وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خارج شدن باد معده و ادرار پس از غسل

0

خارج شدن باد معده و ادرار پس از غسل

پرسش ۱۱۸ . آيا بعد از غسل، خارج شدن بول و باد معده آن را باطل مى كند؟

همه مراجع: خير، غسل باطل نمى شود؛ ولى بايد براى نماز وضو بگيرد. [۲]

پرسش ۱۱۹ . اگر در اثناى غسل جنابت، حدث اصغر (بول، باد معده و…) خارج شود، آيا غسل صحيح است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، صافى، فاضل و نورى: غسل باطل نمى شود و آن را تمام كند؛ ولى بهتر (احتياط مستحب) است آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده) از سر گيرد. در هر صورت بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۳]

آية اللّه  بهجت: لازم نيست غسل را تمام كند و بنابر احتياط واجب بايد آن را به قصد آنچه بر ذمه او است (از اتمام يا اعاده)، از سر گيرد و براى نماز  و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۴]

آية اللّه  تبريزى: بايد غسل را از سر گيرد و بنابر احتياط واجب، بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۵]

آية اللّه  سيستانى: غسل باطل نمى شود؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو بگيرد.[۶]

آية اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد غسل را از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۷]

آية اللّه  وحيد: بنابر احتياط واجب بايد غسل را تمام كند و دوباره از سر گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت لازم است، وضو نيز بگيرد.[۸]

  • [۲]. العروة الوثقى، فصل فى مستحبات غسل الجنابه، م ۱۰.
  • [۳]. امام، تحرير الوسيلة، ج ۱، واجبات الغسل، م ۱۹؛ توضيح المسائل مراجع، م ۳۸۶ ؛ خامنه اى، اجوبة، س ۱۸۵ و نورى، توضيح المسائل، م ۳۸۷ و تعليقات على العروة، فصل فى مستحبات الغسل، م ۸.
  • [۴]. وسيله النجاة، ج ۱، م ۲۱۸.
  • [۵]. منهاج الصالحين، ج ۱، م ۲۰۴.
  • [۶]. توضيح المسائل مراجع، م ۳۸۶
  • [۷]. همان، م ۳۸۶.
  • [۸]. توضيح المسائل، م ۳۹۲.
  • رساله دانشجویی،پرسمان.

از اینجا کلیک کنید و به صورت کامل در این باره بخوانید.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.