وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام خريد و فروش

حکم بیت کوین چیست

تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر…

احکام تعلیم و تعلم

احکام تعلیم و تعلم یادگیری مسایل شرعی مورد نیاز در صورتی که یاد نگرفتن این مسائل منجر به ترک واجب یا ارتکاب حرام شود، شخص…

احکام عاریه

احکام عاریه احکام عاریه مسأله 2344 عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم…

احکام اجاره

اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق ّ…

احکام صلح

صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق ّ خود بگذرد خواه در برابر…