وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم رابطه با زن برادر چيست؟

0

حكم رابطه با زن برادر چيست؟

برقرار كردن رابطه زنا با زن برادر حرام و از گناهان بزرگ محسوب شده و اگر از روى علم و آگاهى و در حال كمال، عقل و بلوغ باشد، علاوه بر عذاب اخروى، در دنيا هم اگر براى حاكم شرع و دادگاه اسلامى ثابت شود، حد آن سنگسار است در صورتى كه زانى و زانيه متآهل باشند. اين حكم الهى است و رضايت طرفين هيچ تأثيرى در حكم ندارد.

گفتنى است از نظر اسلام هر گونه لذت بردن جنسى از نامحرم و به طور كلى از غير همسر شرعى، حرام و ممنوع است اعم از اين كه اين لذت بردن به وسيله نگاه كردن باشد يا در قالب ارتباط كلامى و دوستانه، يا ارتباطى عميق تر مثل دست دادن و لمس بدن و يا شديدتر از آن، يعنى رابطه جنسى برقرار كردن كه به آن زنا گفته مى شود كه در صورت اثبات نزد حاكم شرع موجب اجراى حد خواهد شد و صرف رضايت طرفين، مجوزى براى جواز زنا نمى باشد.

زنا و ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم دو حالت دارد:. 1 زناى محصنه. 2 زناى غير محصنه

هر گاه يكى از طرفين خواه زن يا مرد يا هر دو آنها، داراى همسر (متأهل باشند)، اين عمل نامشروع نسبت به او محصنه محسوب مى شود و هر گاه يكى از آنها يا هر دوى آنها مجرد (فاقد همسر) باشند، نسبت به آنها غير محصنه خواهد بود. به عبارت ديگر مردى كه زن دارد اگر با زن ديگرى زنا كند و نيز زنى كه شوهر دارد با مرد ديگرى زنا نمايد، آن را زناى محصنه گويند كه در صورت اثبات و فراهم بودن شرايط آن، بر آنها حد جارى مى شود و حد آن رجم يعنى سنگسار كردن زانى و زانيه است.

جوان مجرد كه همسر ندارد خواه مرد باشد يا زن، اگر با ديگرى زنا كند آن را زناى غير محصنه گويند و حدش تازيانه است.

البته بايد توجه داشت اگر مرد مجرد با زن شوهردار زنا كند، حد زن رجم است ولى حد مرد تازيانه است چون زناى در حق مرد زناى غيرمحصنه است و نيز اگر دختر مجردى با مردى كه همسر دارد زنا كند. تنها مرد را سنگسار مى كنند و بر زن تازيانه مى زنند.

پرسمان/

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.