وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف

0

طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف

در نوشتار قبل حکم و تعریف آب مطلق و مضاف گفته شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][احکام آبها]

[ آب مضاف چیز نجس را پاک نمی‌کند]

مسأله 47 آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

[ اگر ذره‌ای نجاست به آب مضاف برسد]

مسأله 48 اگر ذره‌ای نجاست به آب مضاف (1) برسد نجس می‌شود (2)، ولی چنانچه از بالا با فشار روی چیز نجس بریزد (3)، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس و مقداری که بالاتر از آن است پاک می‌باشد (4). مثلًا اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آن چه به دست رسیده نجس و آن چه به دست نرسیده پاک است (5)، و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پایین نجس نمی‌شود (6).

(1) (گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، بهجت:) هر قدر زیاد باشد..

(سیستانی:) اگر چه به مقدار کر باشد..

(2) (صافی:) بلی، نجس شدن آب زیاد غیر متعارف و هر مایع دیگری مثل چاههای نفت محل تأمل است..

(بهجت:) البته در موارد متعارف که احتمال نجس شدن به وسیله ملاقات داده شود..

(3) (فاضل:) چنانچه از بالا روی چیز نجس بریزد..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) چنانچه با فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس است و مقداری که نرسیده است پاک می‌باشد..

(5) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(بهجت:) بلکه در بعضی از موارد که آب مضاف جریان دارد، اگر قسمت آخر آب، نجس شود نجس شدن قسمت اوّل آن خالی از تأمّل نیست، اگر چه سطح اوّل و آخر آب یکی باشد و از بالا به پایین جریان نداشته باشد در صورتی که عرفاً به سبب ملاقات، تأثر و انفعال حاصل نشود؛ بلکه نجس نشدن قسمت اوّل، خالی از وجه نیست.

(6) (گلپایگانی، صافی:) اگر مثل فوّاره از پائین به بالا با فشار بیرون آید پائین، به واسطه نجس شدن بالا، نجس نمی‌شود.

(زنجانی:) مسأله آب مضاف و هر مایع دیگر اگر به قدر کر نباشد اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد، نجس می‌شود و اگر به قدر کر باشد، بنا بر احتیاط از آن اجتناب شود و در هر صورت چنانچه با فشار به چیز نجس برسد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس می‌شود و مقداری که نرسیده پاک می‌باشد، مثلًا اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند، آن چه به دست رسیده نجس، و آن چه به دست نرسیده پاک است.

(مکارم:) مسأله هر گاه آب مضاف با چیز نجسی ملاقات کند نجس می‌شود مگر در سه صورت: اوّل: این که از بالا به پایین بریزد، مثلًا گلاب را از گلابدان روی دست نجسی بریزیم، گلاب‌هایی که در گلابدان است نجس نمی‌شود. دوّم: این که مانند فواره با فشار از پایین به بالا رود در این صورت نیز تنها آن قسمت که با نجس ملاقات کرده نجس می‌شود. سوّم: آن که به قدری زیاد باشد که بگویند نجاست به آن سرایت نکرده، مثل این که استخر بزرگی از آب مضاف باشد و نجس در گوشه‌ای از آن بیفتد یا لوله طولانی از نفت باشد و نجس با یک طرف آن ملاقات کند، در این گونه موارد، بقیه نجس نمی‌شود.

[اگر آب مضاف نجس، طوری با آب کر مخلوط شود]

مسأله 49 اگر آب مضاف نجس، طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود (1) که دیگر آب مضاف به آن نگویند، (2) پاک می‌شود.

(1) (زنجانی:) که به آن آب بدون قید و اضافه گفته شود، پاک می‌گردد.

(2) (بهجت:) بلکه مردم بگویند آب است (بدون ضمیمه کردن کلمه دیگری به آن)..

[ آبی که مطلق بوده]

مسأله 50 آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه (1)، مثل آب مطلق است، یعنی چیز نجس را پاک می‌کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است. و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است، یعنی چیز نجس را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.

(1) (بهجت:) و با مختصر تحقیق و بررسی هم نشود وضع آن را روشن کرد..

(خوئی، تبریزی، زنجانی، سیستانی:) آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حدّ مضاف شدن رسیده یا نه..

(مکارم:) مسأله هر گاه آبی مطلق بوده، شک ّ کنیم مضاف شده یا نه مانند سیلابهایی که نمی‌دانیم به آن آب می گویند یا نه حکم آب مطلق را دارد، یعنی می‌توان چیزهای نجس را با آن شست، و وضو گرفت و غسل کرد، امّا به عکس اگر آبی مضاف بوده شک ّ داریم مطلق شده، حکم آب مضاف را دارد.

[آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف]

مسأله 51 آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست که قبلًا مطلق یا مضاف بوده، نجاست را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است (1) ولی اگر به اندازه کُر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد، حکم به نجس بودن آن نمی‌شود. (2)

(1) (مکارم:) امّا اگر چیز نجسی به آن برسد نجس نمی‌شود. [پایان مسأله]

(2) (خوئی، تبریزی:) چنانچه نجاستی به آن برسد، نجس می‌شود اگر چه به اندازه کُر یا بیشتر باشد.

