اگر بدون اجازه از مرجع تقلید زنده از میت تقلید کندReviewed by مهدي يوسف وند on Nov 24Rating: 5.0

اگر بدون اجازه از مرجع تقلید زنده از میت تقلید کند

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

[تقلید از میت ]تقلید از میت بدون اجازه از مجتهد حی 

پرسش : کسى که بدون اجازه مجتهد زنده به تقلید میّت باقى مانده است اعمالى که انجام داده چه حکمى دارد؟
پاسخ : حال باید از مجتهد زنده در مساله بقاى بر تقلید میّت، تقلید کند چنانچه فتواى مرجع فعلى او جواز بربقا باشد اعمال سابق او صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيدویژه نامه احکام تقلید و بلوغ