وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

داروهای گیاهی معالج بیماریهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

0

داروهای گیاهی معالج بیماریهای دهان، حلق ، لثه و دندانها

داروهای معالج بیماریهای دهان ، حلق ، لثه و دندانها

     Drugs recommended for disorders of mouth : Aphtha , Pyorrhoea , toothache
  نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي
  نسخه هاي مركبنسخه شماره 1- دارو جهت رویانیدن ( ترمیم ) لثه

دم الاخوین ( خون سیاوش )                   یک قسمت

گزمازوج                                              یک قسمت

میوه سرو                                            یک قسمت

کندر                                                  یک قسمت

اقاقیا                                                  یک قسمت

گل سرخ                                            یک قسمت

گلنار                                               سه قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواک خوب مالش دهید .

توجه : این فرآورده علاوه بر این جهت رویانیدن گوشت بن دندان و رفع بدبویی دهان ینز توصیه می شود.

 

نسخه شماره 2- داروی ضد درد دندان و لثه

سعد کوفی                یک قسمت

گل سرخ                   یک قسمت

میوه مورد                یک قسمت

گلنار                       یک قسمت

سماق                    سه قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواک خوب مالش دهید .

توجه : علاوه بر این موافق اکثر  مزاجها بوده و در تسکین درد و رفع خونریزی دهان و لثه و رویانیدن گوشت لثه و زخمهای دهان نیز مفید می باشد .

 

نسخه شماره 3- داروی جهت محکم كردن دندان

هلیله زرد               یک قسمت

بلیله                     یک قسمت

آمله                     یک قسمت

گل سرخ               یک قسمت

اقاقیا                  سه قسمت

گلنار                   یک قسمت

عاقر قرحا             یک قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک كرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسیله مسواک خوب مالش دهید .

توجه : این فرآورده علاوه بر این جهت محکم كردن دندانها و جلوگیری از خونریبی لثه و خوشبو كردن دهان نیز توصیه شده است .

 

نسخه شماره 4-دارو جهت جوش زدن دهان ( برفک و غیره )

فلوس                یک قسمت

تخم گشنیز          یک قسمت

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و الک كرده و در یک لیوان آب جوش به مدت 5 دقیقه بجوشانید سپس آنرا صاف كرده بصورت مزمزه و چرخانیدن در داخل دهان غرغره نمائید .

 

نسخه شماره 5- دارو برای رفع جوش دهان

انجیر خشک                یک قسمت

سیب                         یک قسمت

اکلیل الملک                یک قسمت

بابونه                         یک قسمت

آب                          مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانیده بصورت مزمزه ( چرخانیدن  در داخل دهان ) مصرف کنید .

 

نسخه شماره 6-دارو جهت محکم كردن دندانها

سنبل الطیب                   یک قسمت

میوه سرو                     یک قسمت

عاقرقرحا                       یک قسمت

مازوج                         یک قسمت

آب                           مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانیده بصورت مزمزه  مصرف کنید .

 

نسخه شماره 7- دارو جهت تسکین درد دندانها

خریق سفید             یک قسمت

عاقرقرحا                  یک قسمت

نعناع                      یک قسمت

آب                         مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانیده  صاف كرده و بصورت نیم گرم مزمزه  مصرف کنید .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت تسکین در د دندان

عاقر قرحا              یک قسمت

برگ نعناع              یک قسمت

گلنار                   یک قسمت

سرکه                 مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را در سرکه جوشانیده و سپس حاصل را صاف و  مزمزه  مصرف کنید .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو

گلنار                         یک قسمت

غنچه گل سرخ           یک قسمت

برگ مریم گلی          یک قسمت

عصاره شیرین بیان     یک قسمت

آب                         مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را ( بجز عصاره ریشه شیرین بیان ) با هم در آب جوشانیده و صاف کنید . سپس عصاره شیرین بیان را در جوشانده صاف شده حل كرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال کنید .
  نسخه هاي تك دارويينسخه شماره 1 –  دارو  جهت دندان درد                        دارو : تخم گشنیز ( Coriandrum sativum)

مقدر مصرف :0/5 تا 1  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2 –  دارو جهت درمان جوشهای دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان

                       دارو : توت سیاه  ( Morus nigra )

روش و مقدر مصرف : شیره توت سیاه را یا بصورت خشک شده یا تازه شیره آنرا روزی چند مرتبه در دهان برای مدت چند دقیقه نگاه درید .

نسخه شماره 3 –  دارو جهت درمان جوشهای دهان ( آفت )            دارو : برگ گردو  ( Juglance regia )

روش و مقدر مصرف : پنج گرم برگ گردو را در یک فنجان آبجوش ریخته ، مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده و روزی 3 بار دهان را با آن بشوئید .

نسخه شماره 4 –  دارو جهت رفع بوی بد دهان              دارو : ریشه و ریزم زنجفیل  ( Zingiber officinalis)

مقدر مصرف :3  تا 5  گرم

  طرز تهیه و استعمال  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار دهان را با آن بشوئید .

نسخه شماره 5 –  دارو جهت رفع بوی بد دهان                      دارو : برگ بادرنجبويه   ( Melissa officinalis)

 طرز تهیه و استعمال  :  مقدر ده گرم برگ بادرنجبويه را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روزی سه بار دهان را با آن بشوئید .

نسخه شماره 6 – دارو جهت خونریزی لثه و تقویت لثه                  دارو : برگ زیتون  ( Olea europea)

 طرز تهیه و استعمال  :  مقدر ده گرم برگ زیتون را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف كرده روزی سه بار دهان را با آن بشوئید . علاوه بر این از روغن زیتون روزی چند بار بصورت مالش در دهان استفاده کنید .

نسخه شماره 7 – دارو جهت درمان آبسه دندان                        دارو : سیر ( Allium sativum)

 طرز تهیه و استعمال  :   کمی سیر پخته را با شیر مخلوط موده و بصورت خمیر دارورید و روزی 2 تا 3 مرتبه بر محل آبسه قرار دهید .

نسخه شماره 8 – دارو جهت رفع بوی بد دهان             دارو :  گل بابونه اصلی  ( Matricaria  chamomilla )

مقدر مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهیه  :  مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  روزی سه بار دهان را با آن شستشو دهید .

نسخه شماره 9 – دارو جهت پیشگیری از پیشرفت پوسیدگی دندان      دارو :  فلفل سیاه  ( Black piper)

روش مصرف : کمی از پودر فلفل را به محل پوسیدگی دندانها بمالید .

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.