وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مقدم کردن فامیل و اهل علم فقیر در زکات

0

مقدم کردن فامیل و اهل علم فقیر در زکات

مقدم کردن فامیل و اهل علم فقیر در زکات

رساله توضیح المسائل تقلید

مسأله 1973 مستحب ّ است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان، و کسانی را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد (1) ولی اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد، مستحب ّ است زکات را به او بدهد.

(1) (مکارم)، (بهجت): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(سیستانی): ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.

[کسی که مشغول تحصیل علم است]

مسأله 1990 کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب ّ باشد می‌شود به او زکات داد (1) و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب ّ نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد (2)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (گلپایگانی)، (صافی): ((گلپایگانی): بلکه با اشتغال به تحصیل علم مباح نیز دادن زکات به او اشکال ندارد) ولی احتیاط برای اهل علم، نگرفتن زکات است مگر در صورتی که از تحصیل مخارج عاجز باشند و لکن جایز است اشتغال به تحصیل ِ علم هر چند باعث عجز از تحصیل نفقه بشود.

(خوئی)، (تبریزی): چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد می‌شود به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم مستحب ّ باشد، زکات دادن به او فقط از سهم سبیل اللّه جایز است، و اگر نه واجب، نه مستحب ّ باشد، جایز نیست به او زکات بدهند.

(سیستانی): چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد، می‌شود از سهم فقرا به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات دادن به او از سهم سبیل اللّه بنا بر احتیاط با اجازه حاکم شرع جایز است، در غیر این دو صورت جایز نیست به او زکات بدهند.

(2) (فاضل): زکات دادن به او جایز نیست.

(مکارم): مسأله کسانی که مشغول فراگرفتن علم واجب هستند می‌توانند از زکات استفاده کنند، همچنین قضات و مجریان حدود و مانند آنها.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/mhCQHB

حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.