وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پرورش يزيد در مهد مسيحيت

0

پرورش يزيد در مهد مسيحيت

چون يزيد متولد شد، او را به يك زن مسيحي كه از طايفه ي بني كلب همان عشيره ي وحشي بياباني مادرش ميسون بودند سپردند، آنها كه به كلي از اسلام بي خبر و به فحشاء و فجايع عادت كرده بودند، يزيد را به تربيت و رشد مسيحيت بياباني تربيت كردند، و او را از بغض و دشمني اسلام تقويت كردند، خويهاي زشت، كردار ناپسند، سگ بازي، شراب خواري، مي گساري، قماربازي، خشونت، شقاوت، خودمختاري، عادات زشت و خصال ناپسند آئين تربيت يزيد بود. و مسيحيان كه از اسلام خوشدل نبودند، دل اين كودك را پر از كينه و بغض اسلام نمودند.

وصيتهاي پدرش درباره ي اهالي مكه و مدينه و اشعار خودش كه مولود روح خبيث او بوده نمونه ي بارزي از صفات و سجاياي اين مولود عجيب است. يزيد مانند پدرش با دشمنان اسلام آميزش نزديك داشت، و همنشين جام و باده و قمار و عيش و عشرت آنها بوده، و براي نابود ساختن مسلمين و اسلام از هيچ كاري دريغ نداشت.

يزيد مانند پدرش كه از روميان حمايت مي كرد و به ضرر اسلام قيام مي كرد، در سياست خارجي خيانت بزرگي به اسلام نمود. موقعي كه قشون اسلام جزيره ي قبرس را محاصره كرده بودند و نزديك بود تصرف كند، يزيد از يونانيها پول گرفت و فرمان داد لشكريان اسلام مراجعت كنند.

معاويه و يزيد در شهر مدينه كاري كردند كه در تاريخ نظير نداشت، اصمعي مي گويد: پس از فاجعه ي قتل عام اهل مدينه كه در كوچه ها و خانه هاي شهر مدينه خون جاري بود و به ناموس مردم و زنان و دختران اهل مدينه آشكارا تجاوز و خيانت كردند، به مدينه آمدم جز از دسته هاي جوانان و زنان هرزه ي شامي كسي را در مدينه نديدم. 12 هزار دختر باكره از صحابه ي پيغمبر «صلي الله عليه و آله و سلم» و بزرگان مسلمين را

فرمان بي ناموسي داد و اموال آنها را بر اوباش شامي مباح ساخت.

بني اميه مخصوصا معاويه و يزيد در تمام كشورهاي اسلامي برضد قرآن و فضيلت و انسانيت مي كوشيدند و رذايل اخلاقي را به جاي فضايل آدميت اجرا مي كردند، ظلم و بيدادگري جاي خود را به عدالت و انصاف داده، مصونيت فردي براي كسي نبود، محيط مسلمانان تاريك و متزلزل گرديد، امنيت وجود نداشت. مكر، دورغ، شهوت راني، فحشا حكومت استبدادي، جاي عدالت اجتماعي حكوت علي «عليه السلام» را گرفت. حزب بني اميه به مقاصد ديرين خود رسيدند و به تمام شئون زندگي مسلمين دست تعدي و تجاوز دراز كردند. اين مقدمات با آوارگي بزرگان اصحاب و مسلمين، سبب شد كه يك شخصيت بزرگي مانند حسين بن علي «عليه السلام» قيام كند. اگر او قيام نمي كرد و قيام خونين نداشت، كي تاريخ مي توانست اين جنايات را ثبت كند و حقيقت را روشن سازد. تمام اين فجايع را حسين بن علي «عليه السلام» در سفر خود تا كربلا، و خواهرش در بازگشت از كربلا تا مدينه، بر مردم دنياي آن عصر روشن كرد و به گوش جهانيان رسانيد.

گفتيم بني ثقيف طايفه اي از اعراب متمول حجاز بودند كه در سفر شام از غلامان رومي مي خريدند. پدر اميه از غلام زاده هاي رومي بود كه عبدمناف از بني ثقيف خريد و پسر خود خواند، تبني و پسرخواندگي به شهادت قرآن در عرب سيره ي معمولي بود ولي در اثر تربيت نژادي رومي و استعداد يك فاميل بزرگي در عرب تشكيل دادند و ننگ عرب و اسلام بودند.

در اسلام هم مخصوصا زمان امام حسن، روميان كه در شام قرنها سابقه ي حكومت داشتند خواستند به دست معاويه ممالكي را كه مسلمين گرفته بودند مسترد دارند. و نقشه ي اين كار را به وسيله ي حزب اموي زمان خلافت عثمان ريختند تا بالاخره پس از اميرالمؤمنين، به دست معاويه، اسلام را از فتوحات و پيشروي و از خط سير خود منحرف ساختند.

علماي اجتماع مي گويند: جمعيت ها نماينده ي روحيه ي ملل است و عائله ي عنوان جماعت است، و اصلاح جامعه و جماعت مبتني بر اصلاح خانواده و افراد است، و اصلاح نظام اجتماع بر پايه ي اصلاح نظام عائله است. و اسلام بزرگترين مكتب اجتماعي را تشكيل داده و به وسيله ي نماز يوميه و نماز عيدين و جمعه و جماعت و حج و زكاة و صدقات رابطه ي قوي و جاذه اي نيرومند براي اجتماع مسلمين بوجود آورد كه اول خود و خانواده مهذب شود، و پس از آن جامعه و ملل بشري. بني اميه كه دشمن ديرينه ي اسلام بودند به كلي اين روابط حسنه را از ميان برداشتند و نظام عائله را محترم نشمردند. و قبل از هر چيز شرافت و نسبت نظام عائله را با انتساب زياد بن ابيه به پدرش ابوسفيان از بين برد، و انساب عرب را كه از بزرگترين مفاخر ملي آنها بود براي پدرش اثبات نمود و ناديده انگاشت، و اين جنايت را براي پسرش نيز تثبيت كرد، و از زنان معروفه ميسون را گرفت و يزيد از او متولد شد، و يكي از همان زانيه ها را براي يزيد او عقد بست. معاويه با حيله و تدبير أرينب بنت اسحاق زوجه ي عبدالله بن سلام قرشي كه عامل معاويه در عراق بود و به وجاهت و بلاغت و جمال و كمال و شرف و كثرت مال مشهور بود فريب داد كه براي يزيد عقد كند، ولي چنانچه بيان كرديم موفق نشد.

ژوزف ماك كاپ در كتاب «تفوق اسپانيا» مي نويسد:

يزيد يكي از مخبرين اسلام بود (جاسوس براي نصاري) و از كفار عظيم به شمار مي رفت. مادر او مسيحي و شاعره و تمام خشونتهاي صحرائي را دارا بود چنانچه يزيد را بر روي اسب بزرگ كرد، و از بالشهاي ابريشمي دربار پدرش معاويه متنفر بود، لذا يزيد از تحت تأثير محيط سلطنت معاويه خارج شد و ابدا با دين اسلام موافقتي نداشت، بلكه هر وقت فرصتي به دست مي آورد تحقير فراوان مي نمود، و در خانه ي مادر مسيحي خود به آزادي شراب مي خورد، و براي اجراي خواهش هاي نفساني خود و پيروي آن و اجراء دلخواه خويش ابدا رادع و مانعي نداشت. او نه آداب عربيت و نه تربيت درباره ي خلافت و نه آشنائي با دين، هيچ فضيلتي نداشت.

وقتي يزيد به خلافت رسيد، از مسلمين مكه و مدينه كه از تربيت فاسد او اطلاع داشتند بيعت طلبيد، ولي آنها زير بار نمي رفتند. و گفته شده كه: فرمان خليفه روي ورق كوچكتر از گوش موش نگاشته شد، و اين خود علامت آن بود كه تا چه اندازه دبيران دربار به كارهاي خود دلبستگي دارند و همين موجب شورش مسلمين بود.

يزيد اساسا داراي جميع اخلاقهاي پست حيواني بود، و بي اندازه باتقوي و تقديس دشمني مي ورزيد. او جواني سست و بي بندوبار بود، ميل داشت اسلام را مضمحل نموده، تمدن مخصوصي به وجود آورد، سربازان خود را به شهرهاي مقدس مي فرستاد و آنها را در خون و مال و عرض و ناموس مردم آزاد مي گذاشت، بطوري كه با كمال وقاحت اسبهاي خود را نزديك قبر رسول خدا بستند و تا توانستند مسلمين را غارت كردند، و آنچه توانستند به غارت و اسارت به افريقا بردند تا شمع تمدن اسلامي را خاموش كردند. [1] .

اثر حكومت شوم يزيد چنان شد كه نفوذ زنها را در دربار خلافت تحكيم و تقويت نموده، بطوري كه يكي از آل مروان بيوه ي يزيد را به زور به زني بگرفت. او خواب بود كه آن زن بالشي روي دهن او گذاشت و نشست تا خفه شد. استقلال و قدرت زنان يكي از نتايج شوم حكومت آل سفيان و آل زياد و آل مروان بود تا آنجا كه زن يكي از خلفا درب منزل را به روي شوهرش بست و اجازه ي بيرون رفتن به او نداد. دختر خليفه ي ديگر اموي در چوگان بازي رسما شركت كرد. [2] .

خلفا لباسهاي براق طلائي و شلوار سياه ابريشمي پوشيدند، چشمه هاي شراب در خانه ها روان و جاري بود. يكي از آنها چون خواست به مكه رود، هزار سكه ي نقره به آرايشگري اجرت داد تا او را زينت كند، و چون آرايشگر گفت: مي توانم با اين مبلغ مادرم را آزاد سازم هزار سكه ي ديگر به او داد. همين خليفه اموي 6000000 (شش ميليون) ليره از خزانه ي عمومي دزيده بود و خزانه آنقدر پر و مملو بود كه در آن اثري نداشت، اينها عكس العمل سلطنت خودمختاري معاويه و پسرش يزيد بود.

صفحات اوراق زندگي بني اميه مشمول به زنا و جنايات و فحشا و مسكرات است، و درست نقطه ي مقابل مهد عصمت و عفت و طهارت و تقوي و حجب و حياي آل محمد«صلي الله عليه و آله و سلم» بوده اند.

پاورقي

[1] عظمت مسلمين در اسپانيا ژوزف ماک کاپ ص 42.

[2] امروز هم اکثر اين سياستها در ممالک اسلامي به دست مزدوران مسيحي اجرا مي‏شود!!.

ولیعصر

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.