وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

ويژه نامه ماه رجب

اعمال لیله الرغائب

اولين شب جمعه ماه مبارك رجب را «ليله الرغائب» گويند. سایت هدانا اعمال اين شب را از كتاب اقبال الاعمال برای شما گردآوری کرده است.