وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

غسل ارتماسی در استخر

غسل را به دو گونه می‌شود انجام داد:
 ترتیبی: اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، به این که ابتدا سر و گردن، بعد تمام نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید.
 ارتماسی: دوم این که تمام بدن را یک‌باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه جای بدن برسد.

0

غسل ارتماسی در استخر

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل « شیوه غسل ارتماسی » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

غسل يا به صورت ترتيبي است ، يعني ابتدا سر و گردن و بعد سمت راست بدن و پس از آن سمت چپ بدن شسته مي شود. و يا غسل ارتماسي است.

غسل ارتماسی به دو روش انجام می‌گیرد: الف)- «دفعی» و ب)-«تدریجی».

الف)- در غسل ارتماسی دفعی باید در یک لحظه، آب تمام بدن را فرا بگیرد.

ب)-در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیّت غسل، تدریجاً در آب فرو برد طوری که فاصله بین فرو بردن اعضاء زیاد نباشد و موالات در شستن اعضاء رعایت گردد به گونه‌ای که بگویند مشغول انجام غسل ارتماسی است.

تذكر: آنچه مورد اختلاف فقها در غسل ارتماسي است، اينست كه اگر بدن را آب فراگرفته باشد، مثلا شخص در استخر باشد، آيا غسل او صحيح است يا نه؟ مراجع سه دسته نظر فقهي دارند :

الف)- برخي از ايشان فرموده اند: قبل از غسل بايد تمام بدن بيرون از آب باشد.

ب)-برخي ديگر گفته اند: قبل از غسل بايد مقداري از بدن بيرون باشد.

ج)- و جمعي از فقها نيز فتوا داده اند كه حتي اگر تمام بدن را آب فرا گرفته باشد به شر ط اينكه در زير آب شخص به نيت غسل تكان بخورد، غسل او صحيح است. در ادامه با توجه به در نظر داشتن اين تذكرات نظر مراجع عظام تقليد را با هم مي بينيم.

 …………………………………………………………..

غسل ارتماسى

پرسش 95 . آيا انجام غسل ارتماسى، با لباس زير در استخر جايز است؟

همه مراجع: اگر آب يكباره تمام بدن را فرا بگيرد، غسل صحيح است.

پرسش 96 . كسى كه تمام بدنش زير آب است، آيا مى تواند نيت غسل ارتماسى كند يا اينكه بايد از آب بيرون آيد و بعد  در آب فرو رود؟

آيات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: آرى، ولى بايد بعد از نيت، بدن را زير آب حركت دهد.[2]

آيات عظام تبريزى، سيستانى، صافى و مكارم: بنا بر احتياط واجب بايد در غسل ارتماسى، مقدارى از بدن بيرون آب باشد.[3]

آية اللّه  وحيد: بنا بر احتياط واجب، بايد در غسل ارتماسى تمام بدن بيرون آب باشد.[4]

پرسش 97 . كسى كه بدنش تا گردن زير آب است، آيا با فرو بردن سر، غسل ارتماسى صحيح است؟

همه مراجع (به جز وحيد): آرى، غسل او صحيح است و لازم نيست تمام بدن بيرون آب باشد.[5]

آية اللّه  وحيد: بنا بر احتياط واجب، بايد تمام بدنش بيرون آب باشد.[6]

  • [1]. العروة الوثقى، فصل فى غسل الجنابه.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 368.
  • [3]. همان و سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 185.
  • [3]. وحيد، توضيح المسائل، م 373.
  • [4]. توضيح المسائل مراجع، م 367.
  • [5]. وحيد، توضيح المسائل، م 373. (احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

کیفیت غسل
غسل را به دو گونه می‌شود انجام داد:
ترتیبی: اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، به این که ابتدا سر و گردن، بعد تمام نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید.
ارتماسی: دوم این که تمام بدن را یک‌باره در آب فرو ببرد به طوری که آب به همه جای بدن برسد.
توجه:
در غسل، بنابر احتیاط واجب شستن موهای بلند و زیر آن لازم است، بنابراین بانوان بایستی- بنابر احتیاط واجب- علاوه بر رساندن آب به پوست سر، تمام موهای خود را نیز بشویند.
رو به قبله ایستادن در وقت غسل واجب نیست.
شستن پشت و یا هر عضوی از اعضای بدن قبل از نیت غسل و شروع آن، اشکال ندارد.
اگر غسل ترتیبی را بر خلاف ترتیبی که قبلاً گفته شد به جا آورد – چه عمداً باشد و چه از روی فراموشی و چه به سبب ندانستن مسأله – باطل است.

کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدنش آب نرسیده است
غسل ارتماسی بوده: باید دو باره غسل کند، چه جای آن را بداند یا نداند.
غسل ترتیبی بوده
جای آن را نمی داند:
باید دوباره غسل کند.
جای آن را می‌د‌اند:
در طرف چپ است: شستن همان مقداری که شسته نشده کافی است.
در طرف راست است: باید آن مقدار را شسته، بعد طرف چپ را بشوید.
در سر و گردن است: باید آن مقدار را شسته، بعد طرف راست و چپ بدن را بشوید.

غسل جبیره‌یی
غسل جبیره‌یی هم مانند وضوی جبیره‌یی است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: در غسل ترتیبی آیا در استخر و امثال آن می توان داخل آب شد و زیر آب روی بدن با حرکت دست غسل نمود یا خیر ؟

پاسخ: هر قسمتی را که می خواهد غسل بدهد اگر همان قسمت را از آب بیرون بیاورد و به نیت غسل در آب فرو ببرد کافی است .
پرسش: می خواستم بپرسم که اگر در استخر غسل کنیم و مایو به پا داشته باشیم آیا آن غسل صحیح است؟
پاسخ: اشکال ندارد اگر آب به تمام نقاط بدن برسد.
پرسش: آیا در آب استخر و جکوزی می شود غسل کرد ؟
پاسخ: در هر دو مورد غسل اشکال ندارد . استفتائات معظم له .

