وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

هبه و هدیه

احکام فسخ هبه

احکام فسخ هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حق فسخ هبه معوضه اگر مقدار از عوض پرداخت نشود  پرسش :در صورتى كه در هبه معوّضه…

فروختن هدیه مشروط

فروختن هدیه مشروط حضرت آیت الله مکارم شیرازی فروختن هدیه مشروط  پرسش :شخصی هدیه ای به من داد مشروط به عدم فروش، چه راه شرعی…

تعریف تصرف در هبه

تعریف تصرف در هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی تعریف تصرف در هبه  پرسش :موارد مصداق تصرف یا تحویل گرفتن در هبه برای فرزندان…

فروختن هدیه مشروط

فروختن هدیه مشروط حضرت آیت الله مکارم شیرازی فروختن هدیه مشروط  پرسش :شخصی هدیه ای به من داد مشروط به عدم فروش، چه راه شرعی…

تعریف تصرف در هبه

تعریف تصرف در هبه حضرت آیت الله مکارم شیرازی تعریف تصرف در هبه  پرسش :موارد مصداق تصرف یا تحویل گرفتن در هبه برای فرزندان…