(سیستانی:) چنانچه نجاستی به آن برسد، و آب کمتر از کر باشد نجس می‌شود و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد بنا بر احتیاط واجب نیز نجس می‌شود.

(زنجانی:) حکم به طهارتش می‌شود.

 [آبی که عین نجاست به آن برسد]

مسأله 52 آبی که عین نجاست، مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد، اگر چه کر یا جاری باشد نجس می‌شود. ولی اگر (1) بو یا رنگ یا مزه آن، به واسطه نجاستی که بیرون آن است (2) عوض شود، مثلًا مرداری که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد نجس نمی‌شود (3).

(1) (سیستانی:) بلکه اگر..

(2) (زنجانی:) و به آن متصل نیست..

(3) (سیستانی:) بنا بر احتیاط لازم نجس می‌شود.

(مکارم:) مسأله هر گاه آبی بر اثر مجاورت و نزدیکی با عین نجس، بوی نجس بگیرد پاک است مگر این که عین نجس به آن برسد، در عین حال اجتناب از آن بهتر است.

[ آبی که عین نجاست در آن ریخته شود]

مسأله 53 آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر داده (1)، چنانچه به کر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن به بارد، یا باد، باران را در آن بریزد (2)، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود و (3) تغییر آن از بین برود پاک می‌شود (4). ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد (5).

(1) (زنجانی:) اگر به خودی خود تغییر آن از بین برود پاک نمی‌شود ولی..

(2) (بهجت:) یا آب باران از ناودان در آن جاری شود و تغییر آن از بین برود، پاک می‌شود و اگر قبل از اتّصال به کر یا جاری یا باریدن باران تغییر از بین برود همین قدر که آب کر یا جاری به آن متّصل شود و یا آب باران به آن برسد پاک می‌شود و لازم نیست با آن مخلوط شود.

(3) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) و در تمام این صُوَر..

(4) (اراکی، تبریزی:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(5) (گلپایگانی، صافی، فاضل:) بنا بر احتیاط واجب باید آب باران (گلپایگانی، صافی: در حال باریدن) یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.

(خوئی، زنجانی:) بنا بر احتیاط مستحب آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوط گردد.

(مکارم:) مسأله هر گاه آبی که بو یا رنگ و یا طعم آن بر اثر نجاست تغییر کرده خود به خود رنگ و بو و طعمش از بین برود پاک نمی‌شود، مگر این که با آب کر یا باران یا جاری مخلوط گردد.

[اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند]

مسأله 54 اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند (1)، و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طوری فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می‌شود، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می‌ریزد پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می‌ریزد، پاک می‌باشد.

این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (اراکی:) آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاک است. [پایان مسأله] (خوئی، سیستانی، تبریزی:) مسأله اگر چیز نجس را در کر یا جاری تطهیر نمایند (خوئی، سیستانی: در شستنی که با آن پاک می‌گردد) آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد، پاک است.

(گلپایگانی، بهجت، صافی:) مسأله اگر چیز نجسی را در آب کر یا جاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می‌ریزد پاک است (بهجت: پاک و پاک کننده است).

(فاضل:) مسأله اگر چیز نجس که نیاز به فشار دادن ندارد را در آب کُر یا جاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاک است، ولی چیزهایی که مثل لباس و فرش بنا بر احتیاط در آب کُر و یا جاری هم نیاز به خارج کردن غساله آن با فشار و مانند آن دارد، بنا بر احتیاط غساله آن نجس است.

(زنجانی:) مسأله اگر چیز نجسی را در آب قلیل آب بکشند، از آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می‌ریزد بنا بر احتیاط باید اجتناب کرد و اگر در غیر آب قلیل آب بکشند آبی که از آن می‌ریزد پاک است.

(نوری:) مسأله آبی که برای پاک کردن شی ء نجس شده استعمال می‌شود و آن را غُساله می‌نامند اگر تطهیر با آب قلیل باشد، نجس است؛ ولی اگر در آب کر یا جاری تطهیر نمایند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد، پاک است.

[آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه]

مسأله 55 آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است (1). و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است (2).

(1) (بهجت:) و پاک کننده نیز هست.. (گلپایگانی، صافی:) محکوم به طهارت است..

(2) (زنجانی:) و آبی که حالت قبلی آن معلوم نیست، پاک است.

(گلپایگانی، صافی:) محکوم به نجاست است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/mPrrTl

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف
 2. آب مطلق و مضاف چیست
 3. فرق آب كر با آب قليل در چيست
 4. آب جاری چیست
 5. احکام آب باران چیست
 6. احکام آب چاه چیست
 7. آب کر چند لیتر است
 8. تعريف آب راكد چيست
 9. اگر قسمتي از آب كر يخ ببندد
 10. احکام آبهاآیت الله خامنه ای
 11. احكام آبها طبق نظر آيت الله سيستاني


کلید: طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف  آفتابه طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.