وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

ماه ذي الحجة

روز عرفه چه روزیست

در روایتی نقل شده است که شب عرفه هر دعای خیری که انسان بکند به اجابت میرسد؛ و برای کسی که در شب عرفه اطاعت الهی را بکند و اعمال…