وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حق الناس و ضمان

حکم خسارت به اموال مسجد

حکم خسارت به اموال مسجد خسارت به اموال مسجد سؤال: گاهی اوقات در مسجد، بدون افراط و تفریط، مهر از دستمان می افتد و می­‌شکند، یا…

حکم دادن رد مظالم به سید

حکم دادن رد مظالم به سید سؤال: ۱) آیا می توان رد مظالم را به سید فقیرداد؟ ۲) آیا می توان مالی را که صاحبش پیدا نشده، به سید…

رد غیبت به چه معناست

رد غیبت به چه معناست مجلس غیبت بزرگترها س۱۳. وقتی بزرگ تر های جمع مثلاً مادر و خاله و ... غیبت می کنند، آیا من باید تذکر…

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین

فوری بودن پرداخت صدقه عوض دین 839 - دیونی بر عهده دارم و از دسترسی به صاحبانش مأیوس هستم، آیا صدقه دادن آن از طرف…

حکم شرعی تصادف با حیوانات

حکم شرعی تصادف با حیوانات جبران خسارت آسیب رساندن به حیوان 841 - در تصادفی که در جاده صورت گرفته، حیوانی آسیب دیده است. آیا…