وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خروج زن از خانه طبق نظر مراجع

پرسش. آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شود؟

8

خروج زن از خانه طبق نظر مراجع

فهرست این نوشتار:

خروج زن از خانه طبق نظر مراجع

1-در نوشتار قبل پيرامون چرایی عدم خروج زن بدون اجازه شوهر مطالبي مطرح شد، لذا در تكميل اين بحث حتما از «اينجا» مطالعه نماييد.

2- خروج زن از منزل در عقد موقت را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

[ خروج از منزل بدون اجازه شوهر]

مسأله 2412 زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی (1) که او می‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند. و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است (2) و اگر تهیّه نکند، چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.

(1) (نوری): برای هر کامیابی جنسی.. (فاضل): برای هر لذّت متعارفی..

(2) (اراکی): تهیه غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر او بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند به تفصیلی که در کتب مفصل ذکر شده مدیون زن است.

(گلپایگانی)، (صافی): تهیه غذا و لباس و منزل او بر شوهر واجب است..

(خوئی)، (تبریزی): مسأله زنی که عقد دائمی شده احتیاط در آن است که بدون اجازه شوهر برای کارهای جزئی نیز از خانه بیرون نرود هر چند با حق ّ شوهر منافات نداشته باشد و باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و تهیه غذا و لباس و منزل زن ((خوئی): ما دامی که بدون عذر از منزل او بیرون نرفته) بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.

(سیستانی): مسأله زنی که عقد دائم شده حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود هر چند با حق ّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند یا ماندن در خانه برای او حرجی باشد یا مسکن مناسب او نباشد و باید خود را برای لذّتهای جنسی که حق ّ همسر است هر وقت که او می‌خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و تهیه غذا و لباس و منزل زن و تهیه احتیاجاتش بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و با او بدون وجه شرعی، تندی و خشونت نکند.

(مکارم): مسأله زنی که عقد دائم شده بنا بر احتیاط نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، یا کاری در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظی باشد و یا از قرائن معلوم شود که او راضی است) و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند؛ بر شوهر نیز واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم دیگر را مطابق معمول برای او تهیّه کند (حتی هزینه طبیب و دارو و مانند آن) و اگر تهیّه نکند بنا بر احتیاط بدهکار او خواهد بود، خواه توانایی داشته باشد یا نه.

(زنجانی): مسأله زنی که عقد دائمی شده نباید بی عذر شرعی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی که او می‌خواهد و عذر شرعی برای زن در اجتناب آن نیست، تسلیم نماید و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیه غذا و لباس و منزل و سایر لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است، و اگر تهیّه نکند؛ چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است.

[نشوز زن و مهریه]

مسأله 2413 اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند (1) گناه کار است و حق ّ غذا و لباس و منزل (2) و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمی‌رود.

(1) (خوئی)، (تبریزی): حق ّ همخوابی ندارد و گناه کار است و مشهور فرموده‌اند که حق ّ غذا و لباس و منزل نیز ندارد. ولی این حکم مادامی که زن نزد شوهر است محل ّ اشکال است. و امّا مهر او، بدون اشکال از بین نمی‌رود.

(زنجانی): بدون عذر شرعی اطاعت شوهر نکند..

(2) (زنجانی): و سایر لوازم..

(سیستانی): مسأله اگر زن به وظائف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند، حق ّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او بماند و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواسته‌های جنسی مشروع او سرباز زند بنا بر احتیاط واجب نفقه‌اش ساقط نمی‌شود، و امّا مهر او با عدم تمکین، به هیچ وجه ساقط نمی‌شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

خروج زن با اجازه

پرسش 69 . آيا زن مى تواند بدون اجازه شوهر، از منزل خارج شود؟

همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): خير، بيرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جايز نيست؛ مگر اينكه براى واجب شرعى باشد و يا ضرورتى ايجاب كند.[138]

آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب بيرون رفتن از منزل، بدون اجازه شوهر جايز نيست؛ مگر اينكه براى واجب شرعى باشد يا ضرورتى ايجاب كند.[139]

تبصره. هر چند در كلام برخى از مراجع تقليد، استثناى بالا بيان نشده است؛  ولى بى شك آن را قبول دارند.

