وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تبعیت در مطهرات

تبعیت در مطهرات

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

۸ تَبَعیَّت

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][ تعریف تبعیت]

مسأله ۲۱۰ تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر (۱) پاک شود (۲).

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) به واسطه پاکی چیز دیگر..

(۲) (بهجت:) و همین طور است کودکی که در جنگ با مسلمانان از کفار اسیر می‌شود که به سبب تبعیت مسلمان ِ اسیر کننده، پاک می‌گردد.

[تبعیت ظروف و وسایل در طهارت]

مسأله ۲۱۱ اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب (۱) موقع جوش آمدن به آنجا رسیده پاک می‌شود (۲) و کهنه و چیزی هم که معمولًا روی آن می‌گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود (۳) پاک می‌گردد (۴). بلکه اگر موقع جوشیدن، سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف هم پاک می‌شود.

(۱) (مکارم:) یا انگور.. (۲) (اراکی:) بقیه مسأله ذکر نشده. (۳) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) اگر با آن نجس شد.. (۴) (گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، سیستانی:) ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب، از آن اجتناب کنند.

(مکارم:) اگر معمولًا به آن رطوبت نجس شود آن هم پاک می‌گردد، امّا اگر موقع جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک نمی‌شود.

(بهجت:) مسأله اگر شراب سرکه شود اطراف داخل ظرف نیز با پاک شدن آن پاک می‌شود.

(زنجانی:) مسأله اگر شراب سرکه شود داخل ظرف که به شراب نجس شده پاک می‌شود ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن ِ شراب از آن اجتناب کنند.

مسائل اختصاصی

(گلپایگانی، صافی:) مسأله ۲۱۷ ظرفی که آب انگور در آن جوش می‌آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور، به کار می‌رود بنا بر قول به نجاست آب انگور جوشان بعد از کم شدن دو قسمت آب انگور پاک می‌شود ولی [در مسأله ۱۱۳] گذشت که آب انگور به جوشیدن نجس نمی‌شود.

(خوئی، تبریزی:) مسأله ۱۷ (۲) (سیستانی:) مسأله ۲۱۰ بچّه کافر به تبعیّت در دو مورد پاک می‌شود: ۱ کافری که مسلمان شود طفل او در پاکی تابع اوست و هم چنین اگر جَدّ طفل یا مادر یا جدّه او مسلمان شوند ۲ طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد همراه او نباشد؛ در این دو مورد پاکی طفل به تابعیّت مشروط به این است که طفل در صورت ممیِّز بودن، اظهار کفر ننماید.

(سیستانی:) ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آن است که بچّه همراه آن تازه مسلمان و در کفالت او باشد و هم چنین کافری نزدیکتر از او همراه آن بچّه نباشد..

(زنجانی:) مسأله ۲۱۶ فرزندان نابالغ کفّار بعد از مسلمان شدن یکی از پدر یا مادر یا جدّ یا جدّه نزدیک پاک می‌شوند مگر این که ممیّز بوده و اظهار کفر کنند.

(زنجانی:) مسأله ۲۱۸ آب انگور اگر جوش بیاید و پیش از آن که دو سوم آن کم شود به جایی بریزند، بنا بر احتیاط باید آن جا را آب بکشند؛ ولی ظرفی که آب انگور در آن جوش می‌آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور به کار می‌رود و در آن قرار دارد، بعد از کم شدن دو سوم آب انگور پاک می‌شود.

(مکارم:) مسأله ۲۳۰ فرزندان نابالغ کفّار بعد از ایمان آوردن پدران آنها پاک می‌شوند.

[ تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می‌دهند]

مسأله ۲۱۲ تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می‌دهند و پارچه‌ای که با آن عورت میت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد (۱) و همین طور کیسه و صابونی که با آن شسته می‌شود بعد از تمام شدن غسل پاک می‌شود.

(۱) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) تمام این چیزها که با میّت شسته شده است بعد از تمام شدن ِ غسل، پاک می‌شود.

(اراکی، گلپایگانی، مکارم، بهجت، صافی، زنجانی، نوری:) بعد از تمام شدن غسل پاک می‌شود (زنجانی: هم چنین پیراهن میّت، در جایی که معمولًا از زیر پیراهن غسل داده می‌شود).

[کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد]

مسأله ۲۱۳ کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد (اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود) (۱) بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم پاک می‌شود.

این مسأله در رساله آیات عظام: زنجانی و مکارم نیست

(۱) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: گلپایگانی، بهجت و صافی نیست] (خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله کسی که چیزی را آب می‌کشد، بعد از پاک شدن آن چیز دست او هم که با آن چیز شسته شده پاک می‌شود.

[اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند]

مسأله ۲۱۴ اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل، آب بکشند (۱) و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته‌اند جدا شود (۲)، آبی که در آن می‌ماند پاک است (۳).

(۱) (فاضل:) اگر لباس و مانند آن را آب بکشند..

(۲) (سیستانی:) تا آبی که با آن شسته شده جدا شود.. (۳) (خوئی، تبریزی:) بلکه آبی که از او جدا شده نیز پاک است به تفصیلی که در مسأله (۲۷) گذشت.

[ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‌کشند]

مسأله ۲۱۵ ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‌کشند، بعد از جدا شدن ِ آبی که برای پاک شدن، روی آن ریخته‌اند (۱) قطره‌های آبی که (۲) در آن می‌ماند پاک است (۳).

(۱) (سیستانی:) بعد از جدا شدن ِ آبی که برای پاک شدن با آن شسته شده آب کمی که در آن می‌ماند پاک است.

(۲) (خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی، زنجانی، فاضل، بهجت:) آب کمی که..

(۳) (خوئی، تبریزی:) و هم چنین است آبی که از او جدا شده به تفصیلی که در مسأله (۲۷) گذشت.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

معنای تبعیت در مطهرات [تبعیت]

پرسش : تبعیت که یکی از مطهِّرات است چیست؟

پاسخ : «تبعیت» آن است که چیزى به تبع چیز دیگرى پاک شود.

تطهیر ظرف شراب بعد از تبدیل شدنش به سرکه [تبعیت]

پرسش : اگر با تبدیل شراب به سرکه، رو و پشت ظرف هم پاک می شود؟

پاسخ : هرگاه شراب، سرکه شود، ظرف آن هم تا جایى که شراب یا انگور موقع جوش آمدن به آن رسیده پاک مى‏شود، پارچه و چیزى که روى آن مى‏گذارند اگر معمولًا به آن رطوبت، نجس شود آن هم پاک مى‏گردد، امّا اگر موقع جوشش سر برود و پشت ظرف به آن آلوده شود بعد از سرکه شدن پشت ظرف پاک نمى‏شود.

تطهیر فرزندان نابالغ کفار بعد از اسلام پدرشان [اسلام آوردن]

پرسش : اگر کافری مسلمان، فرزند او چه حکمی دارد؟

پاسخ : فرزندان نابالغ کفّار بعد از ایمان آوردن پدران آنها، پاک مى‏شوند.

وسایل غسالخانه بعد از اتمام غسل میت [تبعیت]

پرسش : بعد از تمام شدن غسل های سه گانه میت آیا وسایلی که هنگام غسل با بدن او مرتبط بوده نیز پاک می شود؟

پاسخ : سنگى که میّت را روى آن غسل مى‏دهند و پارچه‏اى که عورت میّت را با آن مى‏پوشانند و دست کسى که او را غسل مى‏دهد، بعد از تمام شدن غسل پاک مى‏شود.

حکم باقیمانده آب در هنگام شستشو با آب قلیل [تبعیت]

پرسش : در فقه می خوانیم که غساله چیزی که با آب قلیل شسته شده نجس می باشد چگونه است که وقتی این غساله جدا شد، باقیمانده آب در آن چیز، پاک محسوب می شود؟

پاسخ : هرگاه لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آب از آن خارج شود، آبى که درآن باقى مى‏ماند، پاک است؛ و همینطور است اگر ظرف نجس را با آب قلیل آب کشند قطره‏ هایى که آخر کار در آن مى‏ماند پاک است.

تطهیر لباس در آب قلیل [تبعیت]

پرسش : لباس نجس را در ظرف آب قلیل بشوییم، ظرف آب و دست و لباس چه حکمی از نظر طهارت و نجاست دارند؟

پاسخ : هنگامی که آب آن را خالی کنید هم تشت پاک می شود و هم لباس و هم دست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيدکلید: تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات تبعیت در مطهرات[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.