وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام خريد و فروش

خیارات چیست

حق به‌‌هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردی، فقط حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و گاهی هر دو حق محفوظ است که…

حکم بیع صرف و سلف

حکم بیع صرف و سلف بیع صرف و سلف فروش طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، و طلا در برابر نقره یا به عکس را بیع صرف…

حکم کم‌‌ فروشی چیست

حکم کم‌‌ فروشی چیست کم فروشی (تطفیف) (۱) کم‌‌فروشی از گناهان کبیره، و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۱۵۸، ص۳) مثال: کسی اجیر شده تا…

حکم تدلیس در معاملات

حکم تدلیس در معاملات یکی دیگر از معاملات حرام، کسب درآمد با عملی‌‌ است که شرعاً حرام می‌‌باشد؛ مانند کسی‌‌که از راه دروغ و…

حکم معامله شیء متنجس

حکم معامله شیء متنجس ۱. شیء متنجس از جهت امکان تطهیر، به دو صورت است: الف) قابل تطهیر نیست: یک- درحال نجاست منفعت…