وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

كم كردن سهوى طواف‏

0

كم كردن سهوى طواف‏

لگو احکام حج و عمره

كم كردن سهوى طواف‏

 

688- اگر سهواً[1] از طواف كم كند:

اگر از نصف گذشته‏[1] و فعل كثير انجام نداده،[2] بنابر اقوى از همان‏جا طواف را تمام كند؛ و در صورت فعل كثير، احتياط[3] واجب، اتمام و اعاده است؛ و اگر از نصف نگذشته،[4] طواف را اعاده نمايد، لكن ترك احتياط در همه موارد سهو، به‏تمام كردن طواف ناقص و اعاده ‏كردن آن، سزاوار نيست

[1] ( 9)- آية اللَّه بهجت: اگر سهواً از طواف كم كرده پس تمام كردن آن در صورت تجاوز از نصف؛ يعنى با تمام شدن چهار شوط على الأحوط، و از سر گرفتن آن در صورت عدم، خالى از وجه نيست.( مناسك شيخ، ص 42).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: اگر پيش از فوت موالات يادش آمد و از مطاف بيرون نرفته باشد كمبود را به‏جا آورد و صحيح خواهد بود و اگر مقدار فراموش شده‏يك شوط باشد يك شوط را به‏جاآورد و صحيح است و چنانچه شخصاً نتواند كمبود را انجام دهد، بايد ديگرى را نايب بگيرد كه آن شوط را بجا آورد و چنانچه مقدار فراموش شده بيش از يك و كمتر از چهار شوط باشد( آيةاللَّه تبريزى: بنابر احتياط) بايستى برگشته و كمبود را شخصاً بجاآورد وبهتر اين است كه پس از بجا آوردن كمبود طواف را اعاده نمايد و اگر مقدار فراموش‏شده چهار يا بيش از چهار شوط باشد احوط اتمام سپس اعاده است.( مناسك، مسأله 316).

آيةاللَّه سيستانى: در صورتى كه از روى‏اشتباه يا فراموشى، بعضى از شوطهاى طواف يا قسمتى از يك شوط را انجام نداده باشد، پس اگر پيش از فوت موالات عرفى به يادش آمد، باقيمانده آن را به‏جاآورد و طواف صحيح است؛ و اگر پس از آن باشد، در صورتى كه مقدار فراموش شده، يك يا دو يا سه شوط باشد، آن را به‏جاآورد و طواف باز هم صحيح است … و در صورتى كه مقدار فراموش شده بيش از سه شوط باشد، بنا بر احتياط واجب باقيمانده را به‏جاآورد و طواف را اعاده كند.( مناسك، مسأله 313).

آية اللَّه مكارم: يعنى چهار دور كامل انجام داده باشد.
 

 

[1] ( 1)- آية الله صافى، گلپايگانى: اگر چهار دور تمام شده باشد لازم است طواف را تمام كند و اگر كمتر از نصف باشد اعاده نمايد و در فاصله بين 5/ 3 تا چهار دور احتياط در تكميل اشواط و اعاده است.
[2] ( 2)- آية الله مكارم: اين قيد زايد است.
[3] ( 3)- آية الل فاضل: اولى و احوط اين است.

آية الله مكارم: و اتمام لازم نيست بايد اعاده كند.
[4] ( 4)- آية الله مكارم: مانند فرض بالا است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.