مسأله ۴۳۰. در غسل ترتیبی انسان باید به نیّت غسل، بنابر احتیاط لازم، اوّل تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید و احتياط مستحب آن است كه اوّل طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید.[۲]

مسأله ۴۳۱. غسل ترتیبی را می‌توان با فرو رفتن در آب هم انجام داد، بنابراین اگر فرد دو بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت بدن، غسل او صحیح است هرچند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت طرف راست و بار سوم به نیّت طرف چپ.

مسأله ۴۳۲. چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش قبل از اینکه آن قسمت را به نیّت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیّت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی‌شود. بنابر این اگر داخل حوض یا استخر آب است و می‌خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است كه از آب بیرون آید یا حداقل محلّی را كه می‌خواهد غسل دهد از داخل آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی داخل آب نماید.

همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بر آن جریان دارد بنابر احتیاط لازم، محلّی را كه می‌خواهد غسل دهد از دوش كنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد و كسی كه این مسأله را نمی‌دانسته و در غسل‌های گذشته آن را مراعات نمی‌كرده، ازآنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌تواند به مجتهد دیگری که از سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کند و اگر وی رعایت این نکته را لازم نمی‌دانست، در این مسأله از او تقلید نماید تا غسل‌ هایی که بدون رعايت اين نكته انجام داده و از این به بعد به اين گونه، انجام می‌دهد، بدون اشکال باشد.

غسل ارتماسی
غسل ارتماسی به دو روش انجام می‌گیرد: «دفعی» و «تدریجی».

مسأله ۴۳۳. در غسل ارتماسی دفعی باید در یک لحظه، آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی لازم نیست كه قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد بلكه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیّت غسل در آب فرو رود، کافی است.

مسأله ۴۳۴. در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیّت غسل، تدریجاً در آب فرو برد طوری که فاصله بین فرو بردن اعضاء زیاد نباشد و موالات در شستن اعضاء رعایت گردد به گونه‌ای که بگویند مشغول انجام غسل ارتماسی است و در این صورت لازم است هر عضو، قبل از غسل دادنِ آن عضو، بیرون آب باشد.

شایان ذکر است در این نوع غسل لازم نیست تمام بدن در یک لحظه زیر آب باشد. بنابر این فرد می‌تواند پس از فرو بردن بعضی از اعضاء به نیّت غسل در آب، آن قسمت را بیرون بیاورد و بعد قسمت دیگری را فروبرد.

مسأله ۴۳۵. اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد كه به مقداری از بدن، آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند باید دوباره غسل كند.

مسأله ۴۳۶. اگر فرد برای غسل ترتیبی وقت ندارد ولی برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی كند.

مسأله ۴۳۷. كسی كه برای حج یا عمره احرام بسته، نباید غسل ارتماسی كند ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی كند، غسلش صحیح است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از توضيح المسائل جامع حضرت آيت الله العظمی سيستاني .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

چگونگی انجام غسل ترتیبی در استخر

پرسش :لطفا بفرمایید چگونه می توان در استخر غسل ترتیبی انجام داد؟
پاسخ :در غسل ترتیبی ( با رعایت استحباب در ترتیب) در استخر و امثال آن، لازم نیست تمام بدن را از آب بیرون آورد و دومرتبه زیر آب رود. کافی است سر و گردن را بیرون آورد و به نیت غسل زیر آب رود و سپس کمی از سمت راست را از آب بیرون آورد و به نیت غسل زیر آب رود و به همین ترتیب سمت چپ را انجام دهد.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مكارم شيرازي .

 

روش انجام غسل ارتماسى

مسأله ۳۷۳ ـ غسل ارتماسى به فرو بردن تمام بدن در آب محقّق مى شود ، و تحقّق غسل ارتماسى در صورتى كه قسمتى از بدن در آب باشد به فرو بردن باقى بدن مورد اشكال است ، و بنابراحتياط واجب به گونه اى باشد كه عرفاً صدق كند كه بدن را دفعةً در آب فرو برده است.

هنگام نيت در غسل ارتماسى

مسأله ۳۷۴ ـ در غسل ارتماسى ، بنابر احتياط بايد هنگام فرو بردن اوّل جزء بدن در آب تا آخر جزء نيّت غسل داشته باشد.

نرسیدن آب به مقدارى از بدن

مسأله ۳۷۵ ـ اگر بعد از غسل ارتماسى بفهمد كه به مقدارى از بدن آب نرسيده است ـ جاى آن را بداند يا نداند ـ بايد دوباره غسل كند.

مورد وجوب غسل ارتماسى

مسأله ۳۷۶ ـ اگر براى غسل ترتيبى وقت ندارد ولى براى ارتماسى وقت دارد بايد غسل ارتماسى كند.

 

نیّت غسل ارتماسی بعد از فرو رفتن در آب
سؤال ۸۹. اگر بعد از اینکه در میان آب استخر قرار گرفتیم، نیّت غسل ارتماسی کرده و بدن را در آب حرکت دهیم غسل صحیح می باشد؟

جواب) در فرض مذکور بنابر احتیاط واجب غسل صحیح نمی باشد و در نیّت غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب از هنگامی که اول جزء بدن را در آب داخل می نمائید تا فرو بردن آخر جزء بدن، باید نیّت غسل داشته باشید.
(منهاج ۲/م ۱۸۴ و ۱۸۵) (رساله/م ۳۷۴)

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سیستانی.

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.