وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم استفاده از چرم وارداتي

حكم استفاده از چرم وارداتي

حكم استفاده از چرم وارداتي

در نوشتار قبل احکام مردار مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود]

مسأله ۹۵ گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است، و هم چنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد (۱)، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس می‌باشد.

(۱) (نوری:) و بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و احتمال بدهند آن مسلمان رسیدگی کرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است و نیز بداند مسلمان با آن معامله پاکی نموده، پاک است؛ ولی اگر بداند رسیدگی نکرده، نجس می‌باشد.

(اراکی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمانی و یا از بازار مسلمانان گرفته می‌شود، پاک است، هر چند ندانند که به دستور شرع کشته شده یا نه.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود، پاک است و اگر از دست کافر گرفته شود بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود مگر آن که بدانیم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار کفّار از دست کفّار بگیرند، نجس است مگر آن که بدانیم از بلاد اسلام بوده و اگر یکی از اینها در بازار کفّار در دست مسلمان باشد احتیاط واجب اجتناب از آن است مگر آن که مسلمان با آن معامله طهارت کند و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست آورده که در این صورت پاک است.

(خوئی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا این که دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است و نماز در آن چرم جایز نیست و امّا آن چه از بازار مسلمانها یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده، یا این که احتمال آن برود که تحقیق کرده اگر چه از کافر گرفته باشد نماز خواندن در آن چرم و خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است.

(تبریزی:) بلکه احوط نجاست آن است..

(سیستانی:) خوردن آن گوشت و پیه حرام است ولی نماز در آن چرم جایز است..

(سیستانی:) اگر چه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است مشروط بر این که آن مسلمان در آن تصرّفی بکند که مختص ّ گوشت حلال است مانند این که برای خوردن بفروشد.

(فاضل:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که در دست مسلمان باشد پاک است ولی اگر بدانند که آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس نمی‌باشد ولی خوردن آنها حرام است و نماز در لباسی که از آن چرم باشد، جایز نیست.

(زنجانی:) مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته‌اند در چهار صورت پاک است و خوردن آن جایز می‌باشد: ۱ در بازار مسلمانان تهیه شده باشد، هر چند از دست کافر گرفته شده باشد. ۲ از مکانی در سرزمین اسلام یعنی سر زمینی که مسلمانان بر آن حکومت می‌کنند تهیه شده باشد. در این دو صورت، اگر از بازار غیر اسلامی یا سرزمین غیر اسلامی وارد شده باشد، چنانچه احتمال برود که در پاکی و نجسی آن تحقیق شده، پاک، و گر نه، نجس است. هم چنین در برخی از فرضهای این دو صورت تفصیلی وجود دارد که در مسأله بعد خواهد آمد. ۳ اگر کسی که آن چیز در دست اوست به پاک بودن آن خبر دهد با تفصیلی که در مسأله بعد می‌آید. ۴ اگر ببیند که مسلمانان در آن نماز می‌خوانند. و در غیر آن چهار صورت، در حکم مردار است و تمام احکام مردار بر آن بار می‌شود، بنا بر این نجس بوده و نماز خواندن در آن چرم جایز نیست و خوردن آن گوشت و پیه حرام است و خرید و فروش آن هم باطل است.

(مکارم:) مسأله گوشت و پوست و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می‌شود، یا مسلمانی برای انسان هدیه می‌آورد پاک است، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی لازم را نکرده است، مستحب ّ است از آن اجتناب شود ولی خوردن آن حرام می‌باشد.

مسأله از ۹۶ و ۱۰۴ اختصاصی

(زنجانی:) مسأله ۹۶ اگر گوشت و پیه و چرم را از سرزمینی تهیه کرده باشد که بر خلاف نظر شیعه برخی از اقسام مردار را پاک می‌دانند مثلًا از سرزمین حنفیان و شافعیان که عقیده دارند پوست مردار با دبّاغی پاک می‌شود، در صورت اول و دوم که در مسأله پیش گفته شد می‌بایست از فروشنده سؤال شود که آیا این گوشت یا چرم مثلًا از حیوانی که به دستور شرع ذبح شده گرفته شده است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ مثبت بود می‌توان احکام پاک بودن را بر آن گوشت و چرم بار کرد، مثلًا از آن گوشت خورد و در آن چرم نماز خواند، ولی نمی‌توان به مجرّد گفته فروشنده، به دیگران خبر داد که این گوشت یا چرم از حیوانی است که به دستور شرع ذبح شده است، و همین طور اگر کسی که این گوشت یا چرم در دست اوست در چنین سرزمینی بگوید که از حیوانی است که به دستور شرع ذبح شده، نمی‌توان به مجرد گفته او این مطلب را به دیگران گفت هر چند می‌تواند احکام پاک بودن را بر این گوشت یا چرم بار کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س ۴۲۹: آیا نماز خواندن در کمر بند چرمی که از آلمان خریده ام و شک دارم که از پوست طبیعی است یا مصنوعی و از پوست حیوان تذکیه شده است یا خیر، اشکال شرعی دارد؟ نمازهایی که با آن خوانده ام، چه حکمی دارد؟

ج: اگر شک در این باشد که آن چرم طبیعی است یا مصنوعی، نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر بعد از احراز چرم طبیعی بودن آن، شک در این باشد که آیا از حیوانی است که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس نیست، ولی نماز با آن باطل است، و نمازهای گذشته که در حال جهل به این حکم، خوانده اید، قضا ندارد.

