روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین

روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۳۵۷: خورشید در دانمارک و نروژ در تابستان ساعت چهار صبح طلوع نموده و ساعت ۲۳ غروب میکند و با رعایت ذهاب حمره مشرقیه و بین الطلوعین، باید حدود ۲۲ ساعت روزه گرفته شود. تکلیف من درباره نماز و روزه چیست؟
ج: مکلف باید در مورد اوقات نمازهای یومیه و روزه همان افق محل سکونت خود را رعایت کند، ولی اگر روزه گرفتن بر اثر طولانی بودن روز، غیر مقدور یا حرجی باشد، ادای آن ساقط و قضای آن واجب است.

اجوبه الاستفتائات.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نماز و روزه در قطبین [وقت امساک و افطار]

پرسش : در مناطقی که طول روز بسیار بلند است وظیفه افراد در مورد روزه چیست؟ لطفا حکم نماز آنها را نیز بیان کنید.

پاسخ :

در مورد روزه مناطقی که روز یا شب آنها خارج از متعارف است (مثلاً بیش از ۱۸ ساعت ) باید روزه خود را مطابق مناطق معتدله در آن زمان بجا بیاورد مثلا همان زمان را در تهران یا قاهره در نظر بگیرد که طول شب و روز چقدر است زیرا آن مناطق طلوع و غروب و نصف النهار دارند سپس با افق خود آن را تطبیق کند؛ و به تعبیر دیگر اگر در آن فصل از سال در منطقه معتدله مورد نظر، طول روز ۱۴ ساعت است، آنها هم ۱۴ ساعت روزه می گیرند به این معنا که از طلوع فجر آنجا شروع می کند و ۱۴ ساعت روزه می گیرد و در زمستان که روزهای منطقه معتدله مورد نظر مثلا ۱۲ ساعت است، باید از طلوع فجر آنجا شروع کند و ۱۲ ساعت روزه بگیرد (مطابق مثال بالا) البته اگر به جا آوردن روزه کامل برای آنها مشقت ندارد مقدم است و اما در مورد نماز در جاهایی که روز زیاد کوتاه نیست، مطابق طلوع و غروب و ظهر آن محل بجا آورد؛ و اگر طول روز زیاد کوتاه باشد، مطابق آنچه در روزه نوشتیم عمل می کند.

روزه گرفتن در مناطقی که روز آنها طولانی است

پرسش : اینجانب دانشجوی مقیم فنلاند هستم. در فصل تابستان روزها در اینجا حدود ۲۰ ساعت است. من در طول روز سخت مشغول کار هستم. با این حساب تحمل این زمان در ماه رمضان بسیار طاقت فرسا است. ایا من باید با این شرایط تمام این ۲۰ ساعت را روزه بگیرم. مسجد یا روحانیی هم اینجا پیدا نکردم تا در مورد ان سوال کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید.
پاسخ : می توانید مطابق ساعات مناطق معتدله عمل کنید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: در برخی کشورها چندین روز آفتاب طلوع و یا غروب نمی کند نماز و روزه در این کشورها چگونه است؟

پاسخ:
احتیاط واجب آن است که نماز را با اوقات نزدیکترین کشور و یا شهری که در بیست چهار ساعت دارای شب و روز می باشد تطبیق دهد و نمارهای پنجگانه را برابر اوقات شرعی آنجا بخواند هر چند با قصد قربت مطلقه.
و اما روزه را باید به کشوری برود که بتواند روزه ماه رمضان را بگیرد که فضیلت بسیار دارد و اگر ممکن نشد در غیر ماه رمضان چنان کند و قضا به جا آورد.

