وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دست دادن با نامحرم

نكته: دست دادن با نامحرم حرام است، خواه فاميل باشد خواه نباشد. و خواه مسلمان باشد و يا غير مسلمان .

2

دست دادن با نامحرم

فهرست این نوشتار:

نكته: دست دادن با نامحرم حرام است، خواه فاميل باشد خواه نباشد. و خواه مسلمان باشد و يا غير مسلمان .

 

حكم دست دادن با نامحرم

پرسش 110. حكم دقيق مصافحه و دست دادن با زن نامحرم ـ به ويژه فاميل مثل دختر خاله، دختر عمو و… ـ چيست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم حرام است؛ خواه فاميل باشد و يافاميل و خواه با قصد لذت باشد و يا بدون آن.[1]

پرسش 111. اگر در منطقه اى رسم بر اين باشد كه هنگام برخورد با يكديگر مصافحه مى كنند (حتى زنان با مردان) و ترك اين كار، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب مى شود؛ حكم دست دادن زن و مرد با اين فرض چيست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم جايز نيست و شعائر دينى بايد حفظ شود و با تفهيم حكم شرعى، حمل بر اسائه ادب از بين مى رود.[2]

پرسش 112. دست دادن با زن نامحرم به وسيله دستكش و مانند آن، چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام و خامنه اى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد،  اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب، نبايد دست را بر دست فشار دهند.[3]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم و وحيد: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشكال ندارد.[4]

آيه اللّه  فاضل: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشكال ندارد؛ ولى بهتر است دست را به دست فشار ندهند.[5]

آيه اللّه  نورى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشكال ندارد؛ ولى نبايد دست را به دست فشار دهند.[6]

دست دادن با پيرزن

پرسش 113. آيا دست دادن با زنان كهنسال نامحرم ـ كه دست خود را براى مصافحه دراز مى كنند ـ گناه است؟

همه مراجع (به جز بهجت): آرى، دست دادن با آنان جايز نيست.[7]

آيه اللّه  بهجت: بدون قصد لذت، اشكال ندارد.[8]

دست دادن با محارم

پرسش 114. آيا مى توان با زنان محرم دست داد؟

همه مراجع: آرى، اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشكال ندارد.[9]

دست دادن با غير مسلمان

پرسش 115. دست دادن با زنان غير مسلمان چه حكمى دارد؟

همه مراجع: دست دادن با زنان غير مسلمان هم جايز نيست؛ خواه كافر حربى باشد يا كتابى (مانند يهود و نصارا).[10]

دست دادن با دختر

پرسش 116. آيا دست دادن با دختران نابالغ جايز است؟

همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و مكارم): اگر خوب و بد را مى فهمند، دست دادن با آنان جايز نيست.[11]

آيات عظام تبريزى، سيستانى: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشكال ندارد.[12]

آيه اللّه  مكارم: اگر خوب و بد را مى فهمند، دست دادن با آنان بنابر احتياط واجب جايز نيست.[13]

تماس جنسى با نامحرم

پرسش 109. آيا تماس هاى جنسى با نامحرم ـ غير از دخول ـ حكم زنا را دارد؟

همه مراجع: خير، زنا محسوب نمى شود؛ ولى حرام است.[14]

 • [1]. خامنه اى، استفتاء، س 493؛ تبريزى، استفتائات، س1606؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1660؛ مكارم، امام، نورى و فاضل، تعليقات على العروة، النكاح، م40؛ بهجت، توضيح المسائل، م1934؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، (النكاح)، م16؛ دفتر: وحيد.
 • [2]. خامنه اى، استفتاء، س 515؛ تبريزى، استفتائات، س1606؛ نورى، استفتائات، ج2، س655؛ مكارم، استفتائات، ج1، س818؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1660؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1717؛ بهجت، توضيح المسائل، م1934؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، النكاح، م16؛ امام، تحريرالوسيله، ج2، (النكاح)، م20؛ دفتر: وحيد.
 • [3]. امام، تحريرالوسيلة، ج2، النكاح، م20 و خامنه اى؛ استفتاء، س 479.
 • [4]. تبريزى، استفتائات، س1606؛ مكارم، تعليقات على العروة، النكاح، م40؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، (النكاح)، م16؛ صافى، هدايه العباد، ج2، (النكاح)، م20؛ دفتر: وحيد و بهجت.
 • [5]. فاضل، تعليقات على العروة، ج2، النكاح، م40.
 • [6]. نورى، تعليقات على العروة، النكاح، م40.
 • [7]. تبريزى، صراط النجاة، ج2، س1695 و 1173؛ امام، نورى، فاضل و مكارم، العروة الوثقى، ج2، النكاح، م35؛ دفتر: وحيد، صافى، سيستانى و خامنه اى.
 • [8]. بهجت، توضيح المسائل، م1943.
 • [9]. العروة الوثقى، ج1، الستر و ج2، (النكاح)، م40.
 • [10]. خامنه اى، استفتاء، س 515؛ تبريزى، استفتائات، س1606؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1024؛ سيستانى،sistani.org، دست دادن، س4؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1660؛ بهجت، توضيح المسائل، م1934؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1717؛ امام و نورى، تعليقات على العروة، (النكاح)، م40؛ دفتر: وحيد.
 • [11]. امام، تحريرالوسيلة، ج2، النكاح، م24؛ صافى، هدايه العباد، ج2، (النكاح)، م24؛ نورى، فاضل، تعليقات على العروة، (النكاح)، م35؛ بهجت، توضيح المسائل، م1943؛ دفتر: وحيد و خامنه اى.
 • [12]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، النكاح، م23؛ تبريزى، التعلقه على منهاج الصالحين، ج2، م1232.
 • [13]. دفتر: مكارم.
 •  [14]. العروة الوثقى، ج2، المحرمات بالمصاهرة، م33.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

