وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

هبه و هدیه

استفتائات متفرقه هبه

استفتائات متفرقه هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم خمس هدیه  پرسش :آیا به هدیه هم خمس تعلق می گیرد؟ پاسخ :چنانچه هدیه…

احکام فسخ هبه

احکام فسخ هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حق فسخ هبه معوضه اگر مقدار از عوض پرداخت نشود  پرسش :در صورتى كه در هبه معوّضه…

فروختن هدیه مشروط

فروختن هدیه مشروط حضرت آیت الله مکارم شیرازی فروختن هدیه مشروط  پرسش :شخصی هدیه ای به من داد مشروط به عدم فروش، چه راه شرعی…

تعریف تصرف در هبه

تعریف تصرف در هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی تعریف تصرف در هبه  پرسش :موارد مصداق تصرف یا تحویل گرفتن در هبه برای فرزندان…

فروختن هدیه مشروط

فروختن هدیه مشروط حضرت آیت الله مکارم شیرازی فروختن هدیه مشروط  پرسش :شخصی هدیه ای به من داد مشروط به عدم فروش، چه راه شرعی…

تعریف تصرف در هبه

تعریف تصرف در هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی تعریف تصرف در هبه  پرسش :موارد مصداق تصرف یا تحویل گرفتن در هبه برای فرزندان…

هبه معوضه بودن بذل زوجه 

هبه معوضه بودن بذل زوجه حضرت آیت الله مکارم شیرازی هبه معوضه بودن بذل زوجه  پرسش :در طلاق خلع زوجه با بذل مهريه، يا…

فروش مالی که به فرزند هبه کرده 

فروش مالی که به فرزند هبه کرده حضرت آیت الله مکارم شیرازی فروش مالی که به فرزند هبه کرده  پرسش :پدرى مالى را به پسر نابالغ…