وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز نمی خونم چون برخی از نماز خوان ها مشکل دارند

0

نماز نمی خونم چون برخی از نماز خوان ها مشکل دارند

قلب پاك

پرسش 24 . آيا بهتر نيست كه به جاى نماز ظاهرى، قلب پاك داشته باشيم؟ خيلى ها نماز مى خوانند اما مشكل دارند؟
در اين باره اشاره به چند نكته شايان توجّه است؛

1. بديهى است در اسلام كيفيت، بيشتر از كميت و باطن، بيشتر از ظاهر و ريشه بيشتر از ريش!! مورد توجّه و تأكيد قرار گرفته است.

2. تأثيرگذارى متقابل ظاهر و باطن قابل انكار نيست چنان كه آراستگى چهره و لباس در نشاط و شادابى روحيه مؤثر است و آلودگى لباس و بدن در تنفّر درونى انسان مؤثر است. هم چنين پريشان حالى عدم رسيدگى به آرامش را به دنبال دارد و نشاط و سرحالى توجّه به آراستگى و خودآرايى را در پى دارد.

3. مهم تر از دو نكته پيش گفته آن است كه حفظ ظاهر در حفاظت باطن تأثير بسزايى دارد. چنان كه به طور طبيعى پوست ميوه ها در سالم نگه داشتن خود ميوه و جلوگيرى از نفوذ گرد و خاك… به ميوه جلوگيرى مى كند. به طور مثال اگر پوست موز كنده شود نگهدارى آن مشكل است و اگر پوست نازك خرماى رطب برداشته شود به سرعت بخش اصلى خرما ترشيده و غيرقابل استفاده مى شود.

 

همين رابطه در ظاهر و باطن عبادات وجود دارد اگر چه ظاهر شريعت، همانند پوسته است و آنچه مهم است باطن و حقيقت و پاكى قلب است. اما اگر ظاهر رعايت نشود چه بسا باطن به سرعت دچار آسيب شود.

البته چه بسا هر «ريش دارى»، «ريشه» پاك نداشته باشد! و هر باحجابى عفّت و حياى قابل قبول نداشته باشد و هر نمازخوانى پاكى قلب ممتاز نداشته باشد. اما كسى كه داراى قلب پاك است اگر نماز را كنار بگذارد رفته رفته زنگار بر دل او مى نشيند و كسى كه حجاب را رعايت نمى كند، رفته رفته آسيب پذير مى شود. اتّفاقاً مهم ترين نقش نماز حفظ پاكى دل و جلوگيرى از كدورت قلب است. اين كه در همه نمازها از خدا مى خواهيم ما بر «صراط مستقيم» ثابت قدم باشيم به همين جهت است.

نكته پايانى اين كه چه كسانى از پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليه السلام دلشان پاك تر است؟! در حالى كه اين بزرگان بيش از ديگران به نماز همّت داشتند بنابراين كسانى كه به طور واقعى خواهان قلب پاك و پاكى در زندگى هستند از بهترين كارها «نماز» است.

 

منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، نماز چیستی و چرایی.

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.