پرسش: من در نروژ زندگی میکنم در ۲۴ ساعت یک ساعت شب است من چگونه روزه بگیرم؟

پاسخ: واجب است بر طبق اوقات شرعی همان شهر روزه بگیرید هرچند روز بلند باشد ولى اگر روزه گرفتن مشقت زیادی داشته باشد و عادتا قابل تحمل نباشد ، جایز است در هنگام شدت گرسنگی و تشنگی بنابر احتیاط واجب تنها به مقدار ضرورت آب بنوشید یا غذا بخورید و باید بقیه روز را به احتیاط واجب امساک کنید و بعد از ماه رمضان این روز را قضا کنید و کفاره ندارد.
و نیز می توانید در محدوده زمانی بین اذان صبح تا قبل از اذان ظهر به مقدار مسافت شرعی (۲۲ کیلومتر) از آخرین خانه های شهر خارج شده و روزه خود را در آنجا افطار کنید و به شهر بازگشته و در این فرض امساک واجب نیست و باید بعدا آنرا قضا کنید و کفاره ندارد.
پرسش: در کشور دانمارک زندگی میکنم روز در ماه مبارک رمضان ۲۰ تا ۲۱ ساعت است و من مشغول کار هستم و نمی توانم با این روزهای بلند روزه را تحمل کنم حکم روزه من چیست ؟
پاسخ:
واجب است بر طبق اوقات شرعی همان شهر روزه بگیرید هرچند روز بلند باشد ولى اگر روزه گرفتن مشقت زیادی داشته باشد و عادتا قابل تحمل نباشد ، جایز است در هنگام شدت گرسنگی و تشنگی بنابر احتیاط واجب تنها به مقدار ضرورت آب بنوشید یا غذا بخورید و باید بقیه روز را به احتیاط واجب امساک کنید و بعد از ماه رمضان این روز را قضا کنید و کفاره ندارد.
و نیز می توانید در محدوده زمانی بین اذان صبح تا قبل از اذان ظهر به مقدار مسافت شرعی (۲۲ کیلومتر) از آخرین خانه های شهر خارج شده و روزه خود را در آنجا افطار کنید و به شهر بازگشته و در این فرض امساک واجب نیست و باید بعدا آنرا قضا کنید و کفاره ندارد.
و اگر روزه مانع کاری باشد که امرار معاش متوقف بر آن است مثلا موجب ضعف شود به گونه ای که امکان ادامه کار نباشد یا به حدی موجب تشنگی شود که قابل تحمل نباشد, پس اگر تغییر کار یا ترک ان در ماه مبارک رمضان ممکن باشد وبتواند زندگی را با مالی دیگر هرچند با قرض ادامه دهد, این کار را انجام دهد و روزه بگیرد. و در صورتی که این امر میسور نباشد, باید روزه بگیرد, ولی هنگام ضعف شدید می تواند با نوشیدن آب یا خوردن غذا بنا بر احتیاط واجب (فقط) به مقدار ضرورت ضعف خود را برطرف کند و خوردن بیش از آن مقدار اشکال دارد, و به احتیاط واجب باید بقیه روز را امساک کند، و باید بعد از ماه مبارک رمضان آن را قضا نماید وکفاره بر او واجب نیست.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

آيت الله شبيري زنجانيآيت الله شبيري زنجاني

سوال
 
۱۷۸ – در سفر به مناطقی که ۲۴ ساعت آن روز است و بالعکس، چگونه اوقات نماز معین می شود؟
پاسخ

نسبت به نمازهایی که وقت شرعی ندارد، افق نزدیکترین مكان به آنجا كه شب و روز عادى دارند، ملاحظه شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

  1. خوردن قرص در حال روزه چه حكمي دارد
  2. – استفاده از اسپري آسم در روزه
  3. روزه پیرمرد و پیر زنی که ناتوان هستند
  4. روزه بیماری که بسیار تشنه می شود
  5. حكم ریختن قطره در چشم و گوش در حال روزه
  6. حکم شرعی روزه زن باردار
  7. حکم روزه زن شیرده
  8. روزه گرفتن با وجود ضرر یا احتمال آن


کلید:  روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین روزه روز های بلند در مناطق مختلف زمین  روزه داری در روزهای بلند روزه داری در روزهای بلند حکم روزه گرفتن در روزهای بسیار طولانی  روزه گرفتن در کشوری که شش ماه شب وشش ماه روز است  روزه گرفتن در سوئد نروژ نماز و روزه در قطب و کشورهایی که ۶ ماه روز است و ۶ ماه شب  فنلاند، کشورهای اسکاندیناوی ایسلند و دانمارک کشور سوئد روزه روزهای بلند روزه روزهای بلند حکم روزه گرفتن در روزهای بلند دانمارک چیست

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.