وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه

شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه

رساله توضيح المسائل نماز

[اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود]

مسأله 1164 اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود (1) یادش بیاید که اذان یا اقامه (2) را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند (3).

 (1) (سیستانی:) اگر پیش از قرائت یا پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود..

(2) (خوئی، گلپایگانی، فاضل، تبریزی، صافی:) اذان و اقامه..

(سیستانی:) اذان و اقامه یا تنها اقامه..

(3) (گلپایگانی:) و امّا اگر فقط اذان را فراموش کرده جایز نیست نماز را بشکند.

(خوئی، تبریزی، صافی:) و هم چنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید که اقامه را فراموش کرده است.

(سیستانی:) بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش بیاید که آنها را فراموش کرده مستحب ّ است برای گفتن آنها نماز را بشکند. (اراکی:) می تواند برای گفتن آنها نماز را بشکند.

(بهجت:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی (770)، صفحه (527).

(زنجانی:) مسأله اگر اذان و اقامه را فراموش کرده باشد و قبل از رکوع یادش بیاید مستحب است نماز را شکسته، اذان و اقامه بگوید و نماز را دوباره بخواند، و اگر بعد از رکوع یادش بیاید بنا بر احتیاط نمی تواند نمازش را بشکند، و اگر تنها اذان را فراموش کرده باشد، در هیچ جای نماز نمی تواند نمازش را بشکند، و اگر تنها اقامه را فراموش کرده باشد، در هر جای نماز باشد می تواند نمازش را بشکند و اقامه گفته، نمازش را دوباره بخواند.

(مکارم:) مسأله اگر پیش از رکوع متوجّه شود اذان و اقامه را فراموش کرده چنانچه وقت وسعت داشته باشد، بهتر است نماز را بشکند و اذان و اقامه را بگوید و دوباره شروع کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

شکستن نماز جهت تدارک اذان و اقامه فراموش شده [شکستن نماز ]

پرسش : اگر اذان و اقامه را فراموش کرده و نماز را شروع نماید آیا می تواند نماز را به هم بزند و اذان و اقامه گفته و دوباره نماز را شروع کند؟
پاسخ : اگر پیش از رکوع رکعت اول متوجّه شود اذان و اقامه را فراموش کرده چنانچه وقت وسعت داشته باشد بهتر است نماز را بشکند و اذان و اقامه را بگوید و دوباره شروع کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامهشکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه  شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه شکستن نماز برای خواندن اذان و اقامه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.