س ۴۳۱ نماز با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده]

س ۴۳۱: فردی از مقلدین یکی از مراجع، مدت زمانی نماز خود را با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده و نماز با آن صحیح نیست، می خوانده است. طبق نظر مرجع تقلید او، اگر جزئی از حیوان حرام گوشت همراه او باشد، احتیاط واجب اعاده نماز خوانده شده است، آیا حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، حکم حیوان حرام گوشت را دارد؟

ج: حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن، در حکم میته است، ولی نجس نیست، و نمازهای گذشته اگر با جهل به این حکم، انجام گرفته است، محکوم به صحت است.

س ۲۷۶: در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بلاد غیر اسلامی تهیه شده، نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

ج: اگر احتمال دهيد که حيوان ذبح اسلامى شده، پاک است و اگر يقين داريد که ذبح اسلامى نشده، محکوم به نجاست است.

س ۲۸۴: آیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیر مذکّی ساخته شد، همیشه واجب است که پاها قبل از وضو شسته شوند؟ عده‌ای می گویند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده که پا در هر کفشی به مقدار کم یا زیاد، عرق می‌کند. نظر جناب عالی در این باره چیست؟

ج: اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذکیه نشده است و احراز شود که پا در کفش‌های مذکور عرق کرده، شستن پاها برای نماز واجب است، ولی در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذکیه حیوانی که کفش از پوست آن دوخته شده است، محکوم به طهارت است.

اجوبه الاستفتائات.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: در خارج کشور غیراسلامی در منزل استیجاری مبلی داریم که مطمئن نیستیم که چرم آن از کشور اسلامی است یا نه بفرمایید حکم آن چیست نجس است یا پاک است اگر دست خیس به آن بخورد حکمش چیست؟

پاسخ: اگر معلوم باشد که چرم حیوانی باشد یا طبیعی یا اینکه بدانید حیوانی است ولی احتمال می دهید که از حیوانی گرفته شده که ذبح شرعی شده است پاک است . استفتائات آيت الله سيستاني .
 مسئله ۶۵ـ پوستهایی که در برخی کشورهای اروپایی برای فروش عرضه می شود و ما نمی دانیم آنها را از کدام کشور آورده اند. می گویند، آنان، پوستهایی ارزان قیمت از برخی کشورهای اسلامی وارد می کنند و آنها را به شکل صنعتی در می آورند آیا چنین پوستهایی برای ما پاک است و با آنها می توانیم نماز بگزاریم؟ و اصولا به چنین احتمالات ضعسیف می توان اعتماد کرد؟!
جواب: اگر احتمال این که آن پوستها از حیوان تذکیه شده فراهم گشته است، احتمال ضعیفی باشد که عقلا به آن ترتیب اثر نمی دهند مثل احتمال ۲ درصد، چنان پوستی محکوم به نجاست است و نمی توان در نماز، از آن استفاده کرد و اما جز در این صورت پاکند و نماز در آنها جایز است. فقه براي غرب نشينان .

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال ۲۷ ـ استفاده نمودن از چرمهاى کشورهایى که ذبح شرعى ندارند، مثل کیف، کفشها و جلد دفترهایى که چرم آنها خارجى است، چه صورت دارد؟

جواب: در صورتى که ذبح شرعى نباشد، خوردن گوشت آن حرام است; ولى چرم آن نجس نیست.

سؤال ۲۸ ـ استفاده از اشیاى چرمى که از کشورهاى خارجى خریدارى مى شود و ذبح اسلامى آن مورد شکّ و تردید است، چه صورتى دارد؟

جواب: اشیاى چرمى، خواه از ذبح اسلامى باشد یا ذبح غیر اسلامى، پاک و خرید و فروش آن جایز است; ولى گوشت و اجزاى خوردنى باید حتماً ذبح اسلامى شود.

سؤال ۲۹ ـ آیا پوست مار و اشیایى که از پوست مار درست مى شود، نجس است؟

جواب: نجس نیست. استفتائات ج۲.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=20692

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت

حکم خون لثه و دندان

حكم خونابه جوش ها چيست

حکم خون لثه و دندان

آيا فضله پرندگان خانگي مثل طوطي نجس است

آيا بخار ادرار نجس است

آيا عرق جنب نجس است 

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوند

حكم خوردن گوشت وارداتي

آيا عضو قطع و به پوست وصل باشد نجس است

شك در متنجس دوم و سوم بودن

خورد چيز تر با لباسي كه نجس بوده است

آب باقي مانده در لباس متنجس پس از شستشو

چوب و يا كوزه نجس چگونه پاك مي شوندكليد: حكم استفاده از چرم وارداتي  حكم استفاده از چرم وارداتي   حكم استفاده از چرم وارداتي   حكم استفاده از چرم وارداتي  آیا چرم هایی که از کشورهای خارجی (غیر مسلمان) وارد می شود نجس  چرم غیر اسلامی   حكم چرم غير ذبح اسلامى چيست  حكم چرم خارجي كمربند كيف كفش مانتو  چرمی که از کشورهای غیر مسلمان و از کفّار گرفته شده آیا پاک می باشند یا نجس؟  چرم استفاده شده در كفش يا پوتين يا صندلي خوروهاي خارجي حکم کفش، ساعت، کمربند و کلا وسایل چرمی که از کشورهای چرم گوسفند چرم گاو کاربردهای چرم:پوشاک مانند شلوار، کراوات، دستکش، کت، کاپشن و کفش وسایل جانبی مانند کیف، جاکلیدی  کیف چرم، هدایای نفیس چرمی، ست چرمی  کیف چرم زنانه مل چرم  حكم استفاده از چرم وارداتي حكم استفاده از چرم وارداتي حكم استفاده از چرم وارداتي حكم استفاده از چرم وارداتي حكم استفاده از چرم وارداتي حكم استفاده از چرم وارداتيحكم استفاده از چرم وارداتي[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

🔗 لینک کوتاه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.