خروج از منزل

پرسش 70 . در جايى كه بيرون رفتن زن با حق شوهر منافات نداشته باشد  (مانند اينكه شوهر سر كار است)، آيا باز اجازه او لازم است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): آرى، اجازه شوهر در اين فرض نيز لازم است.[140]

آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب، در اين فرض نيز اجازه شوهر  لازم است.[141]

اجبار زن

پرسش 71 . اگر شوهر از روى لجاجت و انتقام گيرى از زن، اجازه بيرون رفتن به او ندهد، آيا اطاعت از او واجب است؟ 

همه مراجع: هر چند انتقام گيرى و اذيت كردن از سوى مرد، بر خلاف اخلاق اسلامى است؛ ولى اگر به هر جهت اجازه ندهد، زن بايد اطاعت كند.[142]

شرط اجازه خروج

پرسش 72 . آيا زن مى تواند در عقد شرط كند كه شوهر بر او ولايت نداشته باشد  و بدون اجازه او از خانه بيرون رود؟

همه مراجع: خير، اين شرط نافذ نيست.[143]

پرسش 73 . آيا زن در ضمن عقد مى تواند شرط كند كه شوهر پس از عقد، اجازه خروج از منزل را به عهده او بگذارد؟

آيات عظام امام و بهجت: خير، نمى تواند چنين شرطى كند و اين شرط باطل است.[144]

آيات عظام تبريزى و سيستانى: نمى تواند چنين شرطى كند؛ ولى مى تواند شرط  كند كه شوهر بعد از ازدواج، اجازه بيرون رفتن از منزل را به او بدهد.[145]

اجازه غيابى

پرسش 74 . اگر كسى به شوهرش دسترسى ندارد، براى مسافرت و بيرون رفتن از  منزل چه بايد بكند؟

همه مراجع: تنها براى كارهاى واجب و ضرورى زندگى، مى تواند بيرون برود؛  مگر اينكه اطمينان داشته باشد شوهرش با رفتن او مخالف نيست.[146]

اجازه خروج و مهريه

پرسش 75 . چنانچه مرد مهريه زن را به هر علتى نپردازد، آيا براى خروج از منزل  نياز به اذن شوهر است؟

همه مراجع (به جز تبريزى و مكارم): آرى، بايد از شوهر اجازه بگيرد.[147]

آيات عظام تبريزى و مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از شوهر اجازه  بگيرد.[148]

رضايت شوهر

پرسش 76 . آيا همين اندازه كه زن بداند شوهرش براى بيرون رفتن از منزل  راضى است، كفايت مى كند، يا اينكه بايد از او اجازه بگيرد؟

همه مراجع: اگر مى داند كه شوهر راضى است، كفايت مى كند و اجازه گرفتن لازم نيست.[149]

محدوده اجازه

پرسش 77 . اگر خانمى از شوهرش اجازه گرفت كه به محلى برود، آيا مى تواند از  آنجا به محل ديگرى (مانند خانه پدر و مادر و..) نيز برود؟

همه مراجع: به همان اندازه كه اجازه داده، بايد عمل كند و نسبت به محل ديگر،  بايد رضايت شوهر احراز گردد.[150]

اهداى خون

پرسش 93 . آيا اهداى خون نياز به اجازه شوهر دارد؟

همه مراجع: در اهداى خون اجازه شوهر لازم نيست؛ ولى براى بيرون رفتن از منزل اجازه او شرط است.[183]

 

اجازه عكس گرفتن

پرسش 94 . آيا جايز است زن در جشن هاى عروسى، بدون اجازه شوهرش عكس بيندازد؟

همه مراجع: اگر عكس گيرنده زن و يا محرم باشد و ظاهر كننده او را نشناسد و باعث مفسده نيز نباشد، عكس انداختن اشكال ندارد و اجازه شوهر در اينجا لازم نيست.[184]

