وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

داروهای گیاهی معالج بواسیر يا هموروييد

داروهای گیاهی معالج بواسیر يا هموروييد

داروهای معالج بواسیر يا هموروييد            Drugs used to treat Hemorrhoids
نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي
نسخه هاي مركبنسخه شماره ۱- دارو جهت واسیر

پوست سیا توسه           یک قسمت

گیاه بومادران                یک قسمت

ریشه شیرین بیان          یک قسمت

میوه رازیانه                  یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید  تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره ۲- دارو جهت بواسیر

گیاه فرنجمشک             سه قسمت

گیاه بومادران                سه قسمت

گل همیشه بهار             پنج قسمت

برگ سنا                       ده قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید  تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره ۳- دارو جهت بواسیر

ریشه گل قاصدک          دو قسمت

ریشه کاسنی              یک قسمت

ریشه زرشک              دو قسمت

ریشه شیرین بیان        پنج قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری زردوی فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید  تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده  و روزی دو بار هر بار یک فنجان میل کنید  .

 

نسخه شماره ۴- دارو جهت بواسیر

هلیله کابلی                  ۳۰ گرم

هلیله سیاه                   ۳۰ گرم

بلیله                            ۳۰ گرم

آمله                            ۳۰ گرم

مقل ارزق                     ۳۰ گرم

عسل                         ۶۵۰ گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دانه ها را کوبیده با عسل مخلوط كرده و بصورت حب ( به اندازه یک نخود )  دارورید روزی ۶ حب هر بار دو حب یک ساعت بعد از غذا میل کنید .

 

نسخه شماره ۵- دارو جهت بواسیر

هلیله کابلی                 ۳۰ گرم

بلیله                            ۳۰ گرم

مقل ارزق                    ۱۰۰ گرم

عسل                         ۵۰۰ گرم

روغن بادام شیرین        ۱۰۰ گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقل ارزق را در آب گرم حل كرده و با عسل مخلوط کنید . سپس داروهای دیگر را کوبیده و الک كرده و توسط روغن بادام  شیرین چرب نموده و در خاتمه با عسل و مقل ارزق مخلوط كرده و روزانه ۱۵ گرم میل کنید .

 

نسخه شماره ۶- دارو جهت بواسیر

مقل ارزق               ۱۰۰ گرم

فلوس خیار شنبر      ۱۰۰ گرم

هلیله کابلی           ۵۰گرم

بلیله                     ۳۰ گرم

آمله                       ۳۰گرم

افتیمون                  ۳۰ گرم

اسطوخودوس         ۳۰ گرم

عسل                  ۱۰۰۰ گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

مقل ارزق و فلوس خیار شنبر را در آب گرم حل كرده و سپس بقیه داروها را کوبیده و الک كرده و با روغن بادام شیرین چرب نموده و در خاتمه تمامی داروها را با عسل مخلوط كرده و روزانه به مقدر ۱۰تا ۱۵ گرم میل کنید .

 

نسخه شماره ۷- داروی ضد خونریزی

مر (مرمکی )               یک قسمت

اقاقیا                          یک قسمت

بذرالبنج                     یک قسمت

صمغ عربی                 یک قسمت

برنج بوداده شده          یک قسمت

آب برگ مورد              مقدر کافی

طرز تهیه و روش استعمال :

داروها را کوبیده و با آب مورد مخلوط و بصورت شیاف درآورده سپس این شیاف را جهت قطع خون مقعد که خواه از بواسیر و خواه از اسهال باشد مورد استفاده قرار می دهند .
نسخه هاي تك دارويينسخه شماره ۱- دارو ی ضد دردهای بواسیر

دارو : برگ بارهنگ ( Plantago major)

مقدر مصرف :  بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره ۲-

دارو : هلیله کابلی  ( Terminalia chebula)

مقدر مصرف :  ۵ گرم  ( یک قاشق مربا خوری )

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد روزی ۲ مرتبه با مقدری آب گرم یا شیر میل کنید .

نسخه شماره ۳- داروی ضد معالج بواسیر

دارو : روغن زیتون ( Olea europea)

مقدر و روش مصرف : ۵۰ گرم روزی سه مرتبه هر مرتبه دو قاشق غذا خوری بعد از هر غذا میل کنید .

نسخه شماره ۴-

دارو : تمام گیاه شاهتره  ( Fumaria species)

مقدر و روش مصرف :  بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره ۵-

دارو : تخم شنبلیله  ( Trigonella foenum – graecum)

مقدر و روش مصرف :  به مقدر ۶۰ تا ۱۲۰ گرم تخم نیمکوب شنبلیله را در چهار تا پنج لیوان آب جوش ریخته ، مدت ۵ دقیقه آنرا بجوشانید و پس از صاف كردن و ولرم شدن آنرا به بیمار تنقیه کنید .

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.