خمس سود کاسبی با داشتن هزینه های زندگی

خمس سود کاسبی با داشتن هزینه های زندگی

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

 

۳۹پرسش: ایا کسی را که سودی از پول خود در کاسبی داشته است و نیازمندی هایی مثل خانه و ماشین دارد خمس تعلق میگیرد و در چه صورت به پول کاسبی خمس تعلق میگیرد؟

پاسخ:

خمس دارد ولی اگر بدهکار باشد و بدهی را صرف در موونه زندگی همان سال یا مخارج دائمی مانند خانه و ماشین کرده باشد مقدار بدهی را میتواند از درامد کسر کند.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه و بخش احکام جامع

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.