حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب

حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب

حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکی[خوردن ماهی که در آب مرده]

مسأله 2586 حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد، اگر به خودی خود بمیرد پاک است، ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد (1).

(1) (گلپایگانی)، (فاضل)، (صافی): اگر به خودی خود ((فاضل): در آب) بمیرد یا به غیر دستور شرعی که در صید ماهی گفته می‌شود آن را بکشند پاک است، ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد.

(زنجانی): اگر به خودی خود بمیرد یا به غیر دستور شرعی که گفته می‌شود آن را بکشد پاک است ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد.

(مکارم): اگر به خودی ِ خود در آب بمیرد، پاک است ولی گوشت آن حرام است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  https://goo.gl/vrQVWK

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلید: حکم ماهی مرده در آب حکم ماهی مرده در آب حکم ماهی مرده در آب حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب حکم ماهی و حیوان حلال گوشت مرده در آب

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.