وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چیزهایی که بر جنب حرام است

چه کارهایی که بر جنب حرام است؟

2

چیزهایی که بر جنب حرام است

احکام غسل جنابت را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[پنج چیز بر جنب حرام است]

مسأله 355 پنج چیز (1) بر جنب حرام است:

اول: رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن یا به اسم خدا، و اسامی مبارکه پیامبران و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب حکم اسم خدا را دارد (2).

دوم: رفتن در مسجد الحرام (و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم، (3) اگر چه از یک در، داخل و از در دیگر خارج شود. (4))

سوم: توقّف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد. و احتیاط واجب آن است که در حرم امامان علیهم السلام هم توقف نکند. (5).

چهارم: گذاشتن چیزی در مسجد (6).

پنجم: (7) خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد و آن چهار سوره است (8) اول: سوره سی و دوم قرآن الم تنزیل دوم: سوره چهل و یکم حم سجده سوم: سوره پنجاه و سوّم و النجم. چهارم: سوره نود و ششم اقرء (9) و اگر یک حرف (10) از این چهار سوره (11) را هم بخواند حرام است (12).

(1) (اراکی:) چهار چیز..

(2) (گلپایگانی، نوری:) اول: رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن، یا به اسم خدا و پیغمبران و ائمه علیهم السلام (گلپایگانی: و حضرت زهرا علیها السلام) به طوری که در وضو گفته شد..

(خوئی، سیستانی:) اول: رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا به هر لغت که باشد و بهتر آن است که به اسم پیغمبران و امامان علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام نیز نرساند..

(زنجانی:) اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و بنا بر احتیاط به اسم خدا و صفات خاصه او به هر لغت که باشد مگر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که به اسم پیغمبران و امامان و حضرت زهراء علیهم السلام نیز نرساند..

(تبریزی:) اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن، یا به اسم خدا؛ و بهتر است جایی از بدن را به اسم پیامبران و امامان علیهم السلام نیز نرساند..

(بهجت:) اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن، یا به اسم خدا و بنا بر احتیاط به اسم پیغمبران و امامان و اسم حضرت زهرا علیهم السلام به طوری که در وضو گفته شد..

(صافی:) اول: رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا و سایر اسماء و صفات خاصه خدا، و بنا بر احتیاط رساندن جایی از بدن به نام پیغمبران و ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا علیها السلام به طوری که در وضو گفته شد..

(مکارم:) اول: مس ّ خط قرآن یا اسم خدا و پیامبران و امامان علیهم السلام بنا بر احتیاط واجب همان طور که در وضو گفته شد..

(3) (زنجانی:) دوم: رفتن یا ماندن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم السلام..

(4) (بهجت:) و هم چنین داخل شدن به آنجا برای برداشتن چیزی بنا بر أحوط..

(زنجانی:) و مراد از حرم امامان علیهم السلام: محوطه‌ای است که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار دارد نه تمام رواقها یا صحنها..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست.]

(5) (فاضل:) اگر چه اولی آن است که حکم مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را در حرم امامان علیهم السلام رعایت نماید.. (بهجت:) بلکه عبور نیز ننماید و هم چنین در رواقها..

(گلپایگانی، صافی:) احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه علیهم السلام است اگر چه از یک در وارد و از در دیگر خارج شود..

(اراکی:) سوم: توقف در مساجد دیگر و حرم امامان علیهم السلام، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) سوّم: توقف در مساجد دیگر و هم چنین بنا بر احتیاط واجب در حرم امامان علیهم السلام ولی اگر (سیستانی: از مسجد عبور کند مثل این که) از یک در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعی ندارد..

(زنجانی:) سوم: داخل شدن یا ماندن در مساجد دیگر، مگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شود..

(6) (گلپایگانی، صافی:) بلکه بنا بر احتیاط لازم از خارج هم چیزی در مسجد نگذارد..

(خوئی، تبریزی:) یا داخل شدن در آن برای برداشتن چیزی..

(سیستانی:) چهارم: داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی و هم چنین گذاشتن چیزی در آن هر چند خودش وارد مسجد نشود بنا بر احتیاط لازم..

(مکارم:) چهارم: داخل شدن در مسجد برای گذاشتن چیزی در آن..