 • [138]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1625 و 1628 و 1634 ؛ صافى، توضيح المسائل، م 2421 ؛ امام،  استفتائات، ج3، حقوق زوجيت، س 16 ؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 18 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2476 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2408 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 337 و 338.
 • [139]. تبريزى، استفتائات، س 1454 و توضيح المسائل، م 2421 ؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 963.
 • [140]. توضيح المسائل مراجع، م 2412 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 337 و 338. وحيد،  منهاج الصالحين، ج 3، م 1407 و نورى، استفتائات، ج 2، س 675.
 • [141]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1407 و مكارم، استفتائات، ج 2، س 964.
 • [142]. فاضل، جامع المسائل، ج1، س1626؛ امام، استفتائات، ج 3، حقوق زوجيت، س 10 و دفتر:  همه مراجع.
 • [143]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، فى الشروط، م 2 و دفتر: بهجت.
 • [144]. امام، تحريرالوسيلة، ج 2، فى الشروط المذكوره فى عقد النكاح، م 2 و دفتر: بهجت.
 • [145]. تبريزى، استفتائات، س 1467.
 • [146]. صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1333 ؛ دفتر: همه مراجع.
 • [147]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1665 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س635 ؛ دفتر: همه مراجع.
 • [148]. دفتر: تبريزى و مكارم.
 • [149]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1635 ؛ بهجت، توضيح المسائل، متفرقه، م 18 ؛ مكارم،  توضيح المسائل، م 2062 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 687 و دفتر: همه مراجع.
 • [150]. امام، استفتائات، ج 3، حقوق زوجيت، س 19 ؛ تبريزى، استفتائات، س 1453 ؛ فاضل، جامع المسائل،  ج 1، س 1634 ؛ دفتر: همه مراجع.
 • [183]. دفتر: همه مراجع.[184]. خامنه اى، اجوبة الاستفتائات،  س1188 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1732 و 1730 ؛ مكارم،  استفتائات، ج1، س798 و 838 ؛ امام، استفتائات، ج3، احكام حجاب، س15 ؛ دفتر: نورى، بهجت، سيستانى، تبريزى، وحيد و صافى.(احكام روابط زن و شوهر، پرسمان). 

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

س 1174. زن شوهرداری در عروسی‌ها بدون اطلاع شوهرش در برابر بیگانگان می ‏رقصد و این عمل را چندین بار تکرار کرده و امر به معروف و نهی از منکر شوهرش در او اثر نمی ‏کند، تکلیف چیست؟

ج. رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏ نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى‏ گردد. 

شرط خروج زن از منزل در ضمن عقد نکاح

سؤال: آیا زن در ضمن عقد نکاح می تواند شرط کند اجازۀ خروج از خانه به دست خودش باشد؟

 جواب: اگر شرط کند که به طور کلی خروج از منزل به دست خودش باشد، این شرط باطل است، ولی اگر شرط کند که برای برخی از کارهای مجاز مثل رفتن به محل کار، بدون اجازه خارج شود، اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

اطاعت نکردن از شوهر در غیر واجبات و مستحبات 

پرسش : آیا اطاعت نکردن زن از شوهر در غیر مسائل واجب و مستحب، حرام است؟
پاسخ : اطاعت زن از شوهر مربوط به حقوق زناشویی و بیرون رفتن از منزل است، در کارهای دیگر اطاعت بر او واجب نیست هر چند بهتر است زن و مرد در تمام مسایل با هم تفاهم داشته باشند.

انجام فعالیت های خارج از منزل بدون اطلاع شوهر

پرسش : آیا زن می تواند بدون کسب اجازه از همسرش از منزل خارج و با افراد یا خانواده هایی رفت و آمد داشته باشد و یا در جلسات مذهبی شرکت کند؟
پاسخ : باید با رضایت همسرش باشد.

خروج از منزل بدون اذن شوهر

پرسش : آیا زن اجازه دارد بدون اذن و اجازه شوهرش به سر کار برود و اگر رفت مال بدست آمده چه صورتی دارد.
ضمنا آیا زن میتواند از نظر شرعی بدون اجازه شوهرش از منزل خارج شده و به بهانه دیدار با خانواده اش منزل را ترک کند.
اگر زنی که در دادگاه محکوم به تمکین شده تمکین نکند و از شوهرش متابعت ننماید میتواند به بهانه زیارت مستحبی به سفر برود؟
پاسخ : از قضیّه شخصیّه اطلاعی نداریم ولی بطور کلّی اگر زن قرار دادی با شوهر در موقع عقد نکاح راجع به کار در خارج منزل نداشته باشد نمی تواند این کار را انجام دهد و رفتن به زیارت مستحب برای او بدون موافقت شوهر جایز نیست ولی درآمدی که از کار خود پیدا می کند مال اوست.

