وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

انسان شناسی

تمدن قبل از انسان

تمدن قبل از انسان آیا قبل حضرت آدم انسان های دیگری بودند؟ آیا تمدن داشتند؟ روایات متعددی درباره انسان هایی قبل از حضرت آدم (ع)…