حکم تماس بدنى با اهل کتاب

س: آيا دست دادن يا تماس بدنى با اهل کتاب حرام است؟ 
ج) دست دادن و تماس بدنى مرد با زن نامحرم حرام است اگرچه از اهل کتاب باشد، و دست دادن مرد مسلمان با مردى ديگر هر چند که از اهل کتاب است مانع ندارد.استفتائات جديد.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 124. در منطقه ما رسم بر این است که گاه زن عمو دست پسر برادر شوهر خود را مى گیرد و او را مى بوسد، یا زن برادر و خواهر زن نیز خود را با برادر شوهر و شوهر خواهر محرم حساب مى کنند، و یا دست دادن، خصوصاً بوسیدن سر و دست به هنگام بازگشت از سفر و ایام عید شدیداً رایج و مرسوم گردیده، و هر چه تذکر داده مى شود نمى پذیرند، بلکه گاه ناراحت مى شوند، تکلیف ما چیست؟ اگر موجب قطع صله رحم شود چه حکمى دارد؟

جواب: این گونه کارها حرام و خلاف شرع است، و نتیجه ناآگاهى بعضى از مردم مى باشد. وظیفه شما آن است که با زبان خوش امر به معروف و نهى از منکر کنید، و اگر صله رحم بدون آن میسّر نیست، صله رحم را ترک کنید.

سؤال 125. در محیطهاى دانشگاهى فرانسه، هنگام برخورد با اساتید مرد، یا دانشجویان پسر، ناگزیر به مصافحه هستیم، و گرنه حمل بر اسائه ادب دانشجویان مسلمان مى شود، در این صورت مصافحه با مردان غیر مسلمان چه صورت دارد؟

جواب: وظیفه شرعى شما دست ندادن است، و باید این فرهنگ اسلامى را به آنها فهماند تا حمل بر اسائه ادب نشود.

سؤال 120. آیا در حکم تماس بدن مرد و زن نامحرم، فرقى بین مسلمان و غیر مسلمان مى باشد؟

جواب: فرقى نیست، هر دو حرام است.

سؤال 121. دست دادن با غیر مسلمان چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که جنس مخالف نباشد اشکالى ندارد، و اگر رطوبت سرایت کننده اى در دست باشد، احتیاطاً بعداً دست ها را بشوید; ولى با جنس مخالف جایز نیست.

سؤال 122. دست دادن زن با مرد نامحرم با دستکش چه حکمى دارد؟

جواب: بهتر ترک این کار است; مگر در موارد ضرورت.

سؤال 123. آیا دست دادن با نامحرم از روى لباس اشکال دارد؟

جواب: تماس از روى لباس بدون قصد تلذّذ و ریبه اشکالى ندارد.

 > احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 6. دست دادن با نامحرم

دست دادن با نامحرم از باب ضرورت 

پرسش :دست دادن زنان غیرمسلمان با مردان و بلعکس در اروپا هنگام ملاقات ویا مراسم های رسمی ویا غیر رسمی و روزمره اعم از دکتر رفتن با همسایه و…. بعنوان احترام به یگدیگر محسوب شده و امری متداول و مبادی آداب و نشانه نزاکت بشمار می آید، که رعایت این مهم در نوع نگاه و تداوم مراودات اجتماعی بسیار حایز اهمیت بوده و تاثیری بسزا دارد واز دیگر سو نیز عدم رعایت آن علاوه بر ایجاد ضرر و زیان مادی با توجه به این امر که ما شیعیان خلاف این امر عمل می نماییم موجبات وهن و توهین به فرد مقابل را فراهم و خود را بعنوان یک شیعه مسلمان فردی بی ادب و بی توجه به موازین عرفی و اخلاقی معرفی مینماییم وهمچنین موجب وهن به شیعه، اسلام و دین را فراهم مینماییم . تاثیر منفی این رویه تا به ان اندازه است که حتی علاوه بر ناراحتی شدید فرد مقابل دربرخی مواقع موجب به گریه افتادن فرد خصوصا دربانوان گردیده چرا که این نوع برخورد را شدیدا تبعیض آمیز میدانند و درمواقع زیادی نیز فرض بر همجنس بازبودن چنین فردی میدانند .لازم به توضیح است که برای حقیر این موضوع به کرات رخ داده و علاوه بر توضیح با زبان لکن متاسفانه این مشکل کماکان بقوت خود باقی است . لذا از آن مرجع محترم کمال تشکر را دارم چنانچه راه حلی در این خصوص ارایه فرمایند واگر همچنان برحرمت آن تاکید دارند موجب امتنان است دقیقا علل شرعیه و فقهی و قرآنی و سنت و معصومین (علیهم السلام) را ذکر نمایند. باتشکر