خروج از منزل جهت فعالیت های اقتصادی و سیاسی

پرسش : آیا زن بدون رضایت شوهر می تواند برای فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از منزل خارج شود؟
پاسخ : جایز نیست ولی اگر زن در عقد ازدواج چنین حقی را برای خود قایل شده باشد اشکالی ندارد .

حکم نفقه در صورت خروج از منزل بدون رضایت شوهر

پرسش : لطفاً به سوالات زیر پیرامون محدوده ی اطلاعت زوجه پاسخ دهید:
الف) آیا زوجه بدون رضایت زوج حقّ خروج از منزل را دارد؟
ب) در صورت ترک منزل با وجود عدم رضایت زوج و تقاضای مکرر بازگشت و عدم تمکین مشارالیها، آیا شرایط ناشزه بر روی محقّق می گردد؟
ج) در شرایط فوق، آیا زوجه استحقاق دریافت نفقه را دارد؟
پاسخ : الف) بنابر احتیاط واجب باید اجازه بگیرد مگر برای کارهای واجب شرعی یا ضروری زندگی.
ب) چنین زنی ناشزهاست.
ج) قدر مسلّم از نشوز و عدم تمکین که موجب سلب حقّ نفقه می شود عدم تمکین در برابر تمتّعات جنسی است؛ بنابراین نفقه در فرض بالا یعنی خروج از منزل، ساقط نمی شود (بنابر احتیاط واجب).

فعالیت در امور مسجد بدون کسب اجازه از شوهر

پرسش : آیا زنان می توانند بدون اجازه و رضایت همسران خویش که افرادی مومن و متدین می باشند در مسجد فعالیت نمایند به طوری که کاملاً امورات یک مسجد را به دست گیرند در حالی که این عمل موجب اختلاف در بین اعضای خانواده می شود؟
پاسخ : بدون اجازه همسر جایز نیست؛ ولی رفتن به مسجد برای فراگرفتن احکام و معارف دین جایز است.

مواردی که اطاعت از شوهر واجب نیست

پرسش : در چه مواردی اطاعت از شوهر واجب نیست؟
پاسخ : در مواردی اطاعت از شوهر لازم نیست که با انجام اموری مانند واجبات (حج واجب، صله رحم نسبت به پدر و مادر و برادر و خواهر و امثال آن به مقدار لازم)، فراگرفتن احکام اسلام مانند رفتن به مسجد و امثال آن، تهیه اجناس ضروری منزل در حالی که مجبور باشد، شرکت در انتخابات و راهپیمایی های ضروری و همچنین در مورد مراجعه به طبیب مخالفت کند.استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: خواهشمند است توضیح دهید که آیا اجازه شوهر برای کار کردن زن لازم است یا خیر ؟

پاسخ: اگر قبل از ازدواج قرار داد کارمندی بسته باشد یا با شوهر شرط کرده باشد که کار کردن مجاز باشد شوهر نمی تواند مانع شود در غیر اینصورت برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر دارد واما اگر کار در خانه انجام دهد وبا حقوق شوهر منافات نداشته باشد نمی تواند مانع شود .

پرسش: آیا زن می تواند در قبال کار در منزل پول دریافت کند؟

پاسخ: می تواند.

پرسش: اطاعت زن از شوهر در چه مواردی واجب است؟

پاسخ: تمکین خود برای شوهر واجب است وخارج شدن زن از منزل با اجازه شوهر باشد.

۶پرسش: اطاعت امر شوهر تا چه اندازه ای است ؟حد آن ذکر شود ؟

پاسخ: اطاعت شوهر فقط در استمتاعات و در بیرون رفتن از خانه واجب است .

پرسش: آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر به خانه والدین برای دیدار برود ؟

پاسخ: جائز نیست مگر در حد صله رحم واجب .

پرسش: آیا زن میتواند برای کسب علم بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود ؟

پاسخ: برای کسب علم اجازه شوهر لازم نیست ولی بیرون رفتن از خانه رضایت او لازم است و در منزل هم میشود تحصیل علم کرد.

پرسش: آیا مرد می تواند بدون داشتن دلیل مانع از اشتغال همسر خویش گردد؟

پاسخ: اگر قبل از ازدواج زن طبق قرارداد شرعی استخدام شده ویا در هنگام ازدواج شرط کرده دراین جهت آزاد باشد شوهر نمی تواند اورا منع نماید ، در غیر اینصورت می تواند. استفتائات آيت الله سيستاني

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=23611
حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام روابط زن و شوهر

حکم مخالفت شوهر با شاغل بودن همسر

اجازه شوهر براي بيرون رفتن از منزل

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

8 نظرات
 1. سعید می گوید

  سلام
  آیا هر یک از زوجین میتوانند به حرف مرجع تقلید خود عمل کنند ؟؟
  مثلا مرجع تقلید بنده آیت الله خامنه ای است که فتوایشان اینگونه است که اگر زن بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود ، مرد میتواند نفقه او را ندهد .
  حال اگر مرجع تقلید خانم من بگوید زن برای فلان کار میتواند بدون اجازه از خانه خارج شود ، آیا من میتوانم طبق نظر مرجع خود عمل کنم و نفقه او را ندهم ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله می توانند عمل کنند، اما توصیه می کنیم این موارد را با مشاوره حل کنید کار به حقوق نکشد که مسئله را حل نمی کند بلکه بدتر می کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. محمدرضا می گوید

  سلام و عرض ادب،
  موقع ازدواج خانم اجازه کار بیرون میخواستند به شرط قبول کردم.
  ۱- اسیب به روابط زوجی نزند
  ۲- کم باشد و درحد تفریح، مثلا چندروز درهفته و چندساعت در روز. مثلا سه روز در هفته و هر روز چهار ساعت
  الان خانم میخواهند از این حق کار کردن خودشان برای لجبازی و بهانه ای برای عدم تمکین از شوهر استفاده کنند. درحالی که شرط اول من رعایت نشده.
  حالا شرعا وظیفه ایشان چیست؟
  تشکر فراوان.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما توصیه می کنم یک وقت مشاوره از سایت بگیرید تا بررسی و ریشه یابی کنیم، به سمت لج بازی و استفاده از حقوق در گام نخست نروید، سعی کنید با مشاوره اوضاع را بهتر کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. مهری می گوید

  سلام سوالی دارم خانمی دوبار ازدواج کرده در ازدواج اول سالم بوده ولی تحت فشار روحی و جسمی شدید و کتکاری همسرش بعد چتدسال جداشده. و ی مقدار بیمار شده ک چندین دکترمتخصص رفته گفتن از استرس طولانی مدته. این خانم بعد یکسال ازدواج کرده اوایل ازدواج میتونست وظایف زناشویی انجام بده بعد بدلیل اختلاف خانوادگی البته یکدهم زندگی قبلی. دوباره استرسی شده و بیماریش عود کرده. الان مدتیه رابطه با شوهرش نداره حتی پیشنهاد زن ضیغه ای یا دوم ب شوهرش کرده ک قبول نکرده چون بی پوله. شوهرش از اول زندگی نفقه نمیداده ب بهانه بیکاری الان مریضی خانم بهانه کرده.ک خرج زندگی نده و میگ حق نفقه نداری. خرج دارو درمان و لباس اجاره منزل همه رو مادرزن داره میده اجازه کار بیرون منزل ب خانمش نمیده خود خانمه هم ساعات طولانی نمیتونه بیرون کار کنه بخاطر مریضیش. از اوایل ازدواج بحث طلاق آقا مطرح کرده تازگی خانم قبول کرده. ولی میگ مهرو نفقه رو باید ببخشی. برای نفقه گفته اگ نبخشی باید دادگاه قسم بخوری برای رابطه. واینجوری میشه قسم دروغ و حلالت نیس نفقه ات. خانم حروم حلال واسش مهمه. باید چکارکنه الان؟ آیا زن بیمار ک مشقت برای رابطه داره حق نفقه نداره خرج بیماریش با کی هست؟ ممنون با تشکر.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر زن دارای ضعف شدیدی باشد و توان تمکین نداشته باشد، می تواند تمکین به معنای رابطه زناشویی نکند. اما اگر سایر تمکین ها و وظایف زناشویی را انجام بدهد حق نفقه دارد. و هزینه درمان به صورت متعارف را ظاهرا باید شوهر بدهد هر چند در این مسئله لازم هست نظر مرجعتان استفتاء گردد.
   اگر بیماری های روحی بخاطر ازدواج اول است، خانم می تواند از طریق دادگاه از همسر اول شکایت کند و حق درمان را مطالبه کند البته لازم است با یک وکیل حاذق هم صحبت کنید.
   در کل الان خانم باید حقیقت را به دادگاه بگوید؛ هر آنچه که بوده و هست. اما اگر یک وکیل حاذق داشته باشد نفقه را به میزان متناسب دریافت می کند و مهریه هم حق خانم است و مرد حق ندارد خانم را مجبور کند که مهریه را ببخشد. در هر حال حتما لازم هست پرونده از نزدیک توسط یک وکیل دیده شود. قبل از هر کاری با وکیل صحبت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. هومن فومنی می گوید

