وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

آداب و اعمال اسلامی

آداب سخن

آداب سخن آداب سخن گفتن را بنويسيد؟ آيا كم صحبت كردن موجب كم‏رويى نمى‏شود؟ زياد حرف نزدن، به معنى خوددارى از پرگويى و عادت به…