[مورد چهارم در رساله آیت اللّه اراکی نیست]

(7) (اراکی:) چهارم:..

(8) (خوئی، گلپایگانی، صافی، سیستانی، تبریزی:) پنجم: خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره است..

(مکارم:) پنجم: خواندن یکی از آیات سجده، ولی خواندن غیر آیه سجده از سوره سجده مانعی ندارد؛ سوره‌هایی که سجده واجب در آن است چهار سوره است:..

(زنجانی:) پنجم: خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن در چهار سوره است:

اوّل: سوره سی و دوم قرآن «الم تنزیل (سجده)» آیه پانزدهم؛ دوّم: سوره چهل و یکم «حم سجده (فصلت)» آیه سی و هفتم؛ سوّم: سوره پنجاه و سوم «النجم» آیه آخر؛ چهارم: سوره نود و ششم «اقرء (العلق)» آیه آخر. بلکه بنا بر احتیاط خواندن آیات دیگر یا قسمتی از یک آیه سورهای سجده نیز جایز نیست.

(9) (خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(10) (بهجت:) اگر یک کلمه..

(11) (گلپایگانی، صافی:) چهار آیه.. (نوری:) اگر یک حرف را به قصد یکی از این چهار سوره..

(12) (گلپایگانی، صافی:) و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر سوره سجده دار را نیز نخواند.

 

 [ غسل جنب و خالکوبی اسماء الله بر بدن]

مسأله 390 کسی که جنب است اگر بر جایی از بدن او آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد و اگر بخواهد غسل کند باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر بر جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن است باید آن را از بین ببرد و اگر ممکن نیست، باید وضو و غسل را ارتماسی انجام دهد و چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی به جا آورد، باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر برجایی از بدن آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی به جا آورد باید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.

(زنجانی:) اگر برجایی از بدن آیه قرآن نوشته شده باشد..

(زنجانی:) هم چنین است بنا بر احتیاط اگر برجایی از بدن اسم خداوند متعال یا صفات خاصه او نوشته شده باشد، و در هر صورت احتیاط مستحب آن است که در صورت امکان آن را از بین ببرد.

(فاضل:) مسأله اگر روی بدن شخصی آیه قرآن یا اسم خداوند نوشته شده باشد یا خالکوبی شده باشد قبل از جُنب شدن باید آن را پاک کند و الّا بعد از جنُب شدن واجب است فوراً غسل کند و باید مراقب باشد که هنگام غسل کردن دست روی آن نکشد و فقط آب روی آن جاری کند.

(سیستانی:) مسأله اگر به جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، چنانچه بخواهد غسل را ترتیبی به جا آورد، باید آب را طوری بر بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. و هم چنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن، بلکه در مورد اسم خداوند نیز بنا بر احتیاط واجب.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

اسباب جنابت
انسان به یکی از دو چیز جنب می شود:
۱. آمیزش جنسی (به هر نحو که باشد، با حلال یا با حرام، منی بیرون بیاید یا نیاید، بالغ باشد یا نباشد)
۲. بیرون آمدن منی (چه در خواب و چه در بیداری، چه عمداً و چه بی‌‌اختیار)
توجه:
رطوبت خارج شده از مرد، اگر همراه با شهوت، جَستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد، و اگر علایم سه‌گانه یا یکی از آنها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد حکم منی را ندارد، مگر این که از راه دیگری یقین کند که منی است.
مایعی که زن در هنگام اوج لذت جنسی می‌بیند، حکم منی را دارد و باید غسل نماید، و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست.
رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن نمی‌شود.
با تحقق دخول ولو به مقدار حشفه (به معنی ختنه گاه)، غسل بر مرد و زن واجب است، هر چند منی خارج نشود و زن نیز به مرحله‌ی اوج لذت نرسد.
هرگاه زنی پس از نزدیکی، در حالی که منی در رحم او باقی مانده است بلافاصله غسل کند و بعد از غسل، منی از رحم خارج شود غسلش صحیح است و منی خارج شده بعد از غسل نجس است، هر چند اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمی‌شود.
بر زنان، پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی تا زمانی که منی خارج نشود، غسل واجب نیست.

کارهایی که بر جنب حرام است
۱. مس خط قرآن و اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی و همچنین به احتیاط واجب نامهای انبیای عظام و ایمه‌ی معصومین (ع)
۲. ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی (ص)، هر چند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
۳. توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانع ندارد.
۴. گذاشتن چیزی در مسجد.
۵. خواندن خصوص آیات سجده از سوره هایی که سجده‌ی واجب دارند، ولی خواندن سایر آیات از این سوره‌ها اشکال ندارد.
توجه:
حرم امامان معصوم (ع) بنابر احتیاط حکم مسجد را دارد.
ورود جنب به داخل حرم امام زادگان (ع) اشکالی ندارد.
تکیه‌ها و حسینیه‌ها حکم مسجد را ندارند.
منظور از آیات سجده: آیه‌ی ۱۵ از سوره‌ی ۳۲ (سجده) و آیه‌ی ۳۷ از سوره‌ی ۴۱ (فصلت) و آیه‌ی ۶۲ از سوره‌ی ۵۳ (نجم) و آیه‌ی ۱۹ از سوره‌ی ۹۶ (علق) می‌باشد که خواننده یا شنونده‌ی آنها واجب است سجده کند.

احکام غسل جنابت
۱. در انجام تکلیف شرعی، حیا معنی ندارد. حیا، عذر شرعی برای ترک واجب (مثل غسل جنابت) نیست. به هر حال اگر غسلجنابت برای کسی امکان ندارد وظیفه اش برای نماز و روزه، تیمم بدل از غسل است.
۲. کسی که معذور از انجام غسل است، مثل فردی که می‌داند اگر از طریق نزدیکی با همسرش خود را جنب کند آبی برای غسل کردن نمی‌یابد و یا وقت برای غسل و نماز ندارد جایز است با همسر خود نزدیکی کند به شرطی که قدرت بر تیمم داشته باشد، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، برای اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل جنابت می‌کند و با آن تیمم، داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مس نوشته‌ی قرآن کریم و بقیه‌ی اعمالی که انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است اشکال ندارد. (البته اگر عذرش تنگی وقت بوده فقط کاری را که برای آن تیمم کرده میتواند انجام دهد).
۳. کسی که بعد از خارج شدن منی غسل کرده، اگر پس از غسل، رطوبتی از او خارج شود که نداند منی است یا چیز دیگر، در صورتی که پیش از غسل و بعد از خروج منی، ادرار نکرده باشد، آن آب در حکم منی است و باید دوباره غسل کند.
۴. اگر در لباس خود لکه‌یی ببیند که نمی‌داند منی است یا چیز دیگر، تا یقین نکرده که منی است و از خود اوست غسل بر او واجب نیست.
۵. کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و نماز و دیگر اعمالی را که باید با وضو انجام دهد می‌تواند با همین غسل انجام دهد.
۶. هرگاه بعد از غسل جنابت شک کند غسلش باطل شده است یا نه، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بخواهد از باب احتیاط وضو بگیرد اشکالی ندارد
۷. کسی که در تنگی وقت نماز غسل می‌کند، اگر غسل را به این نیت بکند که از جنابت خارج شود – نه به نیت خصوص این نماز- غسل او صحیح است، اگر چه پس از غسل بفهمد که وقت برای نماز نداشته است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.

 

 

 

  1. راه جنب شدن 
  2. جنابت مرد
  3. جنابت زن 
  4. انواع ترشحات ( مذى، وذى و ودى)
  5. شك در خروج مني هنگام خواب 
  6. کارهایی که بر جنب مکروه است
  7. حكم نماز و روزه در حال جنابت
  8. وضو گرفتن بعد از غسل جنابت
  9. غسل جنابت در زمان حيض
  10. چگونگي استبراء از بول و مني
  11. تفاوت مذی و منی در زن

کلید: چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است چیزهایی که بر جنب حرام است  چیزهایی که بر جنب مکروه است نماز فرد جنب جنب یعنی چه احکام جنب شدن ایا فرد جنب میتواند نماز بخواند کارهایی که بر حائض حرام است خواندن زیارت عاشورا در حالت جنب معنی جنب

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. Se می گوید

  با سلام سوالی داشتم ، آیا خواندن نماز جماعت در حالت جنب باعث باطل شدن نماز دیگران میشود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باعث بطلان نماز دیگران نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر