وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نهی از نگهدارى سگ در خانه در روایات

0

نهی از نگهدارى سگ در خانه در روایات

1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «مكروه است مسلمان در خانه‌اش سگ نگه دارد».[1] (مگر در مواردى كه خواهد آمد).
2. نيز در روايتى موثّق فرمود:

«هر كس در خانه‌اش سگ نگه دارد، هر روز مقدارى از ثواب اعمالش كاسته مى‌شود».[2]

موارد مجاز نگهدارى سگ

1. در حديث است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله به عدّه‌اى كه خانه‌هايشان از شهر دور بود اجازه داد (كه براى حفاظت) سگ نگاه دارند.[3]
2. در روايتى صحيح مى‌خوانيم كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «خيرى در (نگهدارى) سگ‌ها نيست، مگر سگ شكارى يا سگ گلّه (وسگ پاسبان)».[4]
3. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «سگ شكارى را در خانه نگهدارى نكن، مگر اينكه بين تو وآن درى باشد كه بر روى سگ بسته شود».[5]
4. در حديثى موثّق ومعتبر آمده است كه: حيوانات را به جنگ همديگر انداختن كار خوبى نيست، مگر سگى كه براى شكار حيوانات بفرستند.[6]
5. در چندين روايت معتبر آمده است كه: هرگاه حيوانى را سگ شكارى تعليم‌ديده شكار كند، اگر هنگامى به آن برسى كه هنوز جان در بدن دارد آن را ذبح كن واگر جان نداشته باشد حلال است؛ مشروط بر اينكه به هنگام فرستادن سگ به سوى شكار، بسم الله گفته باشى وآنچه را حيوانات ديگر يا سگى كه براى شكار تعليم داده نشده شكار كنند، اگر زمانى به آن برسى كه هنوز جان دارد وآن را ذبح كنى حلال است؛ در غير اين صورت حرام است وهر حيوانى را كه با تير (پيكان‌دار يا بى‌پيكان) شكار كنى به گونه‌اى كه تير در بدنش فرو رود، چنانچه هنگامى به او برسى كه جان داشته باشد آن را ذبح كن واگر جان داده باشد در صورتى كه به هنگام انداختن تير، نام خدا را برده باشى حلال است. واگر با شمشير ونيزه وسلاح‌هاى ديگر (از اين قبيل) شكار كرده باشى همين حكم را دارد. وچنانچه با سنگ يا تفنگ يا كمان يا گلوله وساير چيزهايى كه از جنس آهن نيست وشكار بر اثر سنگينى آن چيز از پا بيفتد، چنانچه زمانى به آن برسى كه جان داشته باشد وآن را ذبح كنى حلال است وگرنه حرام است».[7]

 

[1] . كافى، ج 6، ص 552، ح 1.
[2] . همان، ح 2.
[3] . كافى، ج 6، ص 552، ح 2.
[4] . همان، ص 553، ح 11.
[5] . همان، ص 552، ح 4.
[6] . همان، ح 5.
[7] . كافى، ج 6، ص 203، ح 4 و5 وص 205، ح 14.

[8] . علل الشرايع، ج 2، ص 582 و583، باب 385، ح 23.

منبع: کتاب حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.