  سلام وعرض ادب واحترام خدمتشمابزرگوار
  بنده ۸ساله ازدواج کردم ودرطول ۸سال ازدواجم، خانمم ۳مرتبه مهریه اجراگذاشته وهربارمدتی به قهرخونه پدرش میمونده وبعدازمدتی برمی گشت سرزندگی، به قول خودش میخواسته بنده راآدم کنه، که دیگرباهاش بدرفتاری وپرخاشگری نکنم.
  الان ایشون تصمیم جدی برای جدایی گرفته وبرای بارچهارم رفته مهریه که ۱۵سکه و۷۰مثقال طلا ونصف پلاک زمین درروستا به ارزش ۱۵میلیون تومان میباشدراگذاشته اجرا. این درصورتی هست که یک فرزندپسر۲ساله هم داریم، ولی هرچه بهش التماس میکنم بخاطره این بچه بیاسرزندگیت، من قول میدم دیگه رفتارم باهات خوب باشه، ولی ایشون تصمیمش جدی هست ومیخاد جدابشه، سوال:۱-برای گرفتن مهریه فوق چه مقداری ازآن رامیتوانددریافت کند وچه مقداری ازآن رادرصورت بیکاری بنده،بنده میتوانم درخواست عسرو قسطی کنم؟
  سوال۲-اگربنده خانه وماشین داشته باشم میتواندحکم توقیف اموال بگیرید، کدامش را؟
  سوال۳-اگردرطول این چندسال زندگی، خانمم بدون اجازه بنده فعالیت کاری ودرامدداشته باشد وازخودش دفترکارداشته باشد،ودرآمدش راازبنده قائم کند، آیادرآمدش حلال وفعالیتش جایزمیباشد وبنده حقی وتصرفی بردرآمدش میتوانم داشته باشم؟ واگربارضایت بنده کارکرده باشد ولی بدون اجازه بنده ازخانه خارج شده باشد، به جهت کارکردن چه حکمی دارد؟واگرثابت کندکه بنده اعتیاد دارم، وبنده ثابت کنم که اعتیادم براثربیماری میباشد، حق طلاق دارد ویاحق طلاق بابنده است؟ واگراعتیادبرمخارج وامرارمعاش زندگی تاثیربدی نذاشته باشد وشرایط دخل وخرج نرمال ودرشرایط مساعد باشد، چه حکمی برای بنده دارد؟ ممنون ازپاسخگویی شماعالم گرانقدر
  البته ببخشیدسوالاتم زیاد ودرهم برهم میباشد.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به نظرم به خانم محترمتان کمی حق بدهید؛ آیا بهتر نیست شما که پدر خانواده هستید بیشتر به فکر پسرتان می بودید و همسرتان را راضی نگه می داشتید، توصیه من این هست با یک مشاور مذهبی از نزدیک صحبت کنید جلساتی را داشته باشید. مخصوصا اینکه می فرمایید پرخاش داشته اید!، صرفا با قول دادن که بدون تعهد یا تغییر رفتار باشد نمی توانند اعتماد و تکیه کنند، به فکر یک تضمین عملی باشید.

   تمام مهریه را می توانند دریافت کنند و حق شرعی و قانونی ایشان هست.
   درآمدی هم که خودشان داشته اند، هیچ ارتباطی به شوهر ندارد و مخصوص به خودشان است.
   درباب اعتیاد شما باید ثابت کنید که با تجویز پزشک بوده و گرنه ادعای شما قابل قبول ظاهرا نیست.
   درباره نحوه اقساط و سایر موارد مهریه باید با یک وکیل صحبت کنید تا پرونده را ببیند و توضیحات لازم را ارائه کند.
   وفقکم الله لکل الخیر