وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

علمی و سلامت

دارو گیاهی زخم و سوختگی

دارو گیاهی زخم و سوختگی داروهاي معالج زخم و سوختگي                ِDrug promote  healing of wound and ulcer نسخه هاي مركب…

دارو گیاهی ضد التهاب و درد

دارو گیاهی ضد التهاب و درد داروهاي ضد التهاب و درد     Anti  inflammatory نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي…

دارو گیاهی بيماری قلبی

دارو گیاهی بيماری قلبی داروهاي بيماريهاي قلبي            Heart disease   نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي…

داروهای گیاهی ضد اسهال

داروهای گیاهی ضد اسهال داروهای ضد اسهال                    ِDrugs Used to treat Diarrhea   نسخه هاي مركب                      …

داروهای گیاهی ضد تب و تب بر

داروهای گیاهی ضد تب و تب بر داروهای ضد تب و تب بر     Anti-fever  Drugs نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي…