وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چه کارهایی اعتکاف را باطل می کند

0

چه کارهایی اعتکاف را باطل می کند

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «چه کارهایی در اعتکاف حرام است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مبطلات اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : مبطلات اعتکاف را بیان فرمایید؟

پاسخ : امور زیر باطل کننده اعتکاف است: 1. تمام چیزهایى که روزه را باطل مى کند، چنانچه در روز انجام شود. 2. آمیزش با همسر، چه در روز باشد و چه در شب. 3. ارتکاب سایر محرّماتِ اعتکاف; نظیر خرید و فروش و استشمام عطریّات و بوهاى خوش، بنابر احتیاط واجب، بلکه خالى از قوّت نیست.

حکم ارتکاب محرمات باطل کننده اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : چنانچه معتکف یکی از محرمات باطل کننده اعتکاف را انجام دهد چه حکمی دارد؟

پاسخ : هرگاه معتکف یکى از محرّماتی که موجب بطلان اعتکاف مى شود را حتّى از روى سهو و فراموشى مرتکب گردد، اعتکاف او خالى از اشکالى نیست.

وظیفه معتکف در صورت آمیزش جنسی [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر انسان در هنگام اعتکاف، آمیزش جنسی کند وظیفه او چیست؟

پاسخ : اگر معتکف آمیزش جنسى کند هر چند از روى فراموشى باشد، چنانچه اعتکاف واجب باشد باید پس از اتمام آن، در صورتى که وقت آن محدود بوده، قضاى آن را بجا آورد، و اگر وقتش وسیع است، بنابر احتیاط واجب آن را از نو شروع کند، و اگر مستحب بوده، آن را تمام کند و قضا ندارد.

وظیفه معتکف در صورت ارتکاب مبطلات اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف، یکی از مبطلات اعتکاف را مرتکب گردد چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ : هرگاه انسان، اعتکاف خود را به سبب ارتکاب یکى از مبطلات اعتکاف باطل کند چنانچه آن اعتکاف واجب معیّن بود (و وقت آن گذشته) باید قضاى آن را بجا آورد، و اگر واجب غیر معیّن بوده، باید آن را دوباره انجام دهد، مگر اینکه به هنگام نیّت اعتکاف یا اجراى صیغه نذر شرط رجوع کرده باشد، که در این صورت نیازى به قضا یا اعاده آن نیست. و اگر اعتکافش واجب نبوده، ولى در روز سوم آن را باطل کرده، در اینجا نیز باید قضاى آن را بجا آورد، امّا اگر در روز اوّل و دوم (قبل از تکمیل دو روز) بوده، وظیفه اى ندارد.

عدم فوریّت قضای اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : آیا به جا آوردن قضای اعتکاف، واجب فوری می باشد؟

پاسخ : قضاى اعتکاف، واجب فورى نیست؛ هر چند انجام آن در اوّلین فرصت مطابق احتیاط است.

عدم وجوب قضای اعتکاف نذری میّت بر ولیّ او [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتکف در حین اعتکاف نذری یا مانند آن که واجب شده است بمیرد؛ قضای آن بر ولیّ میّت واجب است؟

پاسخ : هرگاه معتکف در اثناى اعتکافى که به سبب نذر یا مانند آن واجب شده از دنیا برود، قضاى آن بر ولىّ میّت واجب نیست; هر چند مطابق احتیاط است.

حکم بطلان اعتکاف با زنا و شراب خواری در شب [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : آیا ارتکاب حرام مانند زنا و شراب خواری در شب موجب بطلان اعتکاف می باشد؟

پاسخ : زنا کردن موجب بطلان اعتکاف است و مشروب خوردن بنابراحتیاط واجب موجب بطلان اعتکاف است.

حکم نگاه حرام در زمان اعتکاف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : آیا نگاه شهوت انگیز موجب بطلان اعتکاف مى شود؟

پاسخ : موجب بطلان اعتکاف نمى شود.

محرّمات اعتکاف که مبطل آن نیز هستند [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : كدام يك از محرّمات اعتكاف، باعث بطلان اعتكاف مى شود؟

پاسخ : پنج چیز بر معتکف حرام است: 1ـ تمتّع از همسر، خواه جماع باشد یا لمس و بوسیدن، بنابر احتیاط. 2ـ استمنا بنابر احتیاط; هر چند از طریق حلال باشد، مانند ملاعبه با همسر. 3ـ بوییدن عطریّات و بوهاى خوش; هر چند به قصد لذّت نباشد. 4ـ خرید و فروش، بلکه مطلق تجارت با نبودن ضرورت بنابر احتیاط; ولى پرداختن به امور مباح دنیوى مانند خیّاطى و امثال آن اشکال ندارد. 5ـ جدال بر سر مسائل دینى یا دنیوى به قصد غلبه کردن بر طرف مقابل و اظهار فضیلت. و هر یک از امور فوق اعتکاف را باطل مى کند.

باطل شدن اعتکاف بسبب باطل شدن روزه معتکف [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر روزه معتكف باطل شود، آيا اعتكافش نيز باطل مى گردد؟

پاسخ : آرى! اعتکاف او هم باطل مى شود.

هر کار حرامی موجب بطلان اعتکاف نیست [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر معتكف مرتكب فعل حرامى شود كه روزه را باطل نمى كند، اعتكافش چه حكمى دارد؟

پاسخ : هرکار حرامى اعتکاف را باطل نمى کند; تنها امور خاصّى اعتکاف را باطل مى کند .

وظیفه معتکف در صورت های مختلف باطل شدن اعتکافش [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر اعتكاف به وسيله يكى از مبطلات و مفسدات باطل شود در صور زير چه حكمى دارد؟ الف) در صورتى كه اعتكاف، واجب معيّن باشد. ب) در صورتى كه اعتكاف واجب غير معيّن باشد. ج) در صورتى كه اعتكاف استحبابى باشد. و در هر صورت آيا قضاى اعتكاف، واجب فورى است؟

پاسخ : هر گاه اعتکاف خود را با یکى از امور پنجگانه مبطل اعتکاف، باطل کند، اگرآن اعتکاف به سبب نذر بر او واجب معیّن بوده باید قضا کند. و اگر واجب غیر معیّن بوده و این امر در روز سوم بوده نیز باید قضا کند. و اگر در روز اوّل و دوم بوده لازم نیست. در ضمن، قضاى اعتکاف واجب فورى نیست; بلکه وقت آن وسیع است.

تکلیف معتکفی که با علم یا جهل به موضوع جای کسی را غصب کرده [مبطلات اعتکاف ]

پرسش : اگر شخصى جاى كسى را كه معتكف بوده غصب كند، فرموده اند اعتكاف او باطل است، حال اگر جاهل يا عامد بوده و اكنون پشيمان شده، و جاى خود را عوض كرده، آيا اعتكاف او صحيح است؟ و در صورت عمد آيا كفّاره دارد؟

پاسخ : اگر جاهل به موضوع باشد، اعتکاف او صحیح است; ولى اگر غصب بودن را مى دانسته و حکم اعتکاف را نمى دانسته، اعتکاف او صحیح نیست. و توبه در اینجا مشکلى را حل نمى کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام اعتکاف

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.