احکام آب چاه چیستReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 23Rating: 4.0

احکام آب چاه چیست

رساله توضیح المسائل طهارت

5 آب چاه

[حکم آب چاه]

مسأله 44 آب چاهی که از زمین می‌جوشد، اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست (1) تغییر نکرده پاک است (2)، ولی مستحب ّ است پس از رسیدن بعضی از نجاستها، مقداری که در کتابهای مفصّل گفته شده، از آب آن بکشند.

(1) (زنجانی:) بواسطه ملاقات با نجاست..

(2) (سیستانی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(مکارم:) مسأله آب چاه پاک و پاک کننده است هر چند کمتر از کر باشد، و اگر چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست با آن شسته شود پاک می‌گردد مگر این که به واسطه رسیدن عین نجس بو یا رنگ و یا طعم نجس به خود بگیرد. گر چه آب چاه بر اثر افتادن چیز نجس در آن نجس نمی‌شود ولی مستحب ّ است مقداری از آن را برای هر یک از اشیاء نجس بکشند و دور بریزند، این مقدار در کتابهای مفصّل فقهی تعیین شده است.

مسأله اختصاصی

(مکارم:) مسأله 51 چاههای عمیق و نیمه عمیق و معمولی که آب آن با موتور و تلمبه کشیده می‌شود هر گاه آبی که از آن کشیده‌اند به مقدار کر باشد، پاک کننده است و اگر کمتر از کر باشد ما دام که آب جریان مستمرّ دارد حکم آب چاه را دارد و با ملاقات نجاست نجس نمی‌شود.

[اگر نجاستی در چاه بریزد]

مسأله 45 اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، (چنانچه تغییر آب چاه از بین برود) (1)، موقعی پاک می‌شود (2) که با آبی که از چاه می‌جوشد مخلوط گردد (3).

(1) (اراکی، تبریزی:) پاک می‌شود. [پایان مسأله] (خوئی:) پاک می‌شود و بهتر این است که با آبی که از چاه می‌جوشد مخلوط گردد.

(زنجانی:) پاک می‌شود ولی بنا بر احتیاط مستحب، با آبی که از چاه می‌جوشد مخلوط گردد.

(سیستانی:) پاک می‌شود، ولی پاک شدنش بنا بر احتیاط واجب، مشروط به این است که با آبی که از چاه می‌جوشد مخلوط گردد.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه فاضل نیست.]

(2) (گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط واجب موقعی پاک می‌شود..

(3) (فاضل:) و به سبب آن، تغییر آب چاه از بین برود.

(بهجت:) بنا بر احتیاط واجب آن آب موقعی پاک می‌شود که به آبی که از چاه می‌جوشد متّصل باشد.

[اگر آب باران در گودالی جمع شود]

مسأله 46 اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران، نجاست به آن برسد، نجس می‌شود.

این مسأله در رساله آیات عظام: سیستانی و مکارم نیست (خوئی، تبریزی:) مسأله اگر آب باران در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، پس از قطع باران به محض رسیدن نجاست به آن نجس می‌شود.

(زنجانی:) مسأله اگر آبی در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد و در حال باریدن باران بر آن نباشد، به رسیدن نجاست به آن نجس می‌شود.

(بهجت:) مسأله اگر آب باران بعد از آن که از باریدن افتاد، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد نجس می‌شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/SrLybB

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیستاحکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه چیست احکام آب چاه 

این مطلب را به دوستان خود معرفی کنید:
افسرانفیس نماکلوب