وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

امام حسن مجتبی

تربیت در سیره و سخن امام مجتبی (ع)

تربیت در سیره و سخن امام مجتبی (ع) آغاز سخن: برای ساختن جامعه ای نمونه و تربیت انسان های کامل و سالم، اصول و روش هایی لازم است…