پاسخ :دست دادن با زن نامحرم جایز نیست و اگر آنها را با فرهنگ اسلام آشنا کنیم مشکل حل خواهد شد ولی اگر واقعاً در جایی ضرورت قطعی حاصل شود، از باب ضرورت و به مقدار ضرورت مانعی ندارد.

دست دادن زن و مرد نامحرم 

پرسش :دست دادن زن و مرد نامحرم با یکدیگر چه حکمی دارد ؟ آیا حدیثی در این رابطه است؟

پاسخ :این کار به اتفاق تمام علمای اسلام حرام است و از ضروریات دین شمرده می شود و احادیث متعددی در مورد آن در کتاب وسایل الشیعه، ج 14، ص 151 وجود دارد.

سؤال ـ تماسّ زن با مرد نامحرم درموقع پول دادن، یا مبادله شىء، و یا تماسّ بدنى در معابر، یا نشستن کنار مرد نامحرم در وسیله نقلیّه، چه حکمى دارد؟
جواب : اگر دستها در موقع پول دادن و مبادله اشیاء، با هم تماس پیدا کند حرام است؛ ولى تماسّ بدنها از روى لباس در وسایل نقلیّه یا مکانهاى پر ازدحام اشکالى ندارد؛ مگر این که مفسده خاصّى بر آن مترتّب شود.

سؤال ـ در محیط‌هاى دانشگاهى فرانسه، هنگام برخورد با اساتید مرد، یا دانشجویان پسر، ناگزیر به مصافحه هستیم، و گرنه حمل بر اسائه ادب دانشجویان 
مسلمان مى‌شود، در این صورت مصافحه با مردان غیر مسلمان چه صورت دارد؟
جواب : وظیفه شرعى شما دست ندادن است، و باید این فرهنگ اسلامى را به آنها فهماند تا حمل بر اسائه ادب نشود.
سؤال ـ دست دادن زن با مرد نامحرم با دستکش چه حکمى دارد؟
جواب : بهتر ترک این کار است؛ مگر در موارد ضرورت.  > احکام بانوان (جدید) >  احکام لمس،آيت الله مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

دست دادن

۲پرسش: آیا دست دادن با زنان کافر فی ذاته حرام است؟

پاسخ: حرام است.
 

۳پرسش: دخترم برای رشته پزشکی مجبور به دست دادن به مرد نا محرم است آیا اشکال دارد؟

پاسخ: جایز نیست مگر به حد ضرورت برسد.
 

۴پرسش: حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی و یا قطع رابطه فامیلی گردد و یا اعتراض والدین را به همراه داشته باشد ؟

پاسخ: دست دادن با نامحرم جایز نیست و اگر حائلی باشد مانعی ندارد .
 

۵پرسش: چنانچه دست مرطوب باشد می توان با کافر یا اهل کتاب دست داد ؟

پاسخ: اگر یقین کردید نجس است یا آن شخص کافر غیر کتابی است برای نماز دست خود را بشویید .
 

۶پرسش: آیا دست دادن از روی اجبار با زن غیر مسلمان خارجی و بدون قصد لذت ایراد دارد یا خیر در حالی که هیچ لذتی به وجود نیاید ؟

پاسخ: با وجود حاجب مثل دستکش مانعی ندارد .استفتائات آيت الله سيستاني.

 

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=24813

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. محمدرضا فتوحی می گوید

  با سلام در مورد نمازقضا سوال داشتم اگر من دیشب نماز مغرب و عشایم و فرداش نماز صبح قضا شده باشد. هنگام ظهر بایدترتیب نماز چگونه باشد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر بواهید قضا کنید باید حتما اول نماز مغرب بعد عشا را قضا کنید.
   نماز صبح هم اختیارش باشماست که قبل یا بعد از آنها قضا کنید. رعایت ترتیب در این سوال که پرسیده اید فقط بین مغرب و عشا است.
   وفقکم الله لکل الخیر