وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خارج شدن باد معده و ادرار پس از غسل

0

خارج شدن باد معده و ادرار پس از غسل

پرسش ۱۱۸ . آيا بعد از غسل، خارج شدن بول و باد معده آن را باطل مى كند؟

همه مراجع: خير، غسل باطل نمى شود؛ ولى بايد براى نماز وضو بگيرد. [۲]

پرسش ۱۱۹ . اگر در اثناى غسل جنابت، حدث اصغر (بول، باد معده و…) خارج شود، آيا غسل صحيح است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى شود و آن را تمام كند؛ ولى بهتر (احتياط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده) از سر گيرد. در هر صورت بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۳]

آية اللّه  بهجت: لازم نيست غسل را تمام كند و بنابر احتياط واجب بايد آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده)، از سر گيرد و براى نماز  و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۴]

آية اللّه  تبريزى: بايد غسل را از سر گيرد و بنابر احتياط واجب، بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۵]

آية اللّه  سيستانى: غسل باطل نمى شود؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو بگيرد.[۶]

آية اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد غسل را از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۷]

آية اللّه  وحيد: بنابر احتياط واجب بايد غسل را تمام كند و دوباره از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۸]

  • [۲]. العروة الوثقى، فصل فى مستحبات غسل الجنابه، م ۱۰.
  • [۳]. امام، تحرير الوسيلة، ج ۱، واجبات الغسل، م ۱۹؛ توضيح المسائل مراجع، م ۳۸۶ ؛ خامنه اى، اجوبة، س ۱۸۵ و نورى، توضيح المسائل، م ۳۸۷ و تعليقات على العروة، فصل فى مستحبات الغسل، م ۸.
  • [۴]. وسيله النجاة، ج ۱، م ۲۱۸.
  • [۵]. منهاج الصالحين، ج ۱، م ۲۰۴.
  • [۶]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۸۶
  • [۷]. همان، م ۳۸۶.
  • [۸]. توضيح المسائل، م ۳۹۲.
  • رساله دانشجویی،پرسمان.

از اینجا کلیک کنید و به صورت کامل در این باره بخوانید.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.