وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

پرسش: اگر قبل از عید فطر شخصی از شهر خود به شهر دیگری برود و به خانه کسی برود ایا باید فطریه خود را خودش بدهد یا صاحب خانه دهد ؟ در ادامه می توانید نظر مراجع عظام تقلید را در این باره بخوانید.

0

فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست

فهرست این نوشتار:

1-در نوشتار قبل حکم و شرایط وجوب پرداخت زکات فطره مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2- نظر مراجع به صورت تفکیکی پیرامون فطریه مهمان در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

لگو احکام فطره

[فطریه مهمان]

مسأله 1995 فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب می شود، بر او واجب است (1)

(1) (فاضل): اگر نانخور او حساب شود، بر او واجب است ، لیکن به مجرد صرف یک افطاری فطره میهمان بر صاحبخانه واجب نیست .

(گلپایگانی)، (صافی): مسأله فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند امشب نان او را داده ، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.

(مکارم): مسأله میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نانخور او محسوب می شود (یعنی تصمیم دارد مدّتی نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است ، امّا اگر فقط برای شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان نیست و در صورتی که بدون رضایت صاحبخانه باشد نیز بنا بر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسی که انسان را مجبور کرده است که خرجی او را بپردازد.

(سیستانی): مسأله فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نان خور او هر چند موقّتاً حساب می شود، بر او واجب است .

(بهجت): مسأله فطره کسی که پیش از بر آمدن هلال ماه شوّال مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است ، به شرط آنکه برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد، و لو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا صرف کند، امّا اگر وقت رؤیت هلال ، غذایی برای کسی هدیه بفرستد، در صورتی که اینگونه هدیه مستمرّ نبوده و صِدق نانخور یا مهمان بر او نکند، فطره او بر هدیه دهنده واجب نیست ، هر چند با مال او افطار کرده باشد.

(زنجانی): مسأله زکات فطره کسی بر انسان واجب است که «نان خور» بدون هیچ قیدی خوانده شود، ولی کسی که فقط با قیدی نان خور خوانده می شود مثلًا تنها «نان خور در شب عید فطر» یا «نان خور در روز آخر ماه رمضان » به وی گفته می شود، زکات فطره وی بر انسان واجب نیست . بنا بر این مهمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید فطر وارد منزل انسان می گردد اگر بنا دارد مدّت طولانی مهمان بوده به گونه ای که «نان خور» بدون هیچ قیدی بشمار می آید، زکات فطره وی واجب است ، ولی اگر تنها همان شب را مهمان است زکات فطره وی واجب نیست ، هر چند احتیاط مستحب ّ آن است که زکات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نان خور انسان باشد بنا بر احتیاط واجب زکات فطره وی بر انسان واجب است . در هر صورت در جاهایی همچون این مسأله که به طور مسلّم نمی توان زکات را به گردن مهمان یا صاحبخانه دانست ، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست .

[فطره مهمانی که مدتی می ماند]

مسأله 1996 فطره مهمانی که پیش از غروب (1) شب عید فطر بدون رضایت صاحب خانه وارد می شود و مدّتی نزد او می ماند (2) واجب است (3) و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(1) (گلپایگانی )، (صافی): پیش از مغرب ..

(2) (زنجانی): به گونه ای که نان خور او حساب می گردد ..

(3) (گلپایگانی )، (صافی): بنا بر احتیاط، واجب است .. (زنجانی): بنا بر احتیاط واجب ، لازم است ..

(فاضل )، (نوری): در صورتی که نانخور او حساب شود ( (فاضل): بنا بر احتیاط) واجب است ..

(مکارم )، (سیستانی): رجوع کنید به ذیل مسأله 1995 (خوئی): مسأله واجب بودن فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود و مدّتی نزد او می ماند محل ّ اشکال است بلکه أظهر عدم وجوب است اگر چه بهتر دادن است [( من تبریزی): محل ّ اشکال است اگر چه أحوط دادن است ] و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد.

[فطره مهمان بعد از غروب شب عید فطر]

مسأله 1997 فطره مهمانی که بعد از غروب (1) شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه واجب نیست (2) اگر چه پیش از غروب (3) او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند (4).

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (بهجت ) نیست

(1) (گلپایگانی )، (صافی): بعد از مغرب ..

(2) (خوئی): در صورتی که نان خور او حساب شود بنا بر احتیاط، واجب است و الا واجب نیست ..

(سیستانی): در صورتی که نان خور او حساب شود، بنا بر احتیاط، واجب است و الّا واجب نیست . و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می کند، نان خور به حساب نمی آید و فطره اش بر صاحبخانه نیست .

(3) (گلپایگانی )، (صافی): پیش از مغرب ..

(4) (زنجانی): و قرار است مدّتی طولانی ، مهمان وی باشد. (مکارم): رجوع کنید به ذیل مسأله.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مقام معظم رهبري

 

زکات فطره ميهمان

225. ميهمانى كه فقط شب عيد فطر به خانه انسان بيايد، تكليف فطره‌‏اش چه مى‌‏شود؟
ج) فطره او بر عهده صاحب خانه نيست.

226. اگر انسان شب عيد فطر ميهمان داشته باشد و صبح متوجه شود كه عيد بوده؛ آيا فطره آنها بر او واجب است؟
ج) ناآگاهى از رؤيت هلال، تأثيرى در حكم پرداخت فطره ندارد لكن گذشت كه فطره ميهمان يك شبه بر عهده خودش مى‌‌باشد.

227. اگر ميهمان فطره خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مى‌‏شود؟
ج) در فرضى که نان خور محسوب شود اگر با اجازه صاحب خانه و از طرف او فطره خودش را بدهد، از عهده ميزبان ساقط مى‌‏شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای

 

سوال: طلبه یا شخص متاهلی که یک ماه در ماه رمضان به منزل پدرش میرود و خرج و مخارجش اش بر عهده ی او می باشد، زکات فطره اش بر عهده ی چه کسی است ؟

جواب:

در فرض سوال زکات فطره اش بر عهده پدرش می باشد.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتاءات آیت الله العظمی خامنه ای.


حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

فطره میهمان در چه صورت بر میزبان است؟

مسأله 1696ـ میهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (یعنى تصمیم دارد مدتى نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، اما اگر فقط براى شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتى که بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسى که انسان را مجبور کرده است که خرجى او را بپردازد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: اگر قبل از عید فطر شخصی از شهر خود به شهر دیگری برود و به خانه کسی برود ایا باید فطریه خود را خودش بدهد یا صاحب خانه دهد ؟
پاسخ: بر میزبان واجب است فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد بر او شده و نان‌خور وی – هرچند موقّتاً – محسوب می‌شود را بپردازد.

مثلا: مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او می‌ماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او شده است هرچند مهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید، بر میزبان واجب است زکات فطره او را بپردازد.

۳پرسش: اگر در آخرین شب ماه رمضان شخصی سر زده به مهمانی برود آیا زکات فطره او به عهده صاحبخانه است ؟
پاسخ: فطریه مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده ، و شب را نزد او مانده و ـ هر چند موقتاً ـ نان خور او حساب شود ، بر او واجب است و همچنین ـ بنابر احتیاط ـ اگر پس از غروب شب عید فطر وارد ‏شود و نان خور او شمرده شود، و اگر نه واجب نیست . و کسی که تنها براى افطار شب عید دعوت شده نان خور به حساب نمیآید ، وفطره اش بر صاحبخانه نیست .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


آيت الله صافی گلپايگانی
آيت الله صافی گلپايگانی

– فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده در صورتي كه بگويند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نان خور او حساب نشود.
– فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد مي‌شود و مدتي نزد او مي‎ماند، بنابر احتياط، واجب است و هم چنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كرده‎اند كه خرجي او را بدهد.
– فطره مهماني كه بعد از مغرب شب عيد فطر وارد مي‎شود، بر صاحب‎خانه واجب نيست، اگر چه پيش از مغرب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.

س. اگر ميهمان با اجازه صاحب خانه، فطره‌ي خودش را بدهد، آيا از عهده صاحب خانه ساقط مي‌شود؟
ج. ساقط نمي‌شود. والله العالم

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.


آيت الله وحيد خراساني

حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

سوال: اگر کسی شب عید فطر مهمان کسی باشد، آیا فطریه ی او بر عهده ی میزبان است؟

پاسخ: چنانچه ميهمان، با رضايت صاحب خانه، پيش از غروب شب عيد فطر، وارد شده و شب را آنجا بماند، فطريه اش بر عهده ی ميزبان است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی.


آيت الله نوری همدانی
آيت الله نوری همدانی

س 306 – اگر مهمان فقط شب عيد فطر و قبل از غروب وارد خانه من شود و افطار كند و صبح بعد صبحانه و نهار خورده و برود زكاة فطره او بر عهده كيست؟

ج: اگر ميهمان پيش از غروب عيد فطر وارد شود و نان خور شما به حساب آيد، فطره او بر شما واجب است.

س 307 – اگر در فرض فوق بدون نهار برود زكاة فطره او بر عهده كيست؟

ج: خوردن نهار يا صبحانه اثرى در وجوب و عدم وجوب زكاة فطره ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی نوری همدانی

حتما بخوانيد

  1. مبلغ فطریه و كفاره امسال براي هر نفر
  2. احكام زكات فطره دانشجويان و سربازان
  3. آيا مي توان فطريه را به فرد سيد بدهيم
  4. آيا فطريه زن بر عهده شوهر است
  5. اگر پدر فطريه همسر و فرزندان را ندهد
  6. آيا افراد فقير بايد زكات فطره بدهند
  7. منظور از قوت غالب چيست

کلید: فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست فطریه مهمان در شب عید فطر بر عهده کیست استفتاء درباره زکات فطریه مهمان فطریه مهمان در شب عید فطر با کیست فطره مهمان در شب عید فطر فطریه ‌میهمان ‌در شب‌ عید‌ فطر را چه کسی باید پرداخت کند آیا در شب عید فطر، فطریه مهمان، به عهده صاحب‌خانه است حکم پرداخت زکات فطریه میهمان در شب عید فطر فطریه مهمان بر عهده کیست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.