در عدد و صحت طواف

شك در عدد و صحت طواف د- احكام شك در عدد و صحت طواف‏ شك در عدد اشواط بعد از طواف‏ 693- اگر بعد از تمام شدن طواف و انصراف از آن، در كم و زيادى اشواط طواف شك كند، اعتنا نكند و طوافش صحيح است؛ ولى صورت دوم (شك در نقيصه)، خالى از…

رعايت موالات در طواف

رعايت موالات در طواف موالات در طواف و ميزان ازاله آن‏ 691- رعايت موالات عرفيه در طواف، بنابراحتياط واجب، لازم است؛ يعنى اگر به جهتى در بين طواف متوقّف شد، آن قدر طول ندهد كه از صورت يك طواف، خارج شود. ( 4)- آية…