وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

عید مبعث

سه ویژگی خاص شخصیت و بعثت پیامبر(ص) از منظر آیت الله صافی گلپایگانی

آيا اين عظمت نيست كه شخصي بدون مشاور و معاون و بدون سابقه‌ي مطالعات قانوني و ديدن دانشكده‌هاي حقوق و بدون سابقه‌ي بررسي‌هاي بهداشتي و اجتماعي و تجارب قضايي و مالي و غيره در تمام جهات و حقوق مردم، قوانيني عرضه بدارد كه هنوز پس از چهارده قرن،…

معناي وجوب بعثت انبيا بر خدا

معناي وجوب بعثت انبيا بر خدا آیت الله مصباح یزدی درباره لزوم بعثت انبيا ازسوي خداوند، بحث‌هاي فراوان شده است؛ ازجمله‌اينکه: آيا اين لزوم به‌معناي تكليفي اخلاقي است؟ معناي اينكه ما مي‌گوييم بر خدا واجب است چنين كند يا چنان كند…

امام خمینی: بعثت برای این است که انسان را از ظلمت ها نجات بدهد

امام خمینی: بعثت برای این است که انسان را از ظلمت ها نجات بدهد بعثت برای این است که اخلاق مردم را، نفوس مردم را، ارواح مردم را و اجسام مردم را، تمام اینها را از ظلمت ها نجات بدهد، ظلمات را بکلی کنار بزند و به جای او نور بنشاند، ظلمت جهل را…

برهان ضرورت بعثت انبیاء

حكمت الهي اقتضا مي‌كند كه انسان، با انتخاب خودْ سرنوشتش را تعيين كند، بايد آگاهي لازم در اختيارش قرار بگيرد. عقل را نيز خدا به او داده است، ولي عقلْ ناقص است؛...ما به پيغمبر احتياج داريم؛ زيرا اگر پيغمبر نباشد، ما راه كمال مان را پيدا نمي‌كنيم،…

پيوند حکمت بعثت با حکمت آفرينش

انسان، موجودي است كه بايد با اختيار، سرنوشت خود را بسازد و بايد از راه و نتايج رفتارهايش آگاهي داشته باشد؛ و بايد بداند كدام راه خوب و كدام بد است. اکنون پرسش اين است که از چه راهي و چگونه اين آگاهي‌ها را و به‌دست مي‌آوَرَد؟

حکمت بعثت انبيا از منظر امیرالمومنین (علیه السلام)

خداوند، انبيا را حجت خود بر آفريدگانش قرار داد تا مردم، حجت و عذري بر خدا نيابند. اگر خدا انبيا را نفرستاده بود، مردم عليه خدا حجت داشتند. اين مطلب در قرآن نيز آمده است كه اگر خدا انبيا را نفرستاده بود، مردم مي‌گفتند: لَوْ لا أَرْسَلْتَ…