وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ذکر رکوع در نماز چیست

0

ذکر رکوع در نماز چیست

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل نماز 

[ انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است]

مسأله 1028 انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که (1) به قدر سه مرتبه (2) «سُبحان َ اللّه ِ» یا یک مرتبه «سُبحان َ رَبِی َ العَظِیم ِ وَ بِحمدِه ِ» کمتر نباشد.

 (1) (اراکی:) کافی است به شرط آن که..

(2) (فاضل:) ولی باید از سه مرتبه..

(گلپایگانی:) مسأله احتیاط آن است که در رکوع سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربّی العظیم و بحمده» بگوید و سزاوار است به قدر امکان، مراعات این احتیاط بشود اگر چه مطلق ذکر از تحمید و تسبیح و تهلیل کافی است به شرط آن که به قدر سه «سبحان اللّه» مثلًا باشد ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری، گفتن یک «سبحان اللّه» کافی است.

(خوئی، تبریزی:) مسأله بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربّی العظیم و بحمده» بگوید و ظاهر این است که گفتن هر ذکری که به این مقدار باشد کفایت می کند ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یک «سبحان اللّه» کافی است.

(سیستانی:) گر چه گفتن هر ذکری کفایت می کند و بنا بر احتیاط واجب باید به همین مقدار باشد، ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یک «سبحان اللّه» کافی است. و کسی که نمی تواند «سبحان ربی العظیم» را خوب ادا کند باید ذکری دیگر مانند سه بار «سبحان اللّه» را بگوید.

(مکارم:) مسأله در رکوع، واجب است ذکر بگوید؛ ذکر رکوع بنا بر احتیاط واجب سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربّی العظیم و بحمده» است که باید به عربی صحیح گفته شود و مستحب ّ است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه تکرار کند.

(بهجت:) مسأله کافی بودن هر ذکری که خواست بگوید در رکوع خالی از وجه نیست ولی احتیاط مستحب ّ آن است که سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربّی العظیم و بحمده» بگوید.

(صافی:) مسأله احتیاط مستحب آن است که در رکوع، سه مرتبه «سبحان اللّه» یا یک مرتبه «سبحان ربی العظیم و بحمده» بگوید، هر چند ظاهر این است که گفتن هر ذکری که به این مقدار باشد مثل سه مرتبه «اللّه أکبر» کفایت می کند ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یک «سبحان اللّه» کافی است.

(زنجانی:) مسأله لازم است که در حال اختیار سه مرتبه ” ” سُبحان َ اللّه ِ ” یا یک مرتبه ” سُبحان َ رَبِّی َ العَظیم ِ وَ بِحَمدِه ِ ” یا ذکر دیگری به این مقدار بگوید؛ ولی به احتیاط واجب در رکوع ” سُبحان َ رَبِّی َ الأَعلی وَ بِحَمدِه ِ ” نگوید و در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن یک ” سُبحان َ اللّه ِ ” کافی است.

[ ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود]

مسأله 1029 ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود (1) و مستحب است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند.

 این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) ذکر رکوع باید به عربی صحیح گفته شود..

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1028.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نمازکلید: ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست ذکر رکوع